Daily Archives: Friday December 7th, 2018

Award year 2018

For all businesses it is important that the cash flow is good and predictable. For K2’s part, it is important to be successful in applications for external funding, especially from sources which cover indirect project costs. As the end of the year is approaching, it is time to summarize what we have achieved in 2018.

Yesterday we received the news that Per Eystein Lønning and Stian Knappskog got a FRIMEDBIO grant each – this is truly very impressive when we know how low the success rate is. Earlier this week Karl-Henning Kalland and Eystein Husebye each received a NFR’s BEHANDLING grant. Earlier this fall, Rebecca Cox succeeded in the GLOBVAC program. I do not know if K2 is Norwegian champions in NFR, but we must be close.

In the case of EU applications, we have received an ERC Starting Grant (Randi Bertelsen), a partner application for Innovative Medicines Initiative (IMI, Name), a partnership in Era-Net for Personalized Medicine, a JPI in Antimicrobial Resistance (Nina Langeland) and an ERAPerMed project (Steinar Skrede). Piotr ​​Mydel has come through the needle eye and received a project from National Institutes of Health – impressive!

Furthermore, we have received funding from the NovoNordisk Foundation (Eystein Husebye), and the Directorate for Internationalization and Quality Development in Higher Education in Pharmaceutical Sciences (Svein Haavik). Last but not least, we have (almost as a tradition) received a big share of Helse Vest research funds including 6 new research projects (open project support, Eva Gerdts, Kristin Aakre, Nina Langeland, Per Eystein Wage, Stian Knappskog, Pål Njølstad) and a good share of the Ph.d. .- and postdoc positions from both the Helse Vest and UiB.

With regards to the larger programs for research centers, K.G. Jebsensenter for translational cancer research started this year with Per Eystein Lønning as leader. Unfortunately, we have not been successful with the career scholar program from Bergen Research Foundation.

All in all, the leadership at K2 is very pleased with 2018. At the same time, we see the opportunity to increase the portfolio, especially of EU projects. It would also be desirable to have a wider range of K2 researchers among those who are awarded grants. That means that those who succeed must help the others to success.

In light of the changes at NFR, including new templates and assessment criteria from 2019 on, Amra and the other counsellors at the faculty will arrange workshops to inform. NFR will release the final information sometimes in late January or early February.

Before that, a webinar is given on 14 December.

UiB has also selected Sean McCarthy to give information on the impact part of projects, which will be given significant weight in the new NFR template. He is coming to Bergen on 10 January, so please sign up. This also applies to researchers early in their career.

Last but not least, a big thanks to all who have helped with advice and budgeting grant application – very important factors in our success. To those who did not succeed, do not give up, but keep working to improve your projects and applications!

Best wishes

Eystein, Amra and Julie

(Norwegian) Internt kurs: Arbeide med genmodifiserte organismer (GMO)

Helsedirektoratet (HD) gjennomførte høsten-16 et tilsyn ved MedFak vedrørende arbeide med GMO. Ved tilbakemeldingen fra HD ble det gitt en anmerkning om at en del av personalet som arbeider med GMO ikke hadde tilfredsstillende innsikt i lovverket, og da spesielt om hvordan risikovurderinger og arbeidsrutiner bør gjennomføres.

Det vil derfor bli arrangert et internt kurs for å belyse disse problemstillingene der det vil det bli lagt vekt på innesluttet bruk av GMO, og da spesielt genmodifiserte mikroorganismer (GMM). Men ettersom det alltid vil være en viss fare for utilsiktet utslepp så vil risikovurderinger i forhold til ytre miljø også bli gjennomgått.

Temaer som vil bli tatt opp:

  • Hva kommer inn under begrepet GMO?
  • Hvordan søkes det om tillatelse for innesluttet bruk (gjennomgang av søknadskjema).
  • Kombinasjonsbruk (GMM i forbindelse med dyreforsøk)
  • Risikoklassifisering
  • Risikovurdering (helse- og miljø)
  • Arbeidsrutiner, inklusiv avfallshåndtering
  • Transport av GMO
  • Rutiner ved uhell og utslepp

Kurset vil være gå over 2 dager med 2 timer pr dag

Tid:       Torsdag 13.desember kl 10-12
Fredag  14.desember kl 10-12

Sted: Haukeland campus, men nærmere sted vil bli gitt senere til påmeldte

Påmelding her.

Påmeldingsfrist: fredag 7.desember

Kursansvarlig:
Professor Audun Helge Nerland,
Klinisk institutt 2
tlf 55974653
mail: audun.nerland@uib.no

(Norwegian) Forskere på Twitter: Kommunikasjonsfrokost 13. desember kl. 08 i Media City Bergen

Kommunikasjonsfrokost 13.desember: Forskere på Twitter

Hva kan du oppnå ved å bruke Twitter til forskningsformidling? Møt tre aktive UiB-tvitrere på morgenkvisten og lær mer om mulighetene.

Twitter er en arena for forskningsformidling, hvor du kan knytte kontakter, bidra i samfunnsdebatten og påvirke beslutningstakere. Men hvordan skal du gå frem? På denne kommunikasjonsfrokosten vil du få høre hvordan tre UiB-ansatte bruker Twitter som et nyttig redskap i sine jobber og få et innblikk i hvilke muligheter Twitter kan gi, i tillegg til konkrete tips og råd om hva det vil kreve av deg.

Vi serverer enkel frokost og lussekatter fra kl. 08.00. Program kl. 08.30 – 09.30.

Innledere:

Andreas Hadsel Opsvik er en skrivende, filmende og snakkende kommunikatør, i tillegg til å være altfor aktiv på sosiale medier, i følge ham selv. Andreas vil snakke om hvordan han jobber med Twitter i forskningsformidling, forbereder Twitter-arbeid til store konferanser, og gi generelle tips om hvordan nå ut i Twitter-landskapet.

Dorothy Dankel er marinbiolog og forsker og er ansatt ved Institutt for biovitenskap. Hun arbeider tverrfaglig med ressursforvaltning og underviser bl.a. i FNs bærekraftsmål, bioetikk og vitenskapsfilosofi.  Dorothy bruker Twitter strategisk i jobbsammenheng og vil bl.a. dele hvordan hun bruker Twitter både sosialt og faglig under konferanser.

Erik Knudsen er postdoktor ved The Digital Social Science Core Facility (DIGSSCORE) og Institutt for informasjons- og medievitenskap. Han forsker blant annet på hvordan folks meninger og politiske preferanser former folks tillit til og bruk av nyhetsmedier. Twitter er en av Eriks viktigste kilder til ny forskning og viser til fordeler og ulemper med Twitter som arena for forskningsdebatt og som kilde til å motta og spre ny forskning.

Møtet er gratis og åpent for alle interesserte UiB-ansatte. Påmelding innen mandag 10. desember pga. matbestilling.

Informasjonen finnes også i kalenderoppslag på Ansattsidene.

Velkommen!

(Norwegian) FORSKERLINJEN VED DET MEDISINSKE FAKULTET SØKER FORSKNINGSPROSJEKTER OG VEILEDERE TIL STUDENTER PÅ KULL 18

Kjære kollega,

Ved Forskerlinjen er vi i full gang med å rekruttere studenter fra 2018-kullet med tanke på opptak på Forskerlinjen høsten 2019. Det er en absolutt fordel at aktive interesserte studenter rekrutteres så tidlig som mulig i 2019, senest våren 2019.  Til enhver tid er det om lag 80 studenter som går på forskerlinjen, dvs ca. 10 % av studentene. Både studenter og veiledere melder tilbake om gode erfaringer og god forskning. Mange studenter er godt i gang med doktorgradsprosjekt. Vi har 17 plasser til disposisjon hvert år, 15 FOR MEDISIN OG 2 FOR ODONTOLOGI.

Med dette inviterer vi deg til å levere inn prosjektforslag. Det er viktig at prosjektene er av en slik karakter at de lar seg gjennomføre i forskerlinjeløpet. Potensielle forskerlinjestudenter er genuint interesserte, de er smarte og vitebegjærlige. MEN det er viktig å huske at de fleste er unge og uten forskningserfaring, noe som innebærer at de trenger tett oppfølging i startfasen.

Forslag til prosjekter leveres etter en mal som du finner her. Bruk folkelig språk. Vi ber om at alle punkter fylles ut. Du skal vinne studentenes interesse og entusiasme for feltet og faget. Ved opptaket i 2018 var det 22 søknader til 17 plasser.

Frist for innlevering: 11. januar 2019. PROSJEKTER BES SENDT PÅ EPOST TIL marianne.stien@uib.no.

«Mingledag» tirsdag 22.01.19

Som i fjor ønsker vi å initiere større kontakt mellom studentene og forskningsmiljøene, og inviterer dere til å presentere dere på stands. Vi vil forsøke å dele dere inn etter institutt. Det vil bli satt opp postervegger i minglearealet på BBB, tirsdag 22.1.19, kl. 12.00 -15.00. Tilbakemeldingene vi har fått på dette opplegget er svært bra, både fra studenter og forskere.

Hvis du lurer på hva Forskerlinjen innebærer og hvilke fordeler og plikter en har som er veileder, så finner du informasjon på www.uib.no/mofa/forskning/forskerlinjen.

Vennlig hilsen

Anne Berit Guttormsen
Professor
Leder av Forskerlinjen.

Nordic Centre Fudan: Calls for funding applications, handbooks, and more

UiB har hatt mangeårig samarbeid med Nordic Centre Fudan (Shanghai, Kina). Her kan man blant annet søke om mobilitetsmidler:

“Researchers (PhDs, Post Docs, and Professors) from Fudan University, Duke Kunshan University and Nordic Centre (NC) member universities can apply for the grant. The grant can be used for Nordic researchers to visit Fudan/Duke Kunshan University and for Fudan/Duke Kunshan researchers to visit NC member universities.”

Man kan også søke om støtte til å holde seminarer/workshops/konferanser. Senteret tilbyr også samarbeid om kortere kurs for studenter, opp til og med ph.d.-nivå.

Mer info finner du her.

 

(Norwegian) Kurs: Helseinnovasjon og entreprenørskap

Helseinnovatørskolens kurs “Helseinnovasjon og entreprenørskap”  er et kurstilbud i innovasjon og entreprenørskap for fremtidens leger og helseforskere i Skandinavia. Her lærer deltakerne blant annet hvordan de kan kommersialisere forskning og ideer, og hvordan innovasjon kan komme til nytte i kliniske sammenhenger.

Mer om kurset og påmeldingskjema finner dere her.

Dette synes deltakerne om kurset.

Søknadsfrist 21.desember!

New publications

Here are recent publications with contributions from K2 based on last week’s search on PubMed (and optionally articles that have not been included in previous lists). This time the list includes in total 22 recent publication. The entries appear in the order they were received from NCBI. If you have publications that are not included in this or previous lists, please send the references to Hege F. Berg.

Continue reading