Category Archives: The HSE Corner

(Norwegian) HMS-kurs for ledere

Til instituttene, ber instituttledere og seksjonsledere som ikke har tatt obligatoriske kurs, prioritere dette nå.

I tillegg til instituttledere og administrasjonssjefer skal alle ledere som har delegerte personal- og HMS-oppgaver ta kurset.

I tillegg ber vi ledere so har tatt kurset før 2015 om å ta kurset igjen for oppfriskning.

Påmeldingsfrist for vårens kurs er 27.mai.

Mer info her.

(Norwegian) Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet?

Vernetjenesten ved UiB inviterer ansatte og ledere til frokostseminar 21. februar.

Fleksibel – digital – endringsrettet
Hvordan tar vi vare på arbeidsmiljøet i et mer effektivt, fleksibelt og digitalt arbeidsliv? Et godt arbeidsmiljø kjennetegnes av god ledelse, medvirkning fra ansatte og tydelige organisatoriske rammer. Kompetanse, mestring og anerkjennelse gir både trygghet og trivsel.

Vernetjenesten ved UiB ønsker å skape en arena ved UiB der vi kan ta opp betydningen av arbeidsmiljø. Vi vil invitere til frokostseminarer for å snakke om arbeidsliv og arbeidsmiljø under endring og omstilling. Målgruppen er alle ansatte og ledere. Samlingene vil bli holdt ulike steder på campus.

Det tredje frokostseminaret arrangeres torsdag 21. februar kl. 08.30-10.00 i Allegaten 66, Auditorium A. Dørene åpner kl. 08.00 med enkel servering fra kl. 08.15.

Program
08.30 Velkommen, v/ Michael Riisøen og Ingve Bergheim
08.40 UiB sin IT-strategi og arbeidsmiljø tanker v/Tore Burheim, IT direktør
09.00 Selvbetjeningsuniversitetet en utfordring eller en mulighet tanker v/Christen Solheim, avdelingsdirektør SA/FA
09.25 Å mestre en digital fremtid –  utfordringer for den enkelte og arbeidsmiljøet v/June-Vibecke K Indrevik, universitetets hovedverneombud
09.35 Dialog og diskusjon, innspill til senere frokostseminar

Møteledere: Michael Riisøen, vara universtetshovedverneombud UiB og seniorrådgiver Ingve Bergheim, HR-avdelingen

Påmelding innen tirsdag 19. februar

(Norwegian) Endring av retningslinje for synsundersøkelse og arbeidsplassbriller

Søknad om refusjon av utgifter i forbindelse med synsundersøkelse og arbeidsplassbriller skal nå sendes direkte til egen enhet.

Ansatte ved UiB som har behov for arbeidsplassbriller (databriller og vernebriller med styrke) får dekket dette i henhold til Retningslinje for synsundersøkelse og anskaffelse av arbeidsplassbriller.

Fra og med 1. februar 2019 skal ferdig utfylt skjema og kvittering sendes direkte til egen enhet for refusjon og ikke til Bedriftshelsetjenesten. Dette vil gi enklere saksbehandling og raskere refusjon av utgifter.

Enheten vurderer selv refusjonsbeløp ut fra gjeldene rammeavtale. Bedriftshelsetjenesten vil bistå med råd og opplæring etter behov i en overgangsperiode.

Mer informasjon om denne ordningen finner du i HMS-portalen.

Ved spørsmål, kontakt gruppeleder for bedriftshelsetjenesten Bente Nilsen Hordvik.

(Norwegian) HMS seminar!

Velkommen til et 2-timers HMS-seminar!

Tid: Torsdag 7.februar kl 09.45.
Sted: Auditorium 4 BBB
Foredragsholder: Bente-Lise Lillebø, seksjon for HMS, beredskap og BHT

Tema:
– HMS og daglig lab-arbeid: bla. avvik, regelverk, risikoanalyser
– EcoOnline og EcoExposure: Bla. informasjon av ny versjon, bruk av EcoOnline, ergistrering av arbeid med farlige kjemikalier

Seminaret passer for alle som arbeider på lab. og er aktuelt for både nyansatte og de med erfaring.

Safety representatives for 2019-2020.

New safety representatives has been elected. An overview of the departments, areas and corresponding safety representatives is available on UiB’s employee pages: https://skjema.app.uib.no/apex/f?p=129:8:::NO:::

The new main safety representative for UiB is June-Vibecke Knudtsen Indrevik. New main safety representative at Faculty of Medicine is Lise Skålvik Amble.

K2 congratulates both on their new, important and exciting work tasks.

 

(Norwegian) HMS-info: ROS – Risiko og sårbarhetsanalyser

I 2018 er det blitt gjennomført åtte risiko- og sårbarhetsanalyser ved fakultetet: Omdømme; Alenearbeid i risikofylt arbeidsmiljø; Risiko ved GMO-arbeid (genmodifiserte organismer); Oppfølging av stikk- og kuttskader; Helseforskningsloven; Risiko for brann ved Pleiestiftelsen; IGS, Risiko for vold og trusler ved IKO og Dyreavdelingen ved K1 – analyse på utvalgt område.

Fakultetet takker alle som har bidratt til grundige og gode analyser. Nå følges analysene opp i brev som oppsummerer hvilke tiltak som skal gjennomføres. Instituttledelsene har ansvaret for oppfølging.

I første omgang er det informasjon om ROS-analysene; «Brann, Pleiestiftelsen ved IGS» og «Vold og trusler ved IKO» og «Risiko ved GMO-arbeid» som sendes ut. Disse finner du her.

(Norwegian) Obligatorisk HMS-kurs for ledere

Minner om at alle ledere ved MED-fak skal ha lederkurs HMS-seksjonen tilbyr, se under for info. Er kurset tatt før 2013 skal en ta på nytt.

Arbeidsmiljøloven (§ 3-5) stiller krav om at arbeidsgiver skal gjennomgå opplæring i arbeidet med helse-, miljø- og sikkerhet (HMS). Hensikten er å gi arbeidsgiver nødvendig kunnskap om grunnprinsippene i systematisk HMS-arbeid og hvordan dette skal praktiseres i egen virksomhet. UiB har besluttet at alle ledere ved UiB skal gjennomføre obligatorisk internt HMS-kurs for ledere.

Kursene gir oversikt over lovgivning, ansvar og roller i det systematiske HMS-arbeidet, samtidig presenteres HMS-arbeidet ved universitetet der universitetsspesifikke utfordringer og policy belyses, og det gis oversikt over institusjonens regelverk, ressurser og verktøy i HMS-saker relatert til målgruppen.

Målgruppe: Instituttledere og administrative ledere på fakultet/avdeling, institutt og i sentraladministrasjonen.

Kursdager:

 • Dag 1: Torsdag15. november, kl. 08.30-12.15: HMS-utfordringer og -policy ved UiB, Arbeidsmiljøloven
 • Dag 2: Fredag 23. november, kl. 08.30-14.15: Systematisk HMS-arbeid.
  På bakgrunn av kursets faglige innhold og utvikling må Dag 1 gjennomføres før Dag 2.
 • Sted: C.G. Sundts hus, møterom A/B, Muséplassen 1

Påmelding her.
Påmeldingsfrist 8. november.

Mer info her.

HSE-corner: Safety inspection rounds 2018.

Preparations for this year’s safety inspection rounds are underway! The safety representatives and head of administration will go through the physical work environment at BUS, Kvinneklinikken and Laboratoriebygget on Monday 5th and Tuesday 6th of November.

We kindly ask everyone to fill out and send in the forms to Julie (select the form that fits you). Deadline for sending in the forms is Friday 26th October. Please get in touch if you have any questions. More information on the HSE round here.

Forms (Norwegian only):

Kontor: http://intern.filer.uib.no/poa/Hms/HMS-kartlegging/Sjekkliste HMS-runde kontor.xlsx

Lab: http://intern.filer.uib.no/poa/Hms/HMS-kartlegging/Sjekkliste HMS-runde lab%2c klinikk%2c verksted.xlsx

Møterom: http://intern.filer.uib.no/poa/Hms/HMS-kartlegging/Sjekkliste HMS-runde personal-%2cmote-%2cgrupperom.xlsx

 

Announcement of competence funding for group C (technical / administrative staff)

Funding for development and competence raising has been budgeted also for 2018. It is possible to apply for funding for professional development and competence raising measures up until NOK 5000.

The criteria for allocation of funds are:

 1. The application must be professionally relevant and supported by the research group leader.
 2. The research group must contribute with 50% of the costs.

Link to application form here.

Written applications can be sent to Julie Stavnes.

HSE corner: My Time is introduced at MED from 12.02.18

In order to improve the time registration at the University of Bergen, the University Management has decided that all technical and administrative staff at UiB should use My Time (“Min Tid”). This applies to both those with fixed and flexible working hours, and hourly paid. My Time will replace the flex time schedule, and for hourly paid, the system will replace the time lists.

More information can be found here. (Link only in Norwegian.)

Best regards,
Julie

HSE-Corner

Dear all

Thursday 7th December the safety representatives and head of administration will go through the physical work environment at BUS, Kvinneklinikken og Laboratoriebygget.

We kindly ask everyone to fill out and send in the forms to Julie (that fits you). If you have no remarks regarding your own workplace, please make a note of this in the forms. Deadline for sending the forms  in is Friday 10th November. Please get in touch if you have any questions. More information on the HSE round here:

http://www.uib.no/en/hms-portalen/80477/hse-round

 

Forms (only in Norwegian):

Office

Laboratory, Clinic, Workshop

Personell room, Meeting room, Group room

HSE corner: Fire protection training in the autumn of 2017

All staff at UiB shall have completed fire protection training, both theory and practice, which is enacted in the Fire Act and the HSE Regulations.

A course runs over two hours – divided into one hour theory and one hour practical fire extinguishing.

There is a total enrolment from the department, and interested should contact Marius Alvheim in the expedition.

Read more about the fire protection training here. (Link in Norwegian.)

Best regards,
Julie

HSE corner: Pension and insurance for foreign employees

It is easy to think that the Norwegian Public Service Pension Fund is “only” involved in what you will live off when you become a pensioner. In reality, it is involved in much more. The Fund is involved in what you will live off if you are injured or become ill, and it is about providing security for your family.

UiB arrange an information meeting about this and related issues for international researchers and other foreign employees.

Time: 2 October at. 16:30–19:30.
Location: Student Centre or Christies gate 12 (depending on the number of participants).

More information and link to a registration form can be found here.

HSE corner: Managing violence and threats | Introductory course

UoB has great awareness of the risk of violence and intimidation, and leaders at the university are responsible for ensuring that the working environment is fully in accordance with the  Guidelines for dealing with violence and threats. As part of this work, the Section for HSE and BHT offers the introduction course “Managing violence and threats”.

Time: Friday 8 December at. 09:00–12:00.
Location: C.G. Sundt’s house, meeting room A / B, Muséplassen 1.
Target audience: Leaders of all levels, as well as HSE delegates.

Goals:

 • Increased understanding of what affects our safety.
 • Knowledge of how violence and threats can be prevented.
 • Be better able to handle potential violence and threat situations.
 • How to mitigate potential damage and learn from our experiences.

Application deadline: Friday 24 November 2017.

Registration. (Link in Norwegian.)

The course has limited number of places. Confirmed registration will be sent to the participants.

More information here. (Link in Norwegian.)