Category Archives: Application deadlines

(Norwegian) Senter for grunnforskning ved Det Norske Videnskaps-Akademi

Siden 1992 har Det Norske Videskaps-Akademi huset mer enn 1000 fremragende forskere fra hele verden.  

Senter for grunnforskning, på engelsk Centre for Advanced Study (CAS), er et frittstående forskningssenter som hvert år tar imot tre internasjonale og tverrfaglige forskningsgrupper. Målet er å styrke og internasjonalisere uavhengig grunnforskning.

Hvert år kan fast ansatte forskere ved senterets samarbeidspartnere søke om å danne en internasjonal og tverrfaglig forskningsgruppe for ett års opphold ved CAS.

Forskningsaktivitetene ved senteret er organisert med en gruppe innen hvert av følgende tre fagområder:

Gruppene har en kjerne bestående av seks til åtte forskere som er ved senteret mer eller mindre hele forskningsåret. I tillegg kan gruppene ha flere forskere på kortere opphold. Normalt vil til sammen 40-45 forskere fra 10 -15 forskjellige nasjoner forske ved CAS i løpet av et år.

Søkerne går gjennom en omfattende søknadsprosess. I første runde velger styret ved Senter for grunnforskning hvilke prosjekter som går videre til andre runde. Etter en internasjonal fagfellevurdering blir til slutt tre prosjekter valgt to år i forveien av oppholdet.

Frist for å søke for 2021/2022 er i midten av januar 2019.

Les mer på denne nettsiden: https://cas.oslo.no/

Deadlines

Dear all,

Please see below the updated links for external funding:

External funding opportunities: http://www.uib.no/en/med/112772/external-funding-opportunities

Funding opportunities for education: http://www.uib.no/med/113987/funding-opportunities-education

The webpages are updated every second week. New calls are marked as NEW.

Kind regards,

Amra, Ramune and Kaia

Deadlines

Dear all,

Please see below the updated links for external funding:

External funding opportunities: http://www.uib.no/en/med/112772/external-funding-opportunities

Funding opportunities for education: http://www.uib.no/med/113987/funding-opportunities-education

The webpages are updated every second week. New calls are marked as NEW.

Kind regards,

Amra, Ramune and Kaia

The Olav Thon Foundation – support for Nordic research projects in medicine 2019

Against this background and in addition to its other announcements, the Foundation will reserve NOK 20 million for grants to Nordic research collaboration in the field of medicine for 2018. Only researchers associated with universities or academic institutions in the Nordic countries are eligible for support. Previous collaboration will be regarded as an advantage and should be documented (by co-publications or similar). The collaboration must include specific research groups in at least two Nordic countries and be led by personnel holding professorships or equivalent permanent academic positions.

Applications will be assessed in light of their academic quality and the projects’ potential for development of new and ground-breaking knowledge in medicine. For 2019, the Board of the Foundation has decided to invite applications for research on reparative medicine targeting diseases in the musculoskeletal and peripheral and central nervous system.

Projects should be based on the use of stem cell biology, genetic approaches, tissue engineering, biotechnology, or regenerative medicine with the aim of repairing, regrowing or replacing damaged or diseased cells or tissues.

Research support for each project is restricted to a maximum of NOK 2.5 million per year for a maximum of four years.

Deadline: 15 September 2018. 

More information and practical information can be found here.

(Norwegian) Utlysning av Olav Thon-stiftelsens nasjonale priser og støtteordninger for 2019

Pris for fremragende undervisning.
Forslag til pris for fremragende undervisning skal utformes av tjenestegjørende professorer eller førsteamanuenser innen medisin og/eller naturvitenskap/ matematikk. Det er en forutsetning at også studentene står bak forslaget, enten a) ved å være blant forslagsstillerne eller b) ved at institusjonens egne studentorganer/studentforeninger utformer selvstendige forslag i samarbeid med tjenestegjørende professorer/førsteamanuenser. Det skal presiseres i institusjonens forslag hvem som har utformet dette/disse og på hvilken måte studentene er delaktige.

Kandidater til prisene kan være fra forslagsstillerens egen institusjon eller fra andre universiteter eller høyskoler i Norge. Prisene er personlig.

Søknad om støtte til forskningsprosjekter.
Støtten forbeholdes forskningsprosjekter innen medisin og/eller naturvitenskap/ matematikk som bringes aktivt inn i utdanningen som et element i «studentaktiv forskning» (jfr. Forskningsmeldingen som fremhever at det er vesentlig å «satse mer på å kople forskning og utdanning, blant annet gjennom studentaktiv forskning»). Søknader vil bli vurdert på basis av potensial og planer for involvering av studenter, om og hvordan nye undervisningsformer utvikles og implementeres, og på basis av vitenskapelig kvalitet. Detaljert plan for studentinvolvering, med milepæler, budsjett og leveranser, skal følge søknaden.

Søknadsbeløpet er begrenset oppad til 500 000 pr år for maksimum 3 år. For tildeling utover ett år kreves dokumentert fremdrift i prosjektet inklusive en beskrivelse av hvordan forskningsprosjektet har styrket utdanningen gjennom bedre studentoppfølging og studiekvalitet. Inntil 5 forskningsprosjekter vil bli støttet i 2019.

Frist: 15. september 2018.

Mer informasjon om prosessen finner du her.

(Norwegian) Idékonkurransen 2018 og StudentIdé

Idékonkurransen 2018
Bergen Teknologioverføring (BTO) inviterer i samarbeid med Sparebanken Vest forskningsinstitusjonene i Bergensregionen til å delta i Idékonkurransen 2018.

Premiesummen er også i år på hele 500 000 kroner.

Idekonkurransens formål er å stimulere til kommersialisering av forskningsresultater, synliggjøre miljøet omkring forskning og kommersialisering, og skape oppmerksomhet rundt behovet for forskning og innovasjon.

Forskere og ansatte, inkludert Ph.d. og Postdoktorer, fra alle BTOs eier- og partnerinstitusjoner kan delta.

Søknadsfrist er 18. oktober.

Les mer her.

StudentIdé
Første runde med innovasjonskonkurransen StudentIdé ble en stor suksess. Bergen Teknologioverføring og Sparebanken Vest viderefører derfor initiativet og gir på ny studenter i Bergen muligheten til å vinne 50 000 kroner til å videreutvikle deres innovative ide!

Vinneren stikker av med hele 50 000 kroner.

Konkurransens formål er å stimulere til at flere studenter får sine innovative ideer vurdert av oss, at flere forsøker å starte sin egen bedrift og at flere søker om finansiering fra Norges Forskningsråds STUD-ENT-ordning.

Det er studenter fra Universitetet i Bergen, , Høgskolen på Vestlandet og NHH Norges Handelshøyskole som kan delta

Søknadsfrist er 27. september.

Les mer her.

Deadlines

Dear all,

Please see below the updated links for external funding:

External funding opportunities: http://www.uib.no/en/med/112772/external-funding-opportunities

Funding opportunities for education: http://www.uib.no/med/113987/funding-opportunities-education

The webpages are updated every second week. New calls are marked as NEW.

Kind regards,

Amra, Ramune and Kaia

Deadlines

Dear all,

Please see below the updated links for external funding:

External funding opportunities: http://www.uib.no/en/med/112772/external-funding-opportunities

Funding opportunities for education: http://www.uib.no/med/113987/funding-opportunities-education

The webpages are updated every second week. New calls are marked as NEW.

Kind regards,

Amra, Ramune and Kaia

Centre for internationalization of education (SIU) has announced new calls for fall 2018

The Russia program – Collaboration between universities and university colleges in Russia and Norway
Funding per project: NOK 300 000
Deadline: 25 September 2018

UTFORSK – Partnership to join education and research in collaboration with Brasil, India, Kina, Russland, Sør-Afrika and Japan
Funding per project: NOK 300 000
Deadline: 25 September 2018

InternAbroad – International training mobility for students
Funding per project: NOK 300 000
Deadline: 25 September 2018

Globalink – internship in company, collaboration between Norway and Canada
Funding per project: NOK 90 000
Deadline: Ongoing

Applications are to be submitted via SIU’s online application form Espresso. Please inform the leadership at the department about the planned application. If you have any questions about the calls, please contact Nedelina Naydenova or Helge Bjørlo at the Division of student affairs.

Funding for proposal preparation

The faculty has extended the deadline for Positioning Funding (POS). POS funding can be used to cover expenses related to competence development for researchers and the supporting staff and for networking towards future Horizon 2020 proposals. You can apply for a maximum of NOK 75 000. More information about the funding and the templates can be found here. 

If this is of interest, please submit the form to Amra Grudic-Feta (8thfloor or e-mail) and feel free to contact her if you have any questions. The internal deadline is 28 August.

In addition to POS funding, Project Establishment Support (PES) is also available for all applications to Horizon2020, whether you are planning to apply as a partner or a coordinator. There are no deadlines but the funding is to be spent before the application deadline. Please contact Amra if this is of interest.

Deadlines

Dear all,

Please see below the updated links for external funding:

External funding opportunities: http://www.uib.no/en/med/112772/external-funding-opportunities

Funding opportunities for education: http://www.uib.no/med/113987/funding-opportunities-education

The webpages are updated every second week. New calls are marked as NEW.

Kind regards,

Amra, Ramune and Kaia

Call on antimicrobial resistance

Bergen Research Foundation has announced a call on anti-microbial resistance (AMR). You can find the call text and a sketch template on their webpage.

The programme will target the following key areas:

A – Therapeutics

B – Diagnostics

C – Surveillance

Projects may address the bacterial pathogens and the resistances identified in the Global priority list of antibiotic-resistant bacteria published by the WHO. Multi- and extensively drug resistant Mycobacterium tuberculosis may also be included. Other pathogens are not included.  Please read the call text for further specifications.

You can apply for projects in the range of 15-20 million NOK over a period of 4 years. Please send the pre-proposal in one PDF-file to grants@bfstiftelse.no at or before the deadline 3 September 2018.

Deadlines

Dear all,

Please see below the updated links for external funding:

External funding opportunities:
http://www.uib.no/en/med/112772/external-funding-opportunities

Funding opportunities for education:
http://www.uib.no/med/113987/funding-opportunities-education

The webpages are updated every second week. New calls are marked as NEW.

New for this week are the opening of the call for Innovative Medicines Initiative and the announcement of deadlines for ERC Starting Grant and ERC Synergy Grant. Please also note that if you have collaboration with researchers in Switzerland, you can be funded through their research council.

Kind regards,
Amra, Ramune, Itana and Kaia

Deadlines

Dear all,

Please see below the updated links for external funding:

External funding opportunities:
http://www.uib.no/en/med/112772/external-funding-opportunities

Funding opportunities for education:
http://www.uib.no/med/113987/funding-opportunities-education

The webpages are updated every second week. New calls are marked as NEW.

New for this week are calls for NANO2021, INTPART and Offentlig ph.d. for those having cooperation with the public sector. Also note a pre-announcement of a Nordic Call on Personalized Medicine from NordForsk.

Kind regards,
Amra, Ramune, Itana and Kaia

Deadlines

Dear all,

Please see below the updated links for external funding.

External funding opportunities:
http://www.uib.no/en/med/112772/external-funding-opportunities

Funding opportunities for education:
http://www.uib.no/med/113987/funding-opportunities-education

The webpages are updated every second week. New calls are marked with NEW.

New for this week is the opening of the call for Exploratory Pre-Seed Grants from Novo Nordisk, in addition to news in this years’ INFRASTRUCTURE announcement from Research Council of Norway. This is a popular call for researchers at the Faculty of Medicine, and the mandatory sketch deadline is 15 May 2018.

Please let us know if you have any comments on the webpages or if the researchers at your department are missing something.

Kind regards,
Amra, Ramune, Itana and Kaia

Deadlines

Dear all,

Please see below the updated links for external funding.

External funding opportunities:
http://www.uib.no/en/med/112772/external-funding-opportunities

Funding opportunities for education:
http://www.uib.no/med/113987/funding-opportunities-education

The webpages are updated every second week. New calls are marked with NEW.

Please let us know if you have any comments on the webpages or if the researchers at your department are missing something.

Kind regards,
Amra, Ramune, Itana and Kaia