Daglige arkiver: 21. mai 2024

2024 UiB Læringskonferanse

Program for universitetspedagogikk og samarbeidspartnere inviterer til å bidra til UiBs Læringskonferanse, som arrangeres ved UiB 17. oktober 2024. UiBs Læringskonferanse er åpen for alle på UiB og er en mulighet til å lære, diskutere og feire forskningsbaserte praksiser som representerer tilknytning, fellesskap og/eller inkludering i universitetsundervisning og læring.

Dagen vil inneholde foredrag og workshops, paper- og plakatpresentasjoner. Alle som er involvert i undervisning, veiledning, vurdering og andre undervisningsrelaterte aktiviteter ved UiB og andre lokale institusjoner inviteres til å bidra til og delta på konferansen.

Submisjoner/presentasjoner kan være på norsk eller engelsk. Frist for innleveringer er 30. juni.

Les mer

Søk medlemsskap i Akademiet for yngre forskere!

Nå er det åpent for å søke medlemsskap i Akademiet for yngre forskere (AYF)

AYF ønsker å ha medlemmer fra alle typer institusjoner og fagfelt. Det er vel så viktig også å ha forskere innenfor en bredde av stillingskategorier, alt fra stipendiater til professorer.

Her er kriteriene for opptak:

 • kan vise til et betydelig og selvstendig vitenskapelig eller kunstnerisk arbeid samt har markert seg aktivt og faglig innenfor sitt fagfelt.
 • har interesse for og mulighet til å delta aktivt i AYF sitt virke.
 • ikke fyller mer enn 40 år i kalenderåret opptaket skjer. Fratrekk i alder grunnet foreldrepermisjon, verneplikt og sykemelding følger Norges forskningsråds retningslinjer.

 Søknadsfristen er 9.juni. Etter søknadsfristen vil en egen innvalgskomite vurdere alle søknadene. Her vil rundt 20 bli kalt inn til intervju, hvorav 10 blir tilbudt medlemskap.

Link til utlysningsteksten:https://akademietforyngreforskere.no/soknad2024/  Les videre

Kommunikasjonskurs: Bli en medieyndling!

Hvordan finner du nyhetspoengene i forskningen din? Hva skal til for at budskapet når ut i media? På dette kurset lærer du hvordan finne den gode historien i forskningen din, og hvordan du kan koble deg på nyhetsbildet. Kurset passer for deg som trenger starthjelp til den gode mediekontakten.

Påmelding innen mandag 3. juni. Gi beskjed så snart som mulig om du ikke kan delta slik at andre kan få overta plassen.

Mediekurset passer for forskere på alle nivåer, fra doktorgradskandidater til erfarne forskere.

Kurset vil bli holdt på norsk.

Indo-Norwegian Cooperation Programme in Higher Education and Research

Call for applications 2024

The Norwegian Directorate for Higher Education and Skills (HK-dir) and the University Grants Commission (UGC) India, announce up to NOK 32 000 000, – ≈ INR 262 080 000, – in joint grants (50/50 from each side) to project partnerships between Norwegian and Indian higher education institutions.

The aim of the call is to establish partnerships for internationalisation and quality enhancement in higher education, through academic collaboration and mobility, in close connections to work life, industry and business in India and Norway.

The cooperation shall complement and expand existing Indian and Norwegian research cooperation.

Application deadline 13 August 2024

https://hkdir.no/en/grants-and-open-calls/incp2-call-for-applications-2024

Horisont Europa kurs

Skaff deg oppdatert informasjon og kunnskap! Få oversikt over de nyeste endringene som er kommet i avtaleverket med Kommisjonen. Lær reglene som gjelder for Lump Sum prosjekter (prosjekter med forhåndsdefinert kostnadsramme). Og mye annet!

Vi har ledig plass på kurs før sommeren:

Meld deg på – alle våre kurs er gratis!

Program for forskningsledelse ved UiB

Program for forskningsledelse er et breddetilbud for alle med ansvar for forskningsgrupper eller forskningsprosjekter som ønsker å bli tryggere i egen rolle.

Programmet har som mål å styrke deltagernes utvikling som gruppeledere, gi inspirasjon til å bygge gode forskningsmiljø og sikre gode rammevilkår for forskning og forskningssamarbeid. Gjennom programmet vil deltagerne jobbe med utfordringer fra egen hverdag.

Programmet består av tre samlinger som løper over tre måneder. Hver samling er bygget opp av tematiske bolker som innledes av korte faglige innlegg og erfaringsbidrag, og danner utgangspunkt for individuell refleksjon og diskusjoner/arbeid i grupper.

 • Samling 1: 18.-19. september 2024
 • Samling 2: 15. oktober 2024
 • Samling 3: 13. november 2024

Søknaden må være sendt innen 7. juni 2024.  Du vil få beskjed om du har fått plass i løpet av juni 2024.

https://www.uib.no/hr/170492/program-forskningsledelse-ved-uib

Grunnleggende brannvernopplæring UIB 2024

Minner om brannvernkurs som er obligatorisk for alle ansatte, UiB tilbyr digitalt kurs 

https://nettkurs.tiv.no/no/feidelogin

og

GRUNNLEGGENDE BRANNVERNOPPLÆRING

Å forstå riktig bruk av brannapparater og implementere grundig sikkerhetspraksis er essensielt for å beskytte deg selv og andre i tilfelle nødsituasjoner.

Gjennom praktisk trening og veiledning vil vi veilede deg gjennom riktig bruk av brannapparater, evakueringsteknikker og andre viktige brannsikkerhetsprosedyrer. Vår målsetting er å gi deg selvtillit og kompetanse til å håndtere brannsituasjoner på en trygg og effektiv måte.

Innhold:
·      Grunnleggende teori om forskjellig typer slukkeutstyr (ute).
·      Slukking med brannapparater (ute).
·      Alternative måter å slukke småbranner (ute).
·      Røykutvikling i røykvogn (ute).

lenke til påmeldingsskjema (det er kurs både på norsk og engelsk) https://deltaker.tiv.no/no/participate/grunnleggende-brannvernopplaering-uib-2024-c2e062305f

Horizon Europe info day 28 May

This short information session aims to inform potential applicants about 3 new topics that have been added to the Cluster 1 ‘Health’ work programme of 2024.

Under the pillar 2 of Horizon Europe, Cluster 1 focuses on Health and aims to deliver on the following six destinations matching the Strategic Plan:

 • Staying healthy in a rapidly changing society
 • Living and working in a health-promoting environment
 • Tackling diseases and reducing disease burden
 • Ensuring access to innovative, sustainable and high-quality health care
 • Unlocking the full potential of new tools, technologies and digital solutions for a healthy society
 • Maintaining an innovative, sustainable and globally competitive health-related industry

https://research-innovation-community.ec.europa.eu/events/3clxegsRz1MMCZg2Onsstd/overview

“FRIPRO-løftet”, part 3: Proposal Reading Day

Are you considering applying for FRIPRO funding from the Research Council? This is the third workshop in the “FRIPRO-løftet” series.

27.05.2024 – 09.00–15.00

Workshop for researchers at all career levels, who are considering applying for funding for FRIPRO projects from the Research Council of Norway

https://www.uib.no/en/boa/170311/fripro-l%C3%B8ftet-part-3-proposal-reading-day

Marie Sklodowska-Curie – Postdoctoral Fellowships

The Marie Skłodowska-Curie Actions lie under the Excellent Science pillar of Horizon Europe. The goal of MSCA Postdoctoral Fellowships  is to enhance the creative and innovative potential of researchers holding a PhD degree who wish to acquire new skills through advanced training, international, interdisciplinary and inter-sectoral mobility. The scheme supports academic projects but does strongly encourage researchers to include project work in the non-academic sector.

Webinar by the Reserach Council of Norway for MSCA-PF applicants to Norwegian host institutions:

MSCA Postdoctoral Fellowships – Webinar (forskningsradet.no)

Online writing class 29.-30. May 2024:

Agenda 2024 MSCA-PF writing class.

Sign up by 28. May via the registration form.

 

Data café at the Faculty of Medicine 27 June

We are pleased to invite you to the next Data café at the Faculty of 
Medicine on the 27th of June from 12:00 to 15:00 in the conference room 
at the 9th floor of the BBB 
(
https://rom.app.uib.no/romInfo/q.php/408/9A110BP). We will enjoy a 
mingling lunch followed by two workshops:

1- David will give a new iteration of his workshop building large 
language models (LLMs) for text generation. This time we will try to 
make it more interactive and let you play with the code during the 
sessions, so it might be interested for some of you to take the workshop 
again.

2- Jakub will give an introductory workshop on data visualization with 
python. If you are tired of spending hours on Excel/GraphPad, want to 
learn how to create publication-grade plots automatically using free 
software, and at the same time learn some good practices on data 
visualization, this is for you.

The workshops are entry-level, there is no prior requirement and all are 
welcome independently of their seniority or expertise.

To help us plan the food and workshops, please register at the link below:
https://forms.gle/VmDL4oEsn5SBamSD6