Kategoriarkiv: Søknadsfrister

Utlysning til vitenskapelig reiser og aktivitet 2023: Meltzers Høyskolefond

 • Universitetet i Bergen deler ut støtte til vitenskapelig reiser og aktivitet. Midlene er en gave fra L. Meltzers Høyskolefond.
 • Søknadsdatabasen åpner 2. januar 2023.
 • Lenke til søknadsdatabasen: https://fond.app.uib.no
 • Søknadsfrist: 23. januar 2023.
 • Spørsmål om søknadsprosessen, og tekniske spørsmål om databasen (søknad, rapportering), meldes på: Fond_OKA_FIA@uib.no
 • Personvernerklæring for Stiftelser

https://www.uib.no/foransatte/100539/vitenskapelige-reiser-og-forskningstermin

FORSKERLINJEN VED DET MEDISINSKE FAKULTET SØKER FORSKNINGSPROSJEKTER OG VEILEDERE TIL STUDENTER PÅ KULL 21 OG 22

Kjære kollega,

Ved Forskerlinjen er vi i full gang med å rekruttere studenter med tanke på opptak på Forskerlinjen høsten 2023. Det er en absolutt fordel at aktive interesserte studenter rekrutteres så tidlig som mulig i 2023.  Til enhver tid er det ca. 80 studenter som går på forskerlinjen, dvs ca. 10 % av studentene. Både studenter og veiledere melder tilbake om gode erfaringer og god forskning. Mange studenter er godt i gang med doktorgradsprosjekt. Vi har 17 plasser til disposisjon hvert år, 15 FOR MEDISIN OG 2 FOR ODONTOLOGI.

Med dette inviterer vi deg til å levere inn prosjektforslag. Det er viktig at prosjektene er av en slik karakter at de lar seg gjennomføre i forskerlinjeløpet. Potensielle forskerlinjestudenter er genuint interesserte, de er smarte og vitebegjærlige. MEN det er viktig å huske at de fleste er unge og uten forskningserfaring, noe som innebærer at de trenger tett oppfølging i startfasen.

Om du har et prosjekt du ønsker å knytte en forskerlinjestudent til, kan det meldes inn her: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=7920722. Vi ber om at alle punkter fylles ut. Du skal vinne studentenes interesse og entusiasme for feltet og faget.

 Frist for innlevering: 31. januar 2023.

«Mingledag» TORSDAG 9. FEBRUAR 2023 kl. 10.30-13.00

Som tidligere ønsker vi å initiere kontakt mellom studentene og forskningsmiljøene, og inviterer dere til å presentere dere på stands.

Dette arrangementet er populært både blant forskere og studenter. Det vil bli satt opp postervegger i minglearealet på BBB for de som ønsker å ha med seg en poster, men det går helt fint å bare stille med seg selv også.

Hvis du lurer på hva Forskerlinjen innebærer og hvilke fordeler og plikter en har som er veileder, så finner du informasjon på Forskerlinjen ved Det medisinske fakultet | Det medisinske fakultet | UiB.

Vennlig hilsen
Anne Berit Guttormsen
Professor
Leder av Forskerlinjen.

Call for abstracts – Its21.konferansen – frist 15. januar.

Senter for tverrprofesjonell samarbeidsbeidslæring (TVEPS) ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin arrangerer den nordiske Its21-konferansen 27-28. april 2023

Tema for konferansen er: “In pursuit of a sustainable future: creating and anchoring interprofessional- and sustainability mindsets in educations and in the work field.”

Tveps etterspør abstracs (frist 15. januar) innenfor temaene «forskningsresultater; innovative eksempler på tverrprofesjonell samarbeidslæring; samfunnsnytte av studenters læring; hvordan kan man redusere ulikhet og øke bærekraft i utdanningene og i samfunnet; hvordan kan man utdanne veiledere som endringsagenter?

Temaene må falle inn under «interprofessional teamwork skills» og «pursuit of a sustainable future».

Les mer på nettsiden for konferansen

The Letten Prize

Call for applications for the Letten Prize 2023
The call for applications for the Letten Prize 2023 is now open. The application deadline is February 6th, 2023.

The Letten Prize
The purpose of the prize ‘is to recognize younger researchers’ contributions in the fields of health, development, environment and equality in all aspects of human life’. Furthermore, ‘the prize aims to raise public awareness of how research can be used to solve global human development challenges’. The Letten Seminar, hosted in connection with the prize ceremony, is particularly dedicated to the latter. Read more about the initiators’ vision for the prize here.

Meltzerfondets priser 2022 – Ny nominasjonsfrist er 15. desember 2022

Meltzerfondet vil den 8. mars 2023 dele ut følgende to priser:

 • Prisen for yngre forskere
 • Prisen for fremragende forskningsformidling

Alle professorer og instituttledere ved Universitetet i Bergen har rett til å nominere kandidater til fondets priser.

Forslagsstiller kan sende signert skriftlig nominasjon som vedlegg på e-post til Kristin.Hansen@uib.no innen nominasjonsfrist 15. desember, 2022.

Se sjekklisten for forslagsstillere: https://meltzerfondet.w.uib.no/hovedsiden/fondets-priser/sjekkliste/

Forskerprosjekt for unge talenter (FRIPRO)

Dette er et varsel om kommende utlysning. Støtten skal gi unge forskertalenter under 40 år innenfor alle fag og tematiske områder mulighet til å forfølge egne ideer og å lede et forskningsprosjekt. Utlysningen er rettet mot forskere på et tidlig stadium i karrieren, 2–7 år etter disputas, som har vist potensial til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet.

https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2023/forskerprosjekt-unge-talenter-fripro/

2023-2024 Call for Proposals from the Peder Sather Center for Advanced Study at UC Berkeley

Dear Colleagues:

The Peder Sather Center for Advanced Study supports projects carried out by researchers at UC Berkeley in collaboration with researchers from eight Norwegian universities. The Center offers grants between $10K and $25K. Funds are made available for two academic years.

Grants can support activities such as workshops, mini-conferences, virtual intellectual exchanges, the undertaking of exploratory and pilot studies, activities such as PhD student exchanges, longer-term stays for Principal Investigators, the collection and analysis of data, and other core research activities.

Interested applicants should visit the Proposal Application Guidelines on the Peder Sather Center Website. All application materials must be submitted by the deadline of April 3, 2023.

Eligibility
Eligible collaborating applicants from both UC Berkeley and Norwegian consortium institutions must be in contact with one another prior to applying for funds, and have a letter of collaboration commitment signed by both parties. There must be at least one Principal Investigator from UC Berkeley and one from a Norwegian consortium institution.

Principal Investigators from UC Berkeley must be ladder-rank faculty (i.e. hold Assistant Professor, Associate Professor, or Professor titles); no substitutions may be made. Principal Investigators from Norwegian consortium institutions must hold the position of either postdoktor (on the condition that the individual is able to document consistent employment at the consortium institution for the duration of the project), førsteamanuensis or professor (i.e. hold positions equivalent to Assistant Professor, Associate Professor, or Professor titles in the US).

Members of research teams who are not Principal Investigators themselves can hold other positions such as lecturer, visiting scholar, postdoctoral fellow, or graduate student. In order to receive indirect funding, however, research team members must be affiliated in some way with the participating institutions. Non-affiliated team members are not eligible to receive direct or indirect support from the Center.

Best regards,
The Peder Sather Center for Advanced Study

Meltzerpriser – søknadsfrist 15. desember

Meltzerfondet vil den 8. mars 2023 dele ut to priser:

 • Meltzerprisen for fremragende forskningsformidling.
 • Meltzerprisen for fremragende arbeid utført av yngre forskere

Alle universitetets professor og instituttledere har forslagsrett. Forslagsstiller kan sende signert skriftlig nominasjon som PDF-vedlegg på e-post til Kristin Hansen ved Forsknings- og innovasjonsavdeling (FIA) innen 15. desember 2022.

Les videre

Call for proposals: Innovation potential on Nordic patient records

Call for proposals Instrument Deadline 31.01.2023

Nordic Innovation will fund a project with the aim to demonstrate a concrete solution utilizing the context-rich information provided in patient journals records across Nordic countries in solving healthcare challenges.

D-line 31 January 2023 at 12.00 CET

https://www.nordicinnovation.org/programs/call-proposals-innovation-potential-nordic-patient-records

Call for proposals: Applied Ethical AI on Nordic Patient Records

Call for proposals Instrument Deadline 31.01.2023

Nordic Innovation will fund the development and demonstration of an ethical AI-based solution, capable of reading patient records across the Nordic countries, Nordic languages and different medical health record systems.

D-line 31 January 2023 at 12.00 CET

https://www.nordicinnovation.org/programs/call-proposals-applied-ethical-ai-nordic-patient-records

Durham University – Addison Wheeler Fellowships

Durham University – Addison Wheeler Fellowships

I am delighted to announce the opening of the Addison Wheeler Fellowships. The Fellowship is designed to attract the best early career researchers in the UK, Europe and beyond and across the full spectrum of science, social science, arts and humanities, and to build international networks of scholars with a common passion for today’s most important research challenges. I should be most grateful if you could draw this exciting opportunity to the attention of your colleagues.

Three postdoctoral Fellowships are available commencing 01 October 2023.  These Fellowships have no residency restrictions.  The closing date for applications is midnight on 10 January 2023. The normal period of the Fellowship will be 3 years with starting salaries in the range £35,797 – £42,155 p.a.  Full details can be found at: www.durham.ac.uk/research/institutes-and-centres/advanced-study/fellowships-funding/addison-wheeler-fellowship/

I do hope you will encourage your colleagues to apply.

Yours sincerely
Professor Karen O’Brien
Vice-Chancellor and Warden
E-mail vice.chancellor@durham.ac.uk

All Fellowship enquires to: ias.manager@durham.ac.uk
Executive Officer Denise Baker
E-mail denise.baker@durham.ac.uk

Masterprosjekt i farmasi 2023/2024

Senter for farmasi vil med dette oppfordre fagmiljø til å tilby masterprosjekt i farmasi som skal gjennomføres i perioden høst 2023 – vår 2024. Dersom fagmiljøene har pågående eller planlagte forskningsprosjekter som kan være aktuelle for mastergradsstudenter i farmasi, ønsker vi at veileder utarbeider et kort sammendrag for aktuelle prosjekter og sender det inn via dette skjemaet innen 20. desember 2022.

Les videre

Durham University – Addison Wheeler Fellowships

I am delighted to announce the opening of the Addison Wheeler Fellowships. The Fellowship is designed to attract the best early career researchers in the UK, Europe and beyond and across the full spectrum of science, social science, arts and humanities, and to build international networks of scholars with a common passion for today’s most important research challenges. I should be most grateful if you could draw this exciting opportunity to the attention of your colleagues.

Three postdoctoral Fellowships are available commencing 01 October 2023.  These Fellowships have no residency restrictions.  The closing date for applications is midnight on 10 January 2023. The normal period of the Fellowship will be 3 years with starting salaries in the range £35,797 – £42,155 p.a.  Full details can be found at: www.durham.ac.uk/research/institutes-and-centres/advanced-study/fellowships-funding/addison-wheeler-fellowship/

I do hope you will encourage your colleagues to apply.

Yours sincerely

Professor Karen O’Brien
Vice-Chancellor and Warden
E-mail vice.chancellor@durham.ac.uk
All Fellowship enquires to: ias.manager@durham.ac.uk

Executive Officer Denise Baker
E-mail denise.baker@durham.ac.uk

K2 intern prosess i forbindelse med NFR frister februar 2022

Norges forskningsråd lyser ut midler for forskerprosjekt for fornyelse og samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv.

Har du tenkt å søke om midler i disse utlysninger? Hvis ja, vennligst fyll ut dette skjemaet innen 28 november.

Dette hjelper økonomer og forskningsrådgivere å støtte søkere på best mulig måte.

Forskerprosjekt for fornyelse (tematisk utlysning)frist 8 februar 2023

aktuelle temaområder

Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv – frist 15 februar 2023

The Norwegian Cancer Society’s Prize for Young Cancer Researchers 2023

The Norwegian Cancer Society’s Prize for Young Cancer Reserachers 2023 – Insights (kreftforeningen.no)

Eligibility of the candidates: The Norwegian Cancer Society’s awards a prize to a young cancer researcher who has contributed to furthering the quality and scope of cancer research in Norway. The same person can receive the prize only once.

The candidate to be nominated must: be under 40 years old by the nomination deadline; hold a PhD;

be associated with a Norwegian university, university college, hospital, any other institution with research as part of its noncommercial activities; have documented talent, shown extraordinary effort and achieved results of high quality for cancer research in Norway.

The nomination should be in line with the evaluation criteria and must include nomination letter containing motivation and background to nominate the candidate and description of the candidates’ research effort within the field of cancer research; CV; list of publications.

Eligibility of the nominator: any person or group of persons can nominate candidates for the prize; you may nominate several candidates; every nomination must be done through separate application forms.

How to nominate: nomination must be done through the ApplicationWeb of Norwegian Cancer Society.

King Olav V‘s Cancer Research Fund’s prize 2023

The King Olav V Cancer Research Fund was established by the Norwegian Cancer Society on April 29, 1992, in memory of King Olav V to honour cancer researchers in Norway.
Size of prize 1 MNOK, application deadline 5. January 2023, 13:00.
King Olav Vs Cancer Research Fund’s prize 2023 – Insights (kreftforeningen.no)

Eligibility of the candidates: The fund awards a prize to a cancer researcher, or a group of researchers, who have contributed to furthering the quality and scope of cancer research in Norway. A group of researchers is defined by several researchers working together on joint research project(s). Each of the researchers in the group must individually have a research production of importance. If a group is suggested, the group members must be identified by name. The same person can receive the prize only once.

Eligibility of the nominator: Any person or group of persons can nominate candidates for the prize. You may nominate several candidates. Every nomination must be done through separate application forms.

How to nominate: Nomination must be done through the ApplicationWeb of Norwegian Cancer Society.

ERC Reading Day for Consolidator and Advanced Grant Applicants

SAVE THE DATE!

ERC Reading Day for Consolidator and Advanced Grant Applicants with deadlines in 2023 will take place on 7th December 2022 in the FIA meeting room. Please ask the applicants you’re working with, and any prospective applicants / others who might be interested to save the date. This is the only reading day we will organise before the advanced grant deadline in May. Registration link to be published soon..

Call for candidates: The DLN FAIR data award 2022

The Centre for Digital Life Norway encourages open science and FAIR data management. For the second time, we are highlighting and rewarding outstanding examples of life science researchers in Norway who have managed their data according to the FAIR principles. The deadline for nominating candidates is January 31st  , 2023.

Deadline for nominating candidates: January 31st 2023.

Amount of support: 10,000 NOK

https://www.digitallifenorway.org/services/funding/Call_for_FAIR_data_award_2022.html

NFR søkerwebinar: Helse

Når: 9. november 2022 kl 13.00 – 14.00

Passer for: forskere og administrativt ansatte i forskningsorganisasjonene, i tillegg til kommuner, bedrifter og offentlig sektor

Arrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig

Påmelding https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2022/helse/

NFR lyser ut midler til helseforskning gjennom disse utlysningene i 2023:

Utlysning av arbeidsmiljøprisen

Er DU opptatt av godt arbeidsmiljø? Kjenner du noen kollegaer eller miljø som gjør en god innsats for arbeidsmiljø og trivsel?

 

Det medisinske fakultet lyser ut ARBEIDSMILJØPRISEN til den eller de som har gjort en særlig innsats for arbeidsmiljøet i 2022.

Nominasjon eller søknad sendes her med frist 9. desember 2022:

https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=12728153

Prisen deles ut på fakultets HMS-dag den 22. februar 2023, og vinneren tildeles:

 • Heder og ære!
 • Diplom
 • Prispenger på kr. 20.000, – til arbeidsmiljøet

Oversikt over fullstendige kriterier finner du her:

HMS pris MED 2022 kriterier

Forskerprosjekt for fornyelse (tematisk utlysning)

Søknadstype Forskerprosjekt
Søknadsfrist 8. februar 2023, 13.00 CET
Støttegrenser minimum kr 4 000 000
Prosjektvarighet 36-72 måneder

Formålet er fornyelse og utvikling i forskningen som kan bidra til å flytte den internasjonale forskningsfronten. Utlysningen retter seg derfor mot forskere som har vist evne til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet. Hvilke fag og forskningsområder utlysningen er åpen for, er spesifisert under hvert enkelt tema.

Inntil 60 millioner til forskning om kvinners helse

Midlene skal gå til forskning som kan bidra til god helse for kvinner eller redusere kjønnsbasert ulikhet i helse. Prosjekter kan omhandle forskning fra grunnleggende til forebygging, tidlig diagnose, behandling, rehabilitering og habilitering, i tillegg til hvordan helse- og omsorgstjenestene best kan tilpasses kvinners behov.

Inntil 50 millioner til forskning på global helse

Mer informasjon kommer

https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2023/forskerprosjekt-fornyelse/#sub84822

Informasjon om utsatt søknadsfrist for fond og legater

Dette er informasjon om at årets utlysningsprosess vil bli justert, og at søknadsdatabasen vil
etter plan åpne 2. januar 2023.

Det er en rekke stiftelser som har forskning og undervisning ved Universitetet i Bergen som
sine vedtektsfestede formål. Dette gjelder L. Meltzer Høyskolefond, 26 fond og legater ved
UiB (FOL-stiftelsene) og en seks-syv andre stiftelser med egne styrer. Midlene som disse
stiftelsene deler ut gir viktig støtte for både studenter, stipendiater og ansatte ved
Universitetet i Bergen.

Les mer her

International Union of Biochemistry and Molecular Biology Mid-Career Research Fellowships (scientific exchange)

IUBMB´s Mid-Career Research Fellowships facilitate scientific exchange by supporting faculty biochemists and molecular biologists to visit another laboratory for specific training purposes. The applicant must be from one of the IUBMB´s member countries (see full list of countries). The Fellowships provide funding of up to 5,000 USD for visits of 1-2 months in duration. There are two application closing dates per year: April 1 and October 1. The next application closes on April 1, 2023.

https://iubmb.org/about/standing-orders-and-statutes/standing-orders/iubmb-mid-career-research-fellowships/

Senter for translasjonell epidemiologi (TRACE) – utlysning

TMS har satt av 18 millioner kroner til en slik satsing og har invitert UiB til å nominere et begrenset antall forskningsprosjekter som kan støtte opp om senterets målsettinger og bidra til å forme senteret i ønsket retning de kommende årene.

TRACE har som mål å videreutvikle det epidemiologiske fagfeltet ved å etablere nye samarbeid som involverer forskere med bakgrunn i biomedisin, bioinformatikk og klinisk medisin, i tillegg til epidemiologi og medisinsk statistikk. Ved å bygge broer mellom laboratoriebasert og populasjonsbasert forskning har senteret som mål å oppnå større forståelse av årsakene til ikke-smittsomme sykdommer.

Les mer om utlysningen her

Årlig arbeidsmiljøpris

UiB har etablert en årlig arbeidsmiljøpris for å synliggjøre og stimulere innsatsen for et godt arbeidsmiljø. Alle ansatte og studenter kan nominere kandidater innen 11. desember for arbeidsmiljøprisen 2022.

For å synliggjøre og stimulere innsatsen for et godt arbeidsmiljø har UiB etablert en årlig arbeidsmiljøpris. Prisen er en diplom og 75 000 kroner.

Arbeidsmiljøprisen kan deles mellom to eller flere prisvinnere. Prisen kan ikke være til personlig berikelse for vinneren. Hvilke arbeidsmiljømessige og inkluderende tiltak eller formål prisen skal brukes til, bestemmes av mottakeren/mottakerne.

https://www.uib.no/hms-portalen/137835/%C3%A5rlig-arbeidsmilj%C3%B8pris