Daglige arkiver: 2. mai 2024

IHI future calls for proposals

We publish draft information on future call topics a few months ahead of the official call launch. We do this to give you additional time to find or build a consortium and prepare a strong proposal. Note that as draft topics are still under development, the texts may change considerably between the versions published here and the call launch, and you should always check the final, approved topic texts once the calls are launched.

Just published – draft topics for IHI call 8

The following topics are under consideration for inclusion in IHI call 8, a two-stage call which will be launched in the coming months:

https://www.ihi.europa.eu/apply-funding/future-opportunities

Helse 2030: Bergen navigerer mot ny helsenæring

Bergensregionen kan stå ved inngangen til en revolusjon innen helsesektoren. Denne dagen avdekker vi suksesshistorier, potensial og omfang. Hvordan bli et senter for helseinnovasjon som tiltrekker nye investorer og helsenæring som igjen gir skatteinntekter til gode offentlige helsetjenester?

Onsdag 12. juni 2024 kl. 08:30 – 12:00 Grand Bergen

Påmeldingsfrist: mandag 10. juni kl. 12:00

https://www.bergen-chamber.no/arrangementer/helse-2030-bergen-navigerer-mot-ny-helsenaering/

Meet the European Research Council (ERC): Frontier Research in Norway

Join us for an exclusive event dedicated to excellent research!
26 June, 09.45–13.45 in the University Aula, Bergen

The University of Bergen (UiB) is proud to welcome the President and Scientific Council of the European Research Council (ERC) to Bergen.

We extend an open invitation to the entire research community to participate in this open event in the University Aula, where you will have the opportunity to:

  • Explore the significant role of excellent research in Norway and Europe through a panel dialogue featuring the ERC President, the President of the Norwegian Research Council and UiB’s Rector.
  • Gain insight into the ERC’s perspectives, including trends, future developments, and principles guiding the work of the ERC Vice Presidents, across different research domains.
  • Hear firsthand from ERC-funded researchers about their pioneering accomplishments and get invaluable insights into their journeys.  Learn how ERC grants can elevate your career and research with substantial funding opportunities for different career stages.

You are welcome to engage with ERC representatives, speakers and colleagues in plenary sessions and in the networking breaks and during lunch.

Please find the programme and practical information here:

Meet the ERC: Frontier Research in Norway

Please register here – both for on-site and online participation. There is a limited number of seats.

Bli med på FRIPRO-workshop!

Som et bidrag til å styrke søknader til FRIPRO, lanserer UiB denne våren «FRIPRO-løftet»: En serie med to workshops og en NFR-FRIPRO-søknadslesedag.

Tiltakene tar sikte på å ruste UiB-forskere med de nødvendige verktøyene for å øke sjansene for å få tilslag.

Workshopene retter seg til forskere på alle karrieretrinn, og som vurderer å søke støtte fra FRIPRO ved Norges forskningsråd.

Gjennom workshops, interaktive sesjoner og case-studier, vil Forsknings- og innovasjonsavdelingen – sammen med lokale rådgivere – tilby praktisk opplæring for å forstå begrepene «impact» og «implementering» i FRIPRO-sammenheng.

FRIPRO-løftet består av tre deler:

08. mai: Impact-workshop

14. mai: Implementation workshop

27. mai: Lesedag

SPIRE – Såkornsmidler

Strategisk program for internasjonalt forskningssamarbeid (SPIRE)

Hvem kan søke

  • Vitenskapelige ansatte i førstestillinger (kombinerte stillinger som innehar en forskningsdel), forskere (kode: 1109,1110, 1183 – med doktorgrad) og postdoktorer ved UiB.
  • Vitenskapelige ansatte må være ansatt i minimum 50% ved UiB.
  • Postdoktorer må ha 100% ansettelse ved UiB, og må vise til ansettelse ved UiB 2 år frem i tid for å kunne søke.

Det kan søkes om SPIRE-midler til følgende 2 kategorier:

  1. SPIRE midler for internasjonale forskningssamarbeid. Støtten er å anse som såkornsmidler for initiering og utvikling av nye internasjonale forskningssamarbeid som grunnlag for prosjektsøknader.
  2. SPIRE – Gjesteforskermidler

Søknadsfrist for SPIRE-midler er 9. mai 2024. 

https://www.uib.no/fia/75098/spire-s%C3%A5kornsmidler

Forskning og innovasjon for å styrke bærekraften i kommunale helse- og omsorgstjenester

Søknadstype: Innovasjonsprosjekt
Søknadsfrist: 18. september 2024, kl. 13:00 CEST
Aktuelle temaområder: Helse
Målgrupper: Offentlig sektor, Forskningsorganisasjon
Støttegrenser: Kr 6 000 000-16 000 000
Antatt tilgjengelige midler: Kr 150 000 000
Prosjektvarighet: 24-48 måneder

Formålet med utlysningen er å stimulere til forskning og innovasjon som er forankret i behov for å styrke bærekraften i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2024/forskning-og-innovasjon-for-mer-sammenhengende-og-effektive-kommunale-helse–og-omsorgstjenester/