Spleiselag på Ingenuity Pathways Analysis

k2nytt_uke-33_anne-kristin-stavrumEr noen interessert i å  ”spleise” på en lisens til dataanalyseprogrammet Ingenuity Pathways analysis?, spør postdoktor Anne-Kristin Stavrum på vegne av sin gruppe, og skriver videre:

I begynnelsen av juli fikk vi tildelt en sum fra de interne smådriftsmidlene som ble lyst ut ved instituttet. Pengene ønsker vi å bruke til å kjøpe en lisens til analyseprogrammet Ingenuity Pathway Analysis (IPA). En kort beskrivelse av programmet er gjengitt nedenfor.

Midlene som vi fikk fra instituttet, dekker ikke hele beløpet til lisens, så vi må legge til litt selv. Det finnes forskjellige lisenstyper. De mest aktuelle er en lisens for én bruker eller en lisens for fem brukere. Siden en lisens for fem brukere bare er “litt” dyrere enn en enkelt lisens, ønsker vi å høre om der er flere ved instituttet som kunne være interessert i å “spleise” på en lisens til fem brukere.

Nøyaktig pris per lisens vil avhenge av eventuelle ekstra pakker som kan kjøpes, og eventuelle tilbud vi kan få fra Qiagen. Prisen vil sannsynligvis ende på kr 13–15 000 per lisens, etter at vi har trukket fra beløpet vi ble tildelt fra instituttet. Lisensen vil være gyldig i ett år.

Interesserte bes kontakte Anne-Kristin Stavrum innen torsdag 24. august.

About Ingenuity Pathway Analysis

 Ingenuity Pathway Analysis (IPA) is a powerful software that offers tremendous help when analysing and interpreting results obtained from various types of omics experiments. IPA offers the possibility to directly annotate and analyse the data, mapping it to functional pathways or disease networks, as well as searching for upstream regulators that may be involved in modulating the observed changes in a study. IPA is provided by QIAGEN Bioinformatics company (https://www.qiagenbioinformatics.com/products/ingenuity-pathway-analysis/).

Advantages of IPA compared to other free online tools for pathway analysis

  • IPA uses a manually curated database.
  • IPA offers a range of features in one single software program, making it timesaving compared to using multiple software programs.
  • IPA provides various visual representations that can be obtained from the analysis and transformed to publication-quality graphics.
  • IPA can be upgraded with an advanced algorithm that can be used for discovering mechanisms of action or drug targets in the data by expanding upstream analysis to include regulators that are not directly connected to targets in the dataset.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *