Internt kurs: Arbeide med genmodifiserte organismer (GMO)

Helsedirektoratet (HD) gjennomførte høsten-16 et tilsyn ved MedFak vedrørende arbeide med GMO. Ved tilbakemeldingen fra HD ble det gitt en anmerkning om at en del av personalet som arbeider med GMO ikke hadde tilfredsstillende innsikt i lovverket, og da spesielt om hvordan risikovurderinger og arbeidsrutiner bør gjennomføres.

Det vil derfor bli arrangert et internt kurs for å belyse disse problemstillingene der det vil det bli lagt vekt på innesluttet bruk av GMO, og da spesielt genmodifiserte mikroorganismer (GMM). Men ettersom det alltid vil være en viss fare for utilsiktet utslepp så vil risikovurderinger i forhold til ytre miljø også bli gjennomgått.

Temaer som vil bli tatt opp:

  • Hva kommer inn under begrepet GMO?
  • Hvordan søkes det om tillatelse for innesluttet bruk (gjennomgang av søknadskjema).
  • Kombinasjonsbruk (GMM i forbindelse med dyreforsøk)
  • Risikoklassifisering
  • Risikovurdering (helse- og miljø)
  • Arbeidsrutiner, inklusiv avfallshåndtering
  • Transport av GMO
  • Rutiner ved uhell og utslepp

Kurset vil være gå over 2 dager med 2 timer pr dag

Tid:       Torsdag 13.desember kl 10-12
Fredag  14.desember kl 10-12

Sted: Haukeland campus, men nærmere sted vil bli gitt senere til påmeldte

Påmelding her.

Påmeldingsfrist: fredag 7.desember

Kursansvarlig:
Professor Audun Helge Nerland,
Klinisk institutt 2
tlf 55974653
mail: audun.nerland@uib.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *