Daglige arkiver: 8. mai 2024

Stor tildeling til Endokrin Medisin fra Novo Nordisk Fonden.

Postdoktor Grethe Ueland har i sterk nordisk konkurranse fått tildelt et Excellence Emerging Investigator Grant for prosjektet “Autonomous cortisol secretion, a frequent cause og metabolic syndrome?” Vi som står rundt er ikke overasket når vi vet hva Grethe har oppnådd på få år. Midlene (10 millioner DKK) gir Grethe mulighet til å kombinere forskning og klinisk endokrinologi de neste 5 årene.

Forsker Anette Bøe Wolff har også i knallhard konkurranse fått tildelt et Excellence Ascending Investigator Grant for å studere antistoffer mot cytokiner, som en mekanisme for autoimmunitet og med det etablere sin egen forskningsgruppe. Tildeling er et resultat av Anettes dyktighet, utholdenhet og entusiasme i studier av autoimmunitet og rollen til proteinet AIRE (autoimmune regulator) som i høst førte til en publikasjon i Nature om tanndefekter ved APS-1 og cøliaki. Også dette stipendet er på 10 millioner DKK.