Daglige arkiver: 23. januar 2015

Ups, we did it again

bilde (1)Ups, we did it again

I september ble det klart at Jan Haavik (Biomedisin) og Stefan Johansson landet UiB sitt første Horizon 2020-prosjekt MiND i Marie Skłodowska-Curie-programmet, under pilaren Excellent Science. Like etterpå fikk Gunnar Mellgren tilslag på en ERA-NET søknad om cancer-preventiv effekt av diabetesmedisiner. Både ERA-NET og IMI er spesifikke programmer med tematisk fokus, komplementær til H2020. Med 2 innvilgete prosjekter ut fra 5 søknader gjorde K2 det svært bra.

Nå har resultatene fra den første utlysningen av forskningsprosjekter i helseprogrammet til Horizon 2020 begynt å tikke inn. Innen pilaren Societal Challenges fikk Helga Salvesen tilslag på prosjektet Female cancer prediction using cervical omics to individualise screening and prevention (FORECEE). Helse Bergen er partner, mens UiB ved K2 er assosiert partner, såkalt 3rd party. Nå i januar ble det klart at Cecilie Svanes tilknyttet Senter for internasjonal helse og samfunnsmedisin, men del av det lungemedisinske forskningsmiljøet, fikk tilslag på et prosjekt om lungehelse på tvers av generasjoner i Europeiske cohorter.

Undertegnede fikk forrige uke tilslag på søknaden ULTRADIAN som koordinator, et prosjekt som skal utvikle dynamisk hormondiagnostikk. Ni av 466 søknader fikk bevilgning, noe som gir en tilslagsprosent på 1.9 %. Hele 138 av 466 prosjekter gikk videre til runde 2. EU-kommisjonen har fått kritikk for at så mange har skrevet fulle søknader all den tid så lite midler var til disposisjon. De har nå hevet terskelen for å komme videre, noe som er bra. En annen grunn til lav tilslagsprosentene (1,9-6,9 %) var at det har blitt sendt uvanlig mange søknader.

Alt i alt har MOFA likevel fått en rimelig bra start på H2020, men flere tildelinger hadde vært ønskelig. Hvordan skal man så lykkes? Suksessfaktorer er å bygge eller delta i gode nettverk med «EU-erfaring», en annen er å involvere industri (SME) i størst mulig grad. K2 prioriterer administrative ressurser til dem som går i gang med søknader og det er også mulig å få posisjoneringsmidler til frikjøp av tid til søknadsskriving, møter og eventuell kjøp av konsulenttjenester.

Lykke til med fremtidige søknader!

Med vennlig hilsen
Eystein Husebye
Fungerende instituttstyrer

 

 

Politisk streik 28.01.2015

Det er varslet politisk streik 28.01 kl. 14:00-16:00 mot endringer i Arbeidsmiljøloven.

Av Departementet er virksomhetene blitt pålagt å trekke lønn for arbeidstakere som deltar i streiken.

– Alle arbeidstakere ved UiB som planlegger å forlate arbeidsplassen for å delta i denne streiken, må varsle nærmeste leder og sine tillitsvalgte snarest og senest innen utgangen av fredag 23.01 .
– Nødvendig beredskap må vurderes
– Det vil bli foretatt trekk i lønn for deltakelse i streiken
– Fakulteter og avdelinger sender i etterkant navneliste til Lønnskontoret med kopi til Personal- og organisasjonsavdelingen.

For mer informasjon klikk her.

Disputas Uke 4

de_bortoliAlessandro De Bortoli disputerer for Ph.d. graden fredag 30.januar 2015

Prøveforelesning: Torsdag 29. januar 2015, kl.14:15
Oppgitt emne: “Atrial fibrillation afrter cardic surgery; mechanisms, prevetion, treatment and outcome”
Sted: Aud 2, BB-bygget, Jonas Lies Vei 91

Disputas: Fredag 30. januar 2015, kl.08.15
Sted: Aud 4, BB-bygget, Jonas lies Vei 91
Avhandlingstittel: “improving the procedural saftey and efficacy of radiofrequency chatheter ablation for atrial fibrillation”
1. Opponent: Professor Gûnter Breithardt, Westfalischen  Wilhelms-Universitet
2. Opponent : Professor Pekka Raatikainen, University of Eastern Finland

 Pressemelding

 

Disputas uke 4

Ingrid Kristin Torsvik disputerer for Ph.d. graden fredag 30.januar 2015

Prøveforelesning: Fredag 30. januar 2015, kl.10.15
Oppgitt emne: “Svangerskap etter overvekts kirurgi; risiko for mor og det nyfødte barnet”
Sted: Barneklinikkens auditorium, Jonas Lies vei 65

Disputas: Fredag 30.januar 2015, kl.12.15
Sted: Barneklinikkens auditorium, Jonas Lies vei 65 
Avhandlingstittel: “B vitamin and iron status during infancy”
1. Opponent: Professor Olle Hernell, Universitetet i Umeå, Sverige
2. Opponent : Professor Claus Klingenberg, Norges arktiske universitet, Tromsø

Pressemelding

 

 

MIC kurs

MIC vil arrangere et kurs i Multimodal Imaging 16-20 mars, 2015.  Det er begrenset med plasser så det er viktig å melde seg på tidlig.  Klikk her for kursbeskrivelse og lenke til påmelding. Klikk her for fullstendig kursprogram.