HMS: Hysterisk Morsom Samling 2. desember i Universitetes Aula

Jone Trovik, portrett til disputasLinda Eide (hun med grilldressen og Norske attraksjoner) vil bidra med foredraget “La deg begeistre!”  Selveste Griegakademiet setter tonen for mer avbalansert stemning.

Hva har dette med HMS (Helse-Miljø-Sikkerhet) å gjøre? Selvfølgelig er dette vel fundert, vi er da vitenskapelig ansatte:

Helse: «Humor er den beste medisin», dog litt forbehold, se (1, 2).

Miljø: Å møtes i Aulaens storslagne miljø legger til rette for kommunikasjon/samhandling både med nære og gjerne noe fjernere kolleger i K2.

Sikkerhet: Vil bli ivaretatt der og da (akutt sikkerhet; vi får nok demonstrert rømningsveier). Det at vi blir bedre kjent med hverandre og øver oss å kommunisere vil utvilsomt bidra til økt sikkerhet når vi er tilbake på respektive arbeidsplasser.

Vi vil få presentert arbeidsmiljøundersøkelsen gjennomført 2015. Basert på resultatene av den gjennomføres gruppearbeid mhp hva hver av oss kan bidra med for videreutvikling.

HMS-avdelingen vil også holde mer spissede innlegg, og innimellom er det lovet god lunsj (fra Godt brød)! Mat som medisin ble dog for omfattende å ta med på referanselisten….

Velkommen!

Jone

Referanser
1. R.E. Ferner og J.K. Aronson: Laughter and MIRTH (Methodical Investigation of Risibility, Therapeutic and Harmful): narrative synthesis, British Medical Journal 2013; 347
2. Svebak S: Forlenger god latter livet? Tidsskr Nor Lægeforen 1997; 117: 4360-1

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *