Kategoriarkiv: HMS-hjørnet

HMS-hjørnet: Alle stillinger må lyses ut eksternt

Ny lov om statens ansatte trådte i kraft 1. juli og erstatter den gamle tjenestemannsloven. Én av endringene ved den nye loven er at vi ikke lenger kan lyse ut ledige stillinger internt uten særskilt hjemmel.

De stillingene som i løpet av sommeren er lagt ut på det indre markedet, må omgjøres til eksterne utlysninger, og fremover skal alle stillinger lyses ut eksternt.

Julie

HMS-hjørnet: Stopp i ventilasjonssystemet

Kjære alle,

HUS planlegger vedlikeholdsarbeid på ventilasjonssystemet, og de må følgelig slå av systemet kl. 17:00 torsdag 24. august i både blokk A (nordsiden) og blokk B. Arbeidet er forventet ferdig kl. 20:00.

Laboratoriearbeid som krever ventilasjon, kan ikke utføres i denne perioden.

Kontakt ingeniør Diana Espelid ved HUS hvis du har spørsmål om dette.

Beste hilsen Julie

HMS-hjørnet: Tøm backup-fryseren i 1M før ferien

Siden vi nå går inn i en periode med fravær og (svært) potensielt varmt vær, er vi alle tjente med at vi får tømt og ryddet i backup-fryseren før vi går på ferie.

Det er per i dag gjenglemte ting i fryseren som ikke står på listen over innhold. Vi ber om at alle tar ansvar for en sjekk av gjenglemte prøver, og minner om at bruk av fryseren skal avtales med Julie Stavnes.

HMS-hjørnet: Evaluering av internt arbeidsmarked ved UiB

Ordningene i det indre arbeidsmarkedet har vært virksomme siden 1. september 2016. I henhold til avtalen med fagforeningene skal ordningen nå evalueres for å vurdere hvilke tiltak som skal videreføres. Undersøkelsen inneholder spørsmål knyttet til internutlysninger, forenklede tilsettingsprosesser, og utnyttelse av hospiteringsordningene.

Undersøkelsen finner du her.

Den tar ca. 10 minutter.

Svarfrist: 31. mai.

HMS-hjørnet: E-læringskurs for laboratorieansatte

k2nytt_2017_uke-17_e-laeringskurs-for-laboratorieansatte

Opphavsrett: Colourbox.com

HMS-seksjonen har utarbeidet et lite e-læringskurs for laboratorieansatte. Kurset skal være et alternativ til kurset «Laboratoriekurs for nyansatte», som vi arrangerer årlig, og er en del av et e-læringsprosjekt for ansatte.

E-læringskurset er tilgjengelig for alle som ønsker å ta kurset, enten man er nyansatt, har vært ansatt lenge eller er student.

 

 

Kurset er nå åpent for påmelding/registrering. Det er ingen tidsfrist for når kurset må være gjennomført.

Informasjon og påmelding

HMS-hjørnet: Sykle til jobben 2017

19. april starter årets Sykle til jobben-aksjon. Målet med aksjonen er å komme i bedre form, men Sykle til jobben er også et sosialt tiltak for de ansatte. I år stiller UiB med flotte premier til både lag og enkeltansatte som deltar. Detaljer om disse premiene kommer etter hvert. I tillegg er det muligheter til å vinne premier i den nasjonale konkurransen.

For mer informasjon: se her.

HMS hjørnet

uten-navnTeknikerforumet trenger nye krefter! Er du interessert i å sitte i komiteen til teknikerforumet?
Om du tenker dette kunne være noe for deg, ta kontakt med Ingvild Jonsvoll enten på mail (Ingvild.Jonsvoll@uib.no) eller telefon 55973050.

K2 takker fjorårets komitee for vel utført jobb! Takk til Ersilia Bifulco, Tove H. Skogmoe Folkestad og Jenny Liqin Zhang.

 

HMS hjørnet – Hvem er du?

ssaasaPå UiB sine nettsider kan man søke opp en person om man lurer på telefonnummer, email eller annen info. Det er også mulig å legge inn et bilde av deg selv. Dette er noe UiB ønsker at vi har på våre profiler. Dessverre er det mange her på K2 som ikke har bilde av seg selv, men det er veldig enkelt å fikse.

Du kan ta kontakt med Irene Hjelmaas eller Ingvild Lekven Jonsvoll (8etg – lab-bygget) for å bli tatt bilde av. Bildet laster du opp på profilen din på “din side”, på www.uib.no/login. Du kan komme opppom torsdag, 15.desember klokken: 9-10 eller onsdag 21. desember klokken: 10 – 11 for å bli tatt bilde av.

HMS hjørnet

Engasjement og utvikling preger helse, miljø og sikkerhetsarbeidet (HMS) ved Universitetet i Bergen (UiB). UiBs HMS-årsrapport for 2015 viser at det foregår mye godt HMS-arbeid ved universitetet. Det arbeides målbevisst med oppgavene og arbeidet innrettes mot utfordringene.

Ler HMS rapporten her.

 

Siste frist for påmelding i dag

Duten navnen 23.11 braker det løs på Vilvite senteret i Thormøhlens gate 51 med HMS dagen. Dette blir en gøy og lærerik opplevelse som er oblirigatorisk for alle faste ansatte ved klinisk institutt 2, men selfølgelig er alle ansatte ved k2 velkommen.

Har du enda ikke meldt deg på er i dag siste sjanse for det å du kan melde deg på her!

Om noen har spørsmål ang. påmelding kan dere ta kontakt med Ingvild Lekven Jonsvoll i ekspedisjonen 8etg. lab-bygget. (Ingvild.Jonsvoll@UiB.no – 55973050)

HMS hjørnet

uten navnDen årlige HMS dagen til K2 nærmer seg med stormskritt.
Det er fortsatt mulighet til å melde seg på, registering kan du gjøre her!

Årets HMS dag holdes onsdag 23.11 på VilVite senteret i Thormøhlens Gate 51.
HMS dagen er obligatorisk for alle fast ansatte ved Klinisk institutt 2, men alle ansatte ved K2 er hjertelig velkommen på dagen!
Om noen har spørsmål ang. påmelding kan dere ta kontakt med Ingvild Lekven Jonsvoll i ekspedisjonen 8etg. lab-bygget. (Ingvild.Jonsvoll@UiB.no – 55973050)

Vi gleder oss til å se deg der, velkommen!

 

 

HMS hjørnet – Medarbeidersamtaler

Medarbeidersamtale-2_fullAlle medarbeidere skal tilbys en årlig medarbeidersamtale. Dette betyr at det ikke skilles mellom faste og midlertidig, vitenskapelige eller teknisk-administrative ansatte. I praksis er det leder med personalansvar som har ansvar for å innkalle til medarbeidersamtale: Instituttleder, avdelingsleder, forskningsgruppeleder eller seksjonsleder.

Hos K2 har instituttleder delegert ansvaret for medarbeidersamtalen til forskningsgruppeleder (FGL). FGL er ansvarlig for å tilby medarbeidersamtale til alle ansatte ved UIB i sin gruppe. Administrasjonen ved K2 vil sende ut lister over hvem som er i de forskjellige forskningsgruppene, og be om tilbakemelding om hvem som har fått tilbud om og gjennomført medarbeidersamtale fra FGL.

Vennligst merk at tilbud om og gjennomføring av medarbeidersamtale er en del av HMS-rapporteringen for 2016 som K2 skal sende til Sentraladministrasjonen.

Informasjon om forberedelser, gjennomføring og oppfølging finnes i personalhåndboken

 Ta kontakt med administrasjonssjef om du har spørsmål til gjennomføringen.

 

HMS hjørnet

Universitetsledelsen har et økt fokus på ansattes sidegjøremål og instituttet vil herved minne alle ansatte på å registrere eller oppdatere registreringen av sidegjøremål. Frist 21. oktober 2016.

Her finner dere brukerveiledninger

TIL DE SOM IKKE HAR REGISTRERT SIDEGJØREMÅL I PAGA:

Du har ikke registrert sidegjøremål i PAGA, og vi trenger tilbakemelding fra deg om dette er riktig.

Hvis du har sidegjøremål som skal registreres, vennligst registrer dette i PAGA innen 21/10 – 2016.

Registreringen gjøres her: https://uib.bluegarden.net/

Hvis du har spørsmål til selve registreringen, kontakt Julie Stavnes

Med sidegjøremål menes bistilling, bierverv, oppdrag og verv som en ansatt ved UiB har utenom sin stilling ved UiB, uansett om arbeidet eller vervet er lønnet eller ikke. Også arbeid som utføres for et foretak eller selskap som helt eller delvis eies av den ansatte, anses som sidegjøremål.

Følgende skal ikke registreres:

  • Medlemskap i eksterne bedømmelseskomiteer
  • Referee for fagtidsskrift
  • Oppgaver som ekstern sensor
  • Faglige verv som følger med hovedstilling
  • Enkeltstående mindre undervisningsoppdrag ved annen institusjon
  • Enkeltstående mindre oppdrag i forbindelse med etter- og videreutdanningskurs ved annen institusjon
  • Enkeltstående mindre formidlingsoppdrag eller enkeltstående oppdrag som fagekspert i media eller lignende
  • Annen lignende virksomhet av begrenset omfang og varighet, som kan anses som et del av universitetets samfunnsansvar
  • Ubetalte verv av begrenset omfang og varighet for allmennyttig institusjoner

På forhånd tusen takk for hjelpen din i denne saken.

For mer informasjon om Prinsipper for sidegjøremål trykk her.


TIL DE SOM HAR REGISTRERT SIDEGJØREMÅL I PAGA:

Om du har registrert sidegjøremål i PAGA, må du bekrefte at dette fremdeles er riktig.

Vennligst gjennomfør en sjekk av dine registrerte sidegjøremål, eventuelt utfør korrigeringer, innen 21/10 – 2016

Registreringen gjøres her: https://uib.bluegarden.net/
Her finner dere brukerveiledninger

På forhånd tusen takk for hjelpen din i denne saken.

For mer informasjon om Prinsipper for sidegjøremål trykk her.