Ukens leder

 Fordeler og ulemper ved å integrere chatbots i skrivingen av forskningssøknader

I nyere tid har bruken av avanserte teknologier i ulike deler av akademia blitt stadig mer vanlig. En slik teknologi som vekker oppmerksomhet, er ChatGPT, en kraftig språkmodell utviklet av OpenAI. Denne redaksjonelle artikkelen utforsker de potensielle fordelene og ulempene ved å integrere ChatGPT i prosessen med å skrive forskningssøknader.

A Fordeler:

Effektivitet og tidsbesparing:

Fordel 1: ChatGPT kan betydelig fremskynde de innledende stadiene av søknadsskriving ved raskt å generere sammenhengende og relevante innhold. Forskere kan bruke det til å skissere ideer, generere nøkkelområder og til og med utarbeide deler av forslagene sine, noe som sparer verdifull tid.

Idegenerering og utvidelse:

Fordel 2: ChatGPT’s evne til å generere mangfoldig og kontekstuelt relevant tekst kan være en verdifull ressurs for idédugnad og utvidelse av forskningsideer. Forskere kan bruke det til å utforske forskjellige vinkler og perspektiver knyttet til det foreslåtte arbeidet.

Språkforbedring:

Fordel 3: ChatGPT kan hjelpe med å forfine språket og strukturen i forslagene, og hjelpe forskere med å formulere ideene sine mer effektivt. Det kan foreslå forbedringer i klarhet, sammenheng og generell skrivestil.

Tilgjengelighet og inkludering:

Fordel 4: ChatGPT kan forbedre tilgjengeligheten for forskere som kan møte språkhindringer eller utfordringer med å uttrykke ideene sine skriftlig. Det fremmer inkludering ved å gi språkstøtte og hjelp til de med varierende ferdighetsnivåer.

B Ulemper:

Mangel på domenespesifikk kunnskap:

Ulempe 1: En av hovedbegrensningene ved ChatGPT er mangelen på domenespesifikk kunnskap. Den kan ikke forstå intrikate detaljer i svært spesialiserte forskningsområder, noe som kan føre til unøyaktigheter eller irrelevante innhold i forslagene. 

Risiko for plagiat:

Ulempe 2: Overavhengighet av ChatGPT uten riktig verifisering kan medføre risiko for ufrivillig plagiering. Forskere må nøye gjennomgå og autentisere det genererte innholdet for å sikre originalitet og unngå potensielle etiske problemer.

Kontekstuell forståelse:

Ulempe 3: ChatGPT kan slite med nyansefylt kontekstuell forståelse. Den kan misforstå den tiltenkte betydningen eller tonen i visse fraser, noe som potensielt kan føre til misforståelser i forslagsinnholdet. 

Etiske hensyn:

Ulempe 4: Bruken av AI i skrivingen av forskningsforslag reiser etiske bekymringer knyttet til åpenhet og forfatterskap. Forskere må være åpne om omfanget av AI-hjelpen som brukes og sørge for at de intellektuelle bidragene anerkjennes på riktig måte.

C Konklusjon:

Mens ChatGPT har stor potensiale til å forbedre effektiviteten og tilgjengeligheten av skrivingen av forskningssøknader, bør forskere nærme seg bruken med et kritisk blikk. Å utnytte ChatGPTs styrker for idégenerering og språkforbedring kan være verdifullt, men forsiktig tilsyn og domenespesifikk verifisering er nødvendig for å redusere potensielle ulemper. Etiske hensyn bør veilede forskere i å opprettholde integriteten og ektheten i arbeidet sitt. I den stadig skiftende landskapet av akademisk skriving, vil det være avgjørende å finne en balanse mellom å utnytte AI’s evner og å bevare essensen av menneskelig kreativitet for fortsatt fremgang innen forskningsarbeid.

Diskusjon:

Lederen ovenfor (A-C) ble skrevet og oversatt (til norsk) med chatboten ChatGPR uten å endre innholdet (chat.openai.com; “Can you write an editoral on the pros and cons of using ChatGTP in writing research proposals?”). Det tok 10-15 sekunder og er kun et enkelt eksempel på det som er pågående revolusjon innen bruk av AI til språk og tekstbehandling.

Kunstig intelligens og språkmoduler som ChatGPT er på full fart inn i akademia. Jeg tror ikke det er noe poeng å diskutere om det kan/skal brukes eller ikke, men mer hva det best kan brukes til og hvordan. Det er en rekke nåværende og fremtidige anvendelsesmuligheter. Eksempelet ovenfor gjelder bruk av chatboten ChatGPT innen det å skrive forskningssøknader. Ifølge en spørreundersøkelse i Nature av 1600 forskere bruker allerede 15% ChapGTP som hjelp til å skrive søknader om forskningsmidler og hele 25% til skriving av vitenskapelige artikler (doi: https://doi.org/10.1038/d41586-023-02980-0).

Men er dette å fuske? Jeg synes ikke det og tror en heller på se på det som en kraftig forbedring av feks. Google mht. å skaffe systematisk kunnskap og at mennesket fortsatt må tolke og bruke informasjonen med et kritisk blikk. Kunstig intelligens med chatboter som ChatGTP kan også påvirke og forbedre prosesser som kan synes tidkrevende og unødvendige. De fleste forskere er vel enige om at det å skrive søknader i seg selv er nyttig mht. å systematisere prosjektideer, men at å skrive søknadene i dag tar mye tid og at en stor del av søknadene gjelder detaljer som kan synes unødvendige.

I en annen artikkel i Nature (doi: https://doi.org/10.1038/d41586-023-03238-5), diskuteres verdien av mange av aspektene ved søknadsskriving om forskningsmidler nå når søknader kan skrives med help av chatboter som ChatGTP og om selve søknadsprosessen faktisk bør endres.

Hvordan ligger vi an når det gjelder å benytte kunstig intelligens i vårt arbeide? Sannsynligvis ligger vi etter den internasjonale trenden. Det er viktig å ta i bruk denne teknologien. På neste FORUM har vi kunstig intelligens og chatboter som tema og tenker det bør inkluderes i programmet for K2-seminaret til våren. UiB har en egen satsing oå området, UiB AI (https://www.uib.no/ai), der leder for styringsgruppen er professor Pinar Heggernes. Det er allerede en rekke kurs og informasjonsvideoer om emnet, se feks. https://www.youtube.com/watch?v=sJbp2dB3hyA. Jeg vil ellers minne om at UiB nylig har tilgjengeliggjort Bing Chat Enterprise for alle ansatte ved UiB. Denne kjører chatboten GTP-4 fra Open AI.  Åpne bing.com og trykk på knappen for Chat.

Det går mot helg. Ifølge Bing Chat Enterprise: «Det finnes selvfølgelig mange andre ting som nordmenn liker å gjøre i helgen, som å se på TV, gå på kino, spille spill, lese bøker, handle, besøke venner og familie, gå på museum, gå på kafé, gå på konserter, osv. Men friluftsliv, hytteliv og matpakke er noen av de mest typiske norske aktivitetene som skiller dem fra andre folk».

Ha en riktig god helg!

Utlysning for SFI

Ny planlagt utlysning i 2024 for Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

 • Forskningsrådet planlegger en utlysning av SFI-V i 2024
 • Minst 8 nye sentre høsten 2025
 • Utlysning vil ligne SFI-IV, men NFR forslår større endringer i utlysningsprosessen:
  • 2-trinnsutlysning
  • Maks. 30-35 i 2. trinn
  • Intervju som del av 2. trinn
 • Tidslinje (tentativ)
  • Feb. 2024: utlysning 1. trinn
  • Apr./Mai 2024: søknadsfrist 1. trinn
  • Sep. 2024: resultater 1. trinn
  • Dec. 2024: søknadsfrist 2. trinn
  • Vår 2025: resultater 2. trinn
  • Høst 2024: oppstart nye SFIer

Er du interessert? Ta kontakt med Silke og Susanna så snart som mulig.

CCBIO Junior Scientist Symposium, December 6, 2023.

We are happy to invite you all to the CCBIO Junior Scientist Symposium, December 6, 2023. This seminar series is a perfect place to meet and interact with other young scientists. We anticipate lively and interesting discussion also this time. We are looking forward to the keynote lecture by CCBIO Professor Dana Costea, who will share her story about how and why she ended up in cancer research. The program spans several exiting topics including preclinical development of new therapeutics in mantle cell lymphoma, the link between salivary gland manifestation and renal disease in Sjøgren’s Syndrome and how brain-blood derived exosomes may act as biomarkers in multiple sclerosis (MS). A novel tool for spatial analyses of the tumor microenvironment will also be presented.

Please register within December 4th at 11.00.

When: December 6, 2023, at 09.00-13.00

Where: Auditorium B302, Sentralblokka, Haukeland University Hospital 3rd floor, Bergen

Registration: on this link

Open to both junior and senior researchers as well as students. The symposium series is open, but also part of the CCBIO Research School under the code CCBIO901, and participation is eligible for ECTS.

 

Program:

09.00-09.15: Introduction

09.15-10.00: “My Path in the World of Cancer Research” Keynote lecture by Professor Daniela Costea

10.00-10.20: Coffee break

10.20-10.45: “Preclinical development of novel therapeutics in Mantle Cell Lymphoma” by May Eriksen Gjerstad

10.45-11.10: “Sjögren’s syndrome- Assessment of salivary gland manifestations and their association with renal disease” by Hanne Borge

11.10-12:00 Lunch (free of charge, register within December 4th at 11.00)

12:00-12:25: “Brain-derived blood exosomes – a potential for new biomarkers in multiple sclerosis: Pilot study results from relapsing MS patients under anti-CD20 therapy” by Sam Anandhan

12:25-12:50: “Spatial analysis of the cancer tissue microenvironment using mass cytometry imaging technologies” Rezvan Ehsani

12:50-13:00: Concluding remarks

Mari Kyllesø Halle and Vladan Milosevic are coordinators of the junior seminars and are planning and chairing these meetings. Any questions can be addressed to them.

Medisinsk ferdighetssenter tildelt den prestisjefylte Læringsmiljøprisen for 2023.

Prisen ble delt ut på ferdighetssenterets ‘Åpen dag’ mandag 13. november og overrekt leder for senteret, Bernt Aarli, av prorektor Pinar Heggernes og læringsmiljøansvarlig i Studentparlamentet Lars Jacob Ruland.

Senteret gjør seg bemerket ved sin innsats og engasjement for å skape et godt læringsmiljø.

Vi gratulerer med velfortjent pris!

– Slapp alt jeg hadde i hendene og jublet | Aktuelt | UiB

UiBs søknadsportal for fond og legater er nå åpen

I UiBs søknadsportal gis en oversikt over ulike stiftelser det er mulig å søke om midler fra. Dette er stiftelser som har forskning og undervisning ved Universitetet i Bergen som sine vedtektsfestede formål.

Målgruppen er ansatte, stipendiater, postdoktorer og studenter ved UiB, og noen av stiftelsene gir også anledning for eksterne å søke midler. Hvem som kan søke fremkommer ved å se på den enkelte stiftelse i portalen.

I søknadsportalen er det også mulig å filtrere etter hvilken søkergruppe (ansatt, student, stipendiat etc.) og/eller hvilket fagområde man tilhører, så vil aktuelle stiftelser vises.

Generell søknadsfrist er 12. januar 2024.

Merk at Astri og Edvard Riisøens legat ikke inngår i søknadsportalen enda, men vil bli lagt til snarlig. Legatet deler ut midler til forskning av hjerte- og karsykdommer, samt andre uutforskede sykdommer, f.eks. kreft og revmatiske lidelser. 

Se også fakultetets nettside som omhandler fond og legater. Denne siden vil bli oppdatert dersom det lyses ut midler fra stiftelser som ikke inngår i UiBs søknadsportal.

Aarhus Institute of Advanced Studies Fellowships

This is an excellent opportunity for curiosity-driven, talented researchers from all over the world and within all research disciplines

Up to 10 fellowships are available for curiosity-driven, talented researchers from all over the world and within all research disciplines. The new AIAS-AUFF Fellowships have a duration of 23 months, starting on 1 September 2024.

As a fellow you will benefit from the international and multidisciplinary environment at AIAS that brings researchers together across disciplines, academic seniority and borders in a thriving and creative house.

Eligibility

 • applicants must hold a Ph.D.-degree and a minimum of two and up to ten years of experience
 • researchers are eligible for application if they have not resided in Denmark in more than 12 monthswithin the last two years prior to the application deadline 1 February 2024

https://aias.au.dk/events/show/artikel/10-individual-fellowships-open-for-application

NFR Innspelsmøte Bergen – Samfunnsoppdrag: Inkludering av barn og unge

5 desember 2023 kl 10-13

Mange barn og unge slit med å bli inkluderte i samfunnet. Ein av ti unge mellom 15-29 år står utanfor utdanning, arbeid og opplæring. Dette har ikkje berre store konsekvensar for den enkelte, men også for samfunnet.

Ansvaret for å inkludere fleire barn og unge i utdanning, arbeids- og samfunnsliv er fordelt over ei rekkje politikkområde, forvaltningsnivå og samfunnsaktørar. No mobiliserer regjeringa breitt for å forme ut eit målretta samfunnsoppdrag som skal føre til kunnskapsbasert politikk til det beste for barn og unge.

Forskingsrådet leiar ei operativ gruppe i dette arbeidet. Gruppa inviterer no til innspelsmøter. Alle som ønskjer å bidra med innspel til samfunnsoppdraget er velkomne til å delta.

I innspelsmøta blir det lagt til rette for diskusjon og idéutveksling, der det overordna målet er å redusere utanforskap blant barn og unge i Noreg. Både enkeltpersonar eller representantar for organisasjonar, verksemder, offentleg sektor, forsking osb. er velkomne til å delta.

https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2023/innspillsmote-samfunnsoppdrag-inkludering-unge-bergen/

Cancer researchers can apply for project funding from Foundation Dam/Stiftelsen Dam

Cancer researchers can apply for project funding from Foundation Dam/Stiftelsen Dam. In addition to researcher positions, support for research in line with the purpose of the program can be applied for.

The application is sent to the Norwegian Cancer Society, which mediates applications for funds to Foundation Dam.

The application deadline for sketches is Thursday 1st of February 2024.

We look forward to receiving your application!

Read more in Norwegian https://dam.no/programmer/forskning/utlysning/

Apply for funding in Norwegian https://kreftforeningen.no/forskning/sok-forskningsmidler/#h-utlysninger

Enhet for læring – våren 2024

Enhet for læring har flere kurstilbud for våren 2024 som nå har åpnet for påmelding.

Kursene egner seg for alle som kunne tenke seg påfyll eller inspirasjon, OG de kan alle inngå i kravet om utdanningsfaglig kompetanse for vitenskapelig ansatte (kravet er 200 timer ≈ 8 studiepoeng, for detaljer se her).

Våren 2024 tilbys:

 • MEDDID601: Innføring i  medisinsk didaktikk (5 stp)

I tillegg til gjennomføringen av dette kurset i Bergen planlegger vi i løpet av 2024 egne gjennomføringer i bade Stavanger og Haugesund.

 • MEDPVEIL602: Praksisveiledning (3 stp) OBS: oppstart tidlig i vårsemesteret!
 • MEDTBL601: Innføring og praktisk gjennomføring av Teambasert Læring (2 stp)

Det er ledige plasser på alle kursene.

All info og lenker til påmelding er samlet her: https://www.uib.no/med/enhetforl%C3%A6ring/164787/aktiviteter-ved-enhet-l%C3%A6ring-v%C3%A5ren-2024

Trenger du hjelp til å lage en pedagogisk mappe har vi laget en åpen ressurs i MittUiB som er tilgjengelig her: https://mitt.uib.no/courses/46939

Join us at Eitri Datathon 2024! 

Are you passionate about AI, healthcare, or both? Do you aspire to understand how data can revolutionize the healthcare industry? Would you like to work closely with leading medical AI experts and clinicians from around the world?

 

At this event, clinicians, data scientists, and social scientists will come together to harness clinical data and apply machine learning to address specific healthcare challenges.

This year, alongside advancing AI in medicine, we will place a special emphasis on addressing biases in health data.

Event Details:

📆 Date: January 7-8, 2024 (with a pre-meeting online on January 5).

📍 Location: Eitri Medical Incubator, Haukelandsbakken 31, Bergen

For more information and to register, visit:

https://www.eitrilab.no/datathon2024

Don’t miss this opportunity to be part of a transformative healthcare journey!

For inquiries, please, email Torleif at tml@visinnovasjon.no or Maija at maija.slaidina@uib.no.

Click here to join us at Eitri Datathon 2024!

Ukens leder

Vær med å bygge medisinsk forskning på Vestlandet

Tirsdag denne uken ble det arrangert felles forskningsdag mellom Det medisinske fakultet og Stavanger universitetssykehus. Der fikk vi presentert en rekke prosjekter som illustrerte godt hva vi kan få til sammen.

Innleggene som ble presentert av en representant fra hvert sted understrekte spesielt nytten av registre og å etterstrebe store pasientmaterialer. Å inkludere både Bergen og Stavanger i en studie betyr at antallet deltagere kan dobles og dermed er det lettere å vise statistisk signifikante funn. Camilla Krakstad løftet også fram hvilke muligheter som ligger i utenlandsopphold og hvordan gode registre og biobanker gjør oss attraktive i internasjonal sammenheng.

K2-ledelsen jobber nå aktivt for å bedre samarbeidet og oppfordrer kollegaene om å søke sammen i forskningsgrupper. Mange av gruppene i Bergen er større enn i Stavanger og det kan derfor være en god ide å inkludere kollegaene i de gruppene det er naturlig å samarbeide. Hvordan dette løses i praksis blir opp til de enkelte, men felles forsoningsmøter digitalt og fysisk er et godt sted å begynne og man kan invitere hverandre til universitetsoppgaver som komitearbeid for eksempel i samband med disputaser. Å fronte fellesprosjekter bør kunne styrke konkuranseevnen i forhold til forskningsmidler.

Det er også gode synergier å hente på undervisningssiden, der vi bør samarbeide mer, koordinere undervisningsopplegg, dele undervisnings materiell og eksamensoppgaver. Om fag og eksamener kommer på samme tid kan man bruke de samme oppgavene. Her er det med andre ord mange muligheter.

Neste gang vi arrangerer et slikt møte er det bra om de som ikke har pågående samarbeidsprosjekter mellom våre campuser passer på å komme, det kan lønne seg.

God helg

Eystein

Visestyrer

Innovative Health Initiative future calls

We publish draft information on future call topics a few months ahead of the official call launch. We do this to give you additional time to find or build a consortium and prepare a strong proposal. Note that as draft topics are still under development, the texts may change considerably between the versions published here and the call launch, and you should always check the final, approved topic texts once the calls are launched.

The following topics are under consideration for inclusion in IHI call 6 (two-stage) and IHI call 7 (single-stage):

IHI call 6 (two-stage)

IHI call 7 (single-stage)

The topics are currently under consultation with the States’ Representatives Group (SRG) and the Science and Innovation Panel (SIP). They may therefore change considerably between the versions published here and the call launch, and applicants should check the final, approved topic texts once the calls are launched.

https://www.ihi.europa.eu/apply-funding/future-opportunities

Vernerunder 2023

Den 22.11 mellom 12:00 og 15:00, vil det bli vernerunder i Glasblokkene og Overlege Danielsens hus.
Den 27.11 mellom 09:00 og 11:30, vil det bli vernerunder i Laboratoriebygget.

 

Merk at kontorer blir besøkt hvis skjema med avvik er sendt inn.
Vedlagt er lenke til skjema for gjennomgang. Vennligst fyll ut disse hvis dere har noe dere ønsker å rapportere.

Trenger du penger til ditt helseprosjekt?

Trenger du penger til ditt helseprosjekt? Da bør du holde av 16. november! Da arrangerer nemlig Stiftelsen Dam søkekurs for frivilligheten i Bergen.

Stiftelsen Dam er en av Norges største stiftelser, som hvert år deler ut rundt 300 millioner kroner til helsefrivillighetens prosjekter i hele landet. Men hva er det som gjør at en søknad blir innvilget? Hvem kan egentlig søke, og hvordan går man fram hvis man har en god idé til et prosjekt? Det og mere til får du svar på når Stiftelsen Dam kommer til Litteraturhuset i Bergen.

https://www.litthusbergen.no/arrangement/sokekurs-med-stiftelsen-dam

Hjelp til litteraturoppgaver til studenter

Endelig er bibliotekets onlinekurs «Litteraturoppgaver i medisin og helsefag» ferdig. Kurset er for studenter som skal skrive litteraturoppgaver i medisin og helsefag. Det er åpent for alle, på norsk og engelsk, og har en egen del for veiledere. Kurset ble publisert på MittUiB i september 2023, og er lenket fra bibliotekets websider om kurs og veiledning.

Kurset er delt inn i seksjoner etter de forskjellige stegene i arbeidet med en litteraturoppgave. Det er litt om søk, prosjektbeskrivelse, dokumentasjon, screening, håndtering av treff, samarbeid, kvalitetsvurdering, dataekstraksjon og skriving. Digitale verktøy som blir presentert er databaser, EndNote og bruk av Rayyan som har en AI-komponent.

Målgruppen for kurset er i første omgang bachelor- og masterstudenter som arbeider med litteraturoppgaver, men kurset inneholder også praktiske bruksanvisninger som kan være nyttig for forskere som arbeider med kunnskapsoppsummeringer, og en egen del for veiledere.

Kurset er helt nytt. Har dere som veiledere noen tilbakemeldinger, så blir vi glad for det.

Ta en titt, og diskuter det gjerne med dine kolleger.

Vennlig hilsen
Bibliotek for medisin, ved Barbara, Christine, Ida og Regina

MRCRMs mini-symposium

Mohn forskningssenter for regenerativ medisin (MRCRM) arrangerer Mini-Symposium den 21. november, 2023!

Arrangementet er åpent for alle, og det er lunsj til de som melder seg på.

Programmet består av et bredt spekter av tema innen regenerativ medisin, fra immunterapi (TCR og CAR-T) til kliniske biomaterialer og utvikling av stamcelleterapi.

Lenke til arrangementssiden.

Training Fellowships for Core Facility Staff

EMBO Core Facility Fellowships

EMBO Core Facility Fellowships funds international exchanges of up to one month between core research facilities in eligible countries. Core Facility Fellowships are intended for the training of core facilities staff, including scientists and technicians, in specific techniques used in core research facilities that provide services to research institutions or universities. The fellowships contribute towards travel and subsistence of the fellow.

Fellowships, grants and career support – Core Facility Fellowships – EMBO
Deadline: continous

Erasmus+ staff mobility for training
Another possibility to fund international training is Erasmus. It funds trips between 2 days and 2 months. All employees at the University of Bergen can receive a grant for a mobility to an institution, organization or university in Europe through Erasmus+. Example: Training in a company or at a university (laboratory training, method courses, job shadowing).
Erasmus+ staff mobility for training | Employee Pages | UiB
Deadline: 20 January

VIS – Eitri Christmas party

Dear Eitri members,

We will be celebrating Christmas together with VIS and their other incubators Ada and Future Ocean!

Join us for a delightful evening featuring lots of fun, food and drinks: an aperitif, a “pinnekjøtt” buffet with side dishes, a dessert, and three complimentary drinks with your meal. Plus, we’ve got you covered with an affordable bar opening later in the evening!

Date: November 24, 19:00-2:00

Location: Mellomrommet, VIS, Thormøhlens gate 51, Bergen

Price:

Startups – NOK 250

Others – NOK 750

Don’t forget to sign up by November 10 using the links or scanning the QR code on the flyer below:

Startup

Others

Hurry, the deadline for sign-ups is this Friday! Let us know if you have any questions!

Let’s make this Christmas celebration a memorable one!

Eitri team

Boost your career by building international networks.

Welcome to the UiB FERD course:

Boost your career by building international networks.

Time: 16.11.2023 – 09.00–12.00

Place: Nygårdsgaten 5, NG5

What opportunities are there for early-stage researchers at UiB wanting to go abroad? Why is it valuable to know other researchers from around the world – and how do you find them? In this course we will provide you with valuable insight into the how and why of gaining international experiences and building you own international networks with the goal of boosting your research career. We will discuss challenges and alternatives, as well as practical tips and tools for getting started.

Registration and more information: https://www.uib.no/ferd/163999/boost-your-career-building-international-networks

 

Alrekmøte: Hvorfor er det så vanskelig å få tilgang til registerdata?

Hvorfor er det så vanskelig å få tak registerdata og hva gjøres for at det skal bli enklere? Faggruppe for registre i Alrek helseklynge inviterer til debattmøte om temaet.

Torsdag 23 november kl 14-16

Møteleder er Pétur B. Júlíusson fra FHI/UiB.

Introduksjon,
leder for Faggruppe for registre, Pétur B. Júlíusson fra FHI/UiB

Kasuistikker fra forskerne selv,
Professor Tone Bjørge ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB og Postdoktor Rachel Forster ved FHI

Hvordan er status nå med tanke på utleveringer fra sentrale registre?
Avdelingsdirektør Maj-Lis Baldersheim ved FHI

Info om Helsedataservice,
Leder for Helsedataservice, Øystein K. Johansen

Helseanalyseplattformen – hva skjer nå?
Professor Rolv Terje Lie ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB

Paneldiskusjon

https://alrekhelseklynge.no/arrangementer/alrekmote-hvorfor-er-det-sa-vanskelig-a-fa-tilgang-til-registerdata/

 

 

Ukens leder

Rutiner ved fravær

I dag blir det bare en kort påminning fra meg. Influensa-tiden står for døren og kommer i tillegg til den pågående runden med covid-19. Det kan føre til fravær med behov for egenmelding og sykemelding. Ved sykdomsfravær vil en minne om rutinene:

 1. Si fra til leder.
 2. Rapporter egenmeldt fravær via selvbetjeningsportalen under «Tid» og «Fraværssøknader.
 3. Hvis du har sykmelding, digitalt eller papir:

– Papir: Del C og D leveres utfylt og signert til leder. Husk å fylle ut egenerklæringsskjema. Enheten må formidle sykmeldingen videre til Serviceteam for fravær og foreldrepermisjoner.

– Digitalt: Skal sendes til arbeidsgiver via Ditt NAV første fraværsdag. Søknad om sykepenger sendes når du får melding fra NAV.

Mange glemmer å melde fra til nærmeste leder. Men det er altså viktig å huske på!

Ha en riktig god helg!

Pål

Nominera ledamöter till beredningsgrupper inom medicin och hälsa 2024

Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa välkomnar nu förslag på ledamöter till beredningsgrupperna 2024. Läs instruktionerna och skicka gärna in ditt förslag så snart som möjligt, dock senast 30 november 2023.

De som nomineras ska vara etablerade forskare inom sitt forskningsfält – professorer eller docenter – gärna med tidigare erfarenhet av granskningsarbete

https://www.vr.se/aktuellt/nyheter/nyhetsarkiv/2023-09-08-nominera-ledamoter-till-beredningsgrupper-inom-mh-2024.html

MSCA Staff Exchanges – Webinar om tilsette-mobilitet

Webinar om tilsette-mobilitet innan forskings- og innovasjonsprosjekt

Målgruppa er internasjonale konsortium som kan vere sett samen av universitet, institutt, næringslivsinstitusjonar, små- og mellomstore verksemder og andre ikkje-akademiske institusjonar.

Arrangementet strømmes

 1. nov kl 14:00 – 15:30

Meld deg på

https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2023/msca-staff-exchanges/

 

Innspillsmøte om satsingen på kunstig intelligens

 1. nov – 07. nov – 08. nov

Hvor: Digitalt og Forskningsrådet

Forskningsinnsatsen på kunstig intelligens øker formidabelt, både i Norge og internasjonalt. Regjeringen har nylig lansert en satsing på KI og bevilger 1 milliard kroner til forskning på feltet de neste fem årene.

Forskningsrådet inviterer derfor til innspillsmøter for å høre hvilke behov det er viktig å møte nå – og på lang sikt. Har Norge særlige fortrinn? Hvor ligger mulighetene? Hva skal fotavtrykket være og hvordan kommer vi dit?

KI utfordrer eksisterende strukturer på nær sagt alle områder i samfunnet. I Forskningsrådets KI-portefølje er det flere store forsknings- og innovasjonssentre, nasjonale infrastrukturer, nasjonale og internasjonale forskerskoler og nettverk, i tillegg til en rekke små og store forsknings- og innovasjonsprosjekter.

https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2023/ki-innspillsmote-1/


Redelighetsutvalget ved UiB – forskningsetisk seminar den 28. november

Experiment with green seedlings in the lab

Forskningsetisk seminar, tirsdag 28. november 2023, NG5, kl. 09.00–13.00

«Genmodifisering i et forskningsetisk lys – er det uetisk å ikke satse på GMO?»

Moderator: Siri Kleiven Strøm
Velkomst v/viserektor Benedicte Carlsen og professor Lise Øvreås

 

Lovgivning, etikk & samfunnsbehov (09.10–10.10)

Innledere Tittel
Anna Wargelius – Utvalgsleder og forskningssjef Havforskningsinstituttet Presentasjon av genteknologiutvalgets utredning, NOU 2023: 18 Genteknologi i en bærekraftig framtid
Håvard Ø. Eggestøl – Seniorrådgiver i Bioteknologirådets sekretariat Bærekraftig utvikling, genteknologi og matsystemet
Espen Gamlund – professor i filosofi, UiB Hvordan skal vi tenke etisk om genteknologi?

Pause

Forskerperspektivet (10.20–11.00)

Innledere Tittel
Sigrid Bratlie – Prosjektleder genteknologi, NCE Heidner Biocluster Genteknologi i skjæringspunktet mellom vitenskap og samfunn
Eivind Dale Valen – Bioteknologirådets sekretariat Hvordan fungerer CRISPR og hvilke muligheter innen genredigering har vi i dag?
Espen Gamlund – Professor i filosofi, UiB Hvordan skal vi tenke etisk om genteknologi?

Pause

Paneldebatt (11.10–12.00)

«Når er det problematisk å forske på genmodifisering og når er det uetisk å la være»

Deltagere
Espen Gamlund
Sigrid Bratlie
Eivind Dale Valen
Anna Wargelius

Lunsj

Mer informasjon på denne siden.

Trykk her for å melde deg på.

Frokostseminar for ph.d.-veiledere

Frokostseminar for ph.d.-veiledere ved Det medisinske fakultet

Velkommen til seminar for ph.d.-veiledere ved Det medisinske fakultet 29.11.2023 – 08.30–09.45 i Styrerommet, Armauer Hansens Hus

Teamet denne gangen er publiseringsetikk. Vitenskapelig publisering skal fremme kvalitet, men det er mye som tyder på at dagens publiseringssystem kan være en kilde til forskningsetiske spenninger og utfordringer.

Vi har invitert professor Trine B. Haugen fra institutt for naturvitenskapelige helsefag, ved OsloMet

Påmelding her

https://www.uib.no/med/165805/frokostseminar-phd-veiledere-ved-det-medisinske-fakultet