Daglige arkiver: 14. desember 2018

Takk for en flott Instituttets dag 2018!

Det har vært en del planlegging i høst både for administrasjonen og komiteen som lagde innholdet, og endelig var vi klare for instituttets dag på onsdag.
Jeg har gledet meg til å vårt felles møtepunkt, også siden vi i år hadde juleavslutning med middag etterpå. Jeg håper og tror at vi i tillegg til faglig påfyll ble bedre kjent med våre kolleger på instituttet, enten de stod på scenen eller satt rundt bordet ditt. Jeg har mange gode inntrykk og minner fra dagen, spesielt sterkt husker jeg Ehsans imponerende sang og musikk, som har inspirert flere av oss til å øve på knipsingen rundt lunsjbordet.

Dager med både faglig og sosialt påfyll er viktig, og det er derfor jeg er glad for at det ikke er lenge til neste gang. K2 konferansen 2019 er planlagt på Solstrand 28.-29. mars og blir i stedet for det årlige Strategiseminaret i januar og Instituttets dag på høsten. Det blir en lunsj-til-lunsj konferanse med middag på kvelden og overnatting, så da får vi enda en sjanse til å bli bedre kjent med andre K2-ere. Hold av datoen allerede – nærmere informasjon og påmelding kommer neste år.

Avslutningsvis vil jeg igjen takke organisasjonskomiteen for arbeidet de har gjort med årets instituttdag. Uten deres bidrag til fellesskapet hadde det ikke blitt noe dag. Takk til Ola, Sonja, Irene, Marius, Bente og Siv Lise.

Beste hilsen Julie

POST, TRANSPORT og CAMPUSBUSS – JULEN 2018.

Det vil bli hentet/levert internpost både torsdag 27 og fredag 28. desember.
Det blir ingen postlevering jule- og nyttårsaften.

Holder dere stengt i romjulen vennligst gi en tilbakemelding til transport@uib.no

Campusbussen er IKKE i rute i uke 52.
OBS: Dvs. ute av rute: f.o.m. 24. desember > t.o.m. 01.januar 2019
Første dag i rute blir onsdag 2. januar 2019.

Hele materiell / transport enheten avvikler juleferie.
Ingen transport oppdrag blir gjennomført torsdag 27. og fredag 28.desember.
Transport som vanlig, fra onsdag 2.januar 2019.

Vi ønsker alle våre brukere en riktig God Jul og Godt Nyttår.

Eventuelle spørsmål om åpningstider ect. kan rettes til postansvarlig Knut-Egil Larsen.

Med vennlig hilsen
Sverre Pettersen
Leder Transport og parkseksjonen

Nye maler og vurderingskriterier ved NFR er klare

Norges forskningsråd har kommet med ny informasjon om vårens søknadsprosess. Malen er klar og det samme er vurderingskriteriene (kun den engelske versjonen er fullstendig). Legg merke til hvordan vurderingskriteriene samsvarer med det de ønsker av informasjon i selve søknaden. Malen og vurderingskriteriene vil være lik for alle tre søknadstyper: mobilitetsstipend, unge forskertalenterog forskerprosjekt. De ulike søknadstypene varierer i lengde og budsjett som det fremgår av informasjon på nettsiden.

På samme side finnes lenker til de ulike programmene som planlegger utlysning (f.eks. FRIPRO, BEDREHELSE, BEHANDLING) og noe informasjon om hva hvert enkelt program kommer til å ha fokus på. Alle utlysningene vil være tilgjengelige i fullstendig versjon innen utgangen av Januar 2019.

Tirsdag 5. februar kl. 09.00-11.30 (seminarrom 8.1/8.2) arrangerer Amra og de andre rådgiverne ved fakultetet workshop for K2 der de vil gå gjennom malen, vurderingskriteriene og komme med forslag til utarbeidelse av selve søknaden. Dersom noen ønsker å begynne før er det bare å komme innom kontoret mitt eller sende meg en mail.

Amra

FORSKERLINJEN VED DET MEDISINSKE FAKULTET SØKER FORSKNINGSPROSJEKTER OG VEILEDERE TIL STUDENTER PÅ KULL 18

Kjære kollega,

Ved Forskerlinjen er vi i full gang med å rekruttere studenter fra 2018-kullet med tanke på opptak på Forskerlinjen høsten 2019. Det er en absolutt fordel at aktive interesserte studenter rekrutteres så tidlig som mulig i 2019, senest våren 2019.  Til enhver tid er det om lag 80 studenter som går på forskerlinjen, dvs ca. 10 % av studentene. Både studenter og veiledere melder tilbake om gode erfaringer og god forskning. Mange studenter er godt i gang med doktorgradsprosjekt. Vi har 17 plasser til disposisjon hvert år, 15 FOR MEDISIN OG 2 FOR ODONTOLOGI.

Med dette inviterer vi deg til å levere inn prosjektforslag. Det er viktig at prosjektene er av en slik karakter at de lar seg gjennomføre i forskerlinjeløpet. Potensielle forskerlinjestudenter er genuint interesserte, de er smarte og vitebegjærlige. MEN det er viktig å huske at de fleste er unge og uten forskningserfaring, noe som innebærer at de trenger tett oppfølging i startfasen.

Forslag til prosjekter leveres etter en mal som du finner her. Bruk folkelig språk. Vi ber om at alle punkter fylles ut. Du skal vinne studentenes interesse og entusiasme for feltet og faget. Ved opptaket i 2018 var det 22 søknader til 17 plasser.

Frist for innlevering: 11. januar 2019. PROSJEKTER BES SENDT PÅ EPOST TIL marianne.stien@uib.no.

«Mingledag» tirsdag 22.01.19

Som i fjor ønsker vi å initiere større kontakt mellom studentene og forskningsmiljøene, og inviterer dere til å presentere dere på stands. Vi vil forsøke å dele dere inn etter institutt. Det vil bli satt opp postervegger i minglearealet på BBB, tirsdag 22.1.19, kl. 12.00 -15.00. Tilbakemeldingene vi har fått på dette opplegget er svært bra, både fra studenter og forskere.

Hvis du lurer på hva Forskerlinjen innebærer og hvilke fordeler og plikter en har som er veileder, så finner du informasjon på www.uib.no/mofa/forskning/forskerlinjen.

Vennlig hilsen

Anne Berit Guttormsen
Professor
Leder av Forskerlinjen.

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 9 nyere publikasjon. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Hege F. Berg.

Les videre

Søknadsfrister

Kjære alle sammen.

Vennligst se under de oppdaterte lenkene for ekstern finansiering.

Eksterne finansieringsmuligheter:
http://www.uib.no/en/med/112772/external-funding-opportunities

Finansieringsmuligheter for utdanning:
http://www.uib.no/med/113987/funding-opportunities-education

Nettsidene oppdateres hver annen uke. Nye oppføringer er merket med NEW.

Vennlig hilsen
Amra, Ramune og Kaia