Daglige arkiver: 29. august 2014

Klinisk utprøvningsenhet helseforskning

Roland JonssonNasjonalt og lokalt har helseforskning innen registerepidemiologi og folkeundersøkelser gitt viktig helseinformasjon til befolkningen. I de siste årene har ulike felt som helseforskning på ernæringsmidler og vaksineutvikling gitt økt aktivitet innen utprøving på mennesker. I tillegg har Norge fortrinn som muliggjør unike befolkningsbaserte studier på ulike legemidler. For å styrke eksisterende forskning og for å gi mulighet til ny forskning på mennesker ønsker Universitetet i Bergen og Helse Bergen å etablere en utprøvingsenhet som tilfredsstiller de kravene som stilles til kliniske studier av høy kvalitet.

Arbeidsgruppen som har sett på dette ved vårt fakultet, ble oppnevnt i juni 2013 og har nå levert en innstilling. Man tar utgangspunkt i en pilotstudie og erfaringer fra Forskningspost for voksne (Helse Bergen), og har utarbeidet en rapport som skisserer en klinisk utprøvingsenhet som skal tjene økt helseforskning i årene som kommer. Arbeidsgruppen mener at samarbeidet mellom universitetet og helseforetaket i en slik forskningsenhet vil stimulere til mer forskning i et internasjonalt toppskikt i årene som kommer. Klinisk institutt 2 har fått ansvar for denne enheten som følger samme retningslinjer som benyttes for drift av fakultetets kjernefasiliteter. De som ønsker å melde inn prosjekter kan henvende seg til K2s administrasjon ved Synnøve Myhre.

Roland

Disputaser uke 36

johannes_schrama_sv-hvJohannes Cornelis Schrama disputerer for Ph.D graden fredag 5. september 2014.
Prøveforelesning: Torsdag 4. september  2014 kl. 13:15
Oppgitt emne: «Septisk artritt»
Disputas: Fredag 5. september 2014  kl. 09:15
Sted: Aud. 4, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91
Avhandlingens tittel: «Infected Hip and Knee Arthroplasties in Rheumatoid Arthritis. A register-based study with focus on risk factors»
1. opponent: Ph.d. Finnur Snorrason, Drammen Sykehus
2. opponent: Ph.d. Hanne Osnes Ringen, Diakonhjemmet Sykehus, Oslo
Oppslag og pressemelding

PEK-midler 2015

Program for evaluering og kvalitetsutvikling (PEK-midler) vil dele ut 1,3 millioner kroner i 2015. Programmet er todelt, og består av en prosjektdel (>70%) og en belønningsdel, Ugleprisen for god studiekvalitet (<30%). Prosjektene skal generelt fremme studiekvaliteten og kvaliteten på de studentrettede tjenestene ved universitetet, og ha overføringsverdi til andre fagmiljø.
Søknadsfrist 10. september 2014. For mer informasjon.

NYTT K1/K2 SEMINAR

Vi ønsker å invitere dere alle til det neste månedlige seminaret i K1/K2 seminarrekken!
Tittel: “The gut microbiota – the forgotten organ”

digestive-system

Holdes av Jonannes Espolin Roksund Hov, Norsk senter for primær skleroserende cholangitt (NoPSC), Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet.

Tid: Onsdag 3. september, klokken 14:15 – 15:00.
Sted: Stort Auditorium, 3 etasje, Sentralblokken
Chair: Elling Ulvestad

PHD/POSTDOC INFORMASJONSMØTE

Administrasjonen ved Klinisk institutt 2 vil avholde et informasjonsmøte onsdag 10. september klokken 13:00-14:30. Møtet avholdes i seminarrommet i 9 etasje, Laboratoriebygget. Her vil det gis praktisk informasjon om personaladministrasjon, økonomi og generelle rutiner for ph.d.-løpet. Møtet er åpent for alle interesserte, men særlig nye stipendiater og postdoktorer oppfordres til å komme.