Daglige arkiver: 15. januar 2015

Gjesteforelesning – Professor Hilde Nilsen

Professor Hilde NilsenProfessor Hilde Nilsen fra Universitetet i Oslo vil holde gjesteforelesning ved instituttet. Forelesningen har tittelen “Causes and consequences – the role of base excision repair in aging and age-related diseases”. Tid og sted: onsdag 21. Januar klokken 13:00 i seminarrommet, 9 etasje, Laboratoriebygget. Åpent for alle interesserte. For mer informasjon

Disputas uke 4

SalminenPirjo-Riitta Salminen disputerer for Ph.d. graden fredag 23.januar 2015

Prøveforelesning: Fredag 23. januar 2015, kl.11.30
Oppgitt emne: “Translating the cardiac conditioning paradigm from from animal models to patient care”
Sted: Stort Auditorium, Haukeland Universitetssykehus

Disputas: Fredag 23.januar 2015, kl.13.30
Sted: Stort Auditorium, Haukeland universitetssykehus
Avhandlingstittel: Myocardial protection and antiapoptotic intervention at reperfussion. Exprerimental studies in translational porcine models of myocardial ischemia and reperfusion”
1. Opponent: Professor Gary F. Baxter, Cardiff University, U.K.
2. Opponent : Professor Kristian Bartnes, Norges arktiske universitet, Tromsø

pressemelding