Ups, we did it again

bilde (1)Ups, we did it again

I september ble det klart at Jan Haavik (Biomedisin) og Stefan Johansson landet UiB sitt første Horizon 2020-prosjekt MiND i Marie Skłodowska-Curie-programmet, under pilaren Excellent Science. Like etterpå fikk Gunnar Mellgren tilslag på en ERA-NET søknad om cancer-preventiv effekt av diabetesmedisiner. Både ERA-NET og IMI er spesifikke programmer med tematisk fokus, komplementær til H2020. Med 2 innvilgete prosjekter ut fra 5 søknader gjorde K2 det svært bra.

Nå har resultatene fra den første utlysningen av forskningsprosjekter i helseprogrammet til Horizon 2020 begynt å tikke inn. Innen pilaren Societal Challenges fikk Helga Salvesen tilslag på prosjektet Female cancer prediction using cervical omics to individualise screening and prevention (FORECEE). Helse Bergen er partner, mens UiB ved K2 er assosiert partner, såkalt 3rd party. Nå i januar ble det klart at Cecilie Svanes tilknyttet Senter for internasjonal helse og samfunnsmedisin, men del av det lungemedisinske forskningsmiljøet, fikk tilslag på et prosjekt om lungehelse på tvers av generasjoner i Europeiske cohorter.

Undertegnede fikk forrige uke tilslag på søknaden ULTRADIAN som koordinator, et prosjekt som skal utvikle dynamisk hormondiagnostikk. Ni av 466 søknader fikk bevilgning, noe som gir en tilslagsprosent på 1.9 %. Hele 138 av 466 prosjekter gikk videre til runde 2. EU-kommisjonen har fått kritikk for at så mange har skrevet fulle søknader all den tid så lite midler var til disposisjon. De har nå hevet terskelen for å komme videre, noe som er bra. En annen grunn til lav tilslagsprosentene (1,9-6,9 %) var at det har blitt sendt uvanlig mange søknader.

Alt i alt har MOFA likevel fått en rimelig bra start på H2020, men flere tildelinger hadde vært ønskelig. Hvordan skal man så lykkes? Suksessfaktorer er å bygge eller delta i gode nettverk med «EU-erfaring», en annen er å involvere industri (SME) i størst mulig grad. K2 prioriterer administrative ressurser til dem som går i gang med søknader og det er også mulig å få posisjoneringsmidler til frikjøp av tid til søknadsskriving, møter og eventuell kjøp av konsulenttjenester.

Lykke til med fremtidige søknader!

Med vennlig hilsen
Eystein Husebye
Fungerende instituttstyrer

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *