Daglige arkiver: 28. april 2023

Ukens leder

Tjenende lederskap

Tjenende lederskap eller «Servant leadership» er en ledelsesfilosofi som ble formulert av Robert K. Greenleaf på 70-tallet.  Hovedideen er at lederen skal tjene de ansatte og organisasjonen, og skiller seg fra tradisjonelt lederskap der lederens rolle er å fremme organisasjonens interesser.

En tjenende leder deler makt, setter de ansattes behov først og hjelper mennesker med å utvikle seg og prestere så godt som mulig. I stedet for at menneskene jobber for å tjene lederen, eksisterer lederen for å tjene folket. Greenleaf formulerte det slik: En tjenende leder må stille seg spørsmålet: “Vokser mine ansatte som personer? Blir de, mens de blir tjent, sunnere, klokere, friere, mer autonome, med større sannsynlighet for selv å bli tjenere?

Så er spørsmålet, har vi et tjenende lederskap ved UiB og for den del sykehuset vi er en integrert del av? Som vitenskapelig ansatt opplever jeg og mange andre at oppgaver andre tidligere gjorde for oss, nå må gjøres av oss. Vi bruker mer og mer tid på dokumentasjon, fylle ut skjemaer, organisere undervisning og andre administrative oppgaver. Det oppleves som at det rundt oss sitter ulike administrative grupper som er mer opptatt av å lede oss istedenfor å tjene oss. Dette gjør at vi har mindre tid til å gjøre universitetets kjerneoppgaver, nemlig forskning, undervisning og formidling.

Dette trenger vi en debatt omkring. Jeg hadde ikke Fredrik Solvang tilgjengelig, så som innledning spurte jeg ChapGPT om vi hadde tjenende lederskap ved UiB. Den svarte blant annet: «Det er en økende interesse for tjenende lederskap i høyere utdanningsinstitusjoner over hele verden. Mange universiteter har innført prinsipper for tjenede lederskap i sine ledelsesstrukturer og har sett positive resultater.

UiB har også tatt initiativer for å fremme tjenende lederskap. For eksempel har de arrangert seminarer og workshops om emnet og har også inkludert dette som en av deres kjerneverdier. Videre, i sin visjon for 2022, understreker UiB at de ønsker å fremme ansvarlig ledelse, inkludert tjenende lederskap.

Vi trenger nå å diskutere hvordan denne visjonen omgjøres til praktisk handling?

Med ønske om god helg

Eystein Husebye
Nesteleder K2

Prosjektledelse i akademia

Ønsker du å lære mer om prosjektledelse og hvordan det blir brukt i akademia? Dette kurset vil dykke ned i nyansene av prosjektledelse innenfor akademiske settinger og utforske hvordan det skiller seg fra andre sektorer. Mens vi undersøker de unike karakteristikkene ved forskningsprosjekter, vil vi også vurdere om eksterne perspektiver og strategier kan være nyttige for å forbedre prosjektledelse i akademia.

30.05.2023 – 12.00–15.00

FIA sine lokaler i Jekteviksbakken 31, 2. etg., rom 240 (Nordstjernen)

Påmeldingsfrist 24.05.2023 – 16.00

Påmelding

https://www.uib.no/ferd/161948/prosjektledelse-i-akademia

The 24th Broegelmann Lecture- Peder Olofsson

Peder S Olofsson is the Head of Division of Cardiovascular Medicine, Departmentof Medicine, Solna, Karolinska Institutetand the Scientific Director of the StockholmCenter for Biolectronic Medicine will give the talk Reaching beyond innervation to map mechanisms of neural regulation of inflammation.

Speaker: Peder S Olofsson, Division of Cardiovascular Medicine, Departmentof Medicine, Solna, Karolinska Institutet
Title: Reaching beyond innervation to map mechanisms of neural regulation of inflammation
Chair: Helena Harris
When: May 15th, 2023 at 3:00-4:00. Snacks and coffee will be provided prior to the lecture, remember to register!.
Registration: at this link  Deadline is May 8th at 12 AM
Place: Auditorium B302, Sentralblokken 3rd floor, Haukeland University Hospital, Bergen

Short bio: Peder S. Olofsson, MD, PhD, trained in anesthesiology and intensive care medicine at the Karolinska University Hospital in Stockholm, Sweden, and is a Diplomate of the European Academy of Anesthesiology and Intensive Care Medicine with more than 10 years of clinical experience. Dr. Olofsson also holds a PhD in experimental medicine from the Karolinska Institutet in Stockholm, Sweden.

Research: Dr. Olofssons group focuses on the field of Bioelectronic medicine — the convergence of molecular medicine; neuroscience and biology; and electronics and computing to develop cures. It is hoped this field of study may change the future of therapies for a wide variety of diseases. This groundbreaking discipline is aimed at interfacing electronics with nerves to specifically target the biological processes underlying disease.

Studying neurophysiological and molecular mechanisms in the neural control of inflammation outside of the central nervous system, his lab uses genetic experimental animal models and pharmacological and neurophysiological interventions, and human studies, to map the homeostatic reflex control of inflammation physiology.

Dr. Olofsson’s work has been instrumental in the discovery that T cells relay neural signals in the inflammatory reflex, and that acetylcholine-producing T cells play key roles in regulation of blood pressure and anti-microbial defense through regulation of blood vessel physiology.

More information about Dr. Olofssons work can be found on his group page: Neural regulation of inflammation and metabolism | Karolinska Institutet (ki.se) and at the following link Bioelectronic Medicine – YouTube with a short video focusing on being able to monitor and stimulate the vital vagus nerve with short electrical pulses in order to treat inflammatory diseases in a targeted manner.

This seminar has been arranged by the Broegelmann Research Laboratory, NSI Bergen and the Bergen Research School in Inflammation

Snakk om forskningen din i media

Vil du bli tryggere på å snakke om forskningen din på TV, i radio eller podkast?

Kurset tirsdag 23. mai er for deg som ønsker å bli bedre på å presentere forskningen din i media. Kurset vil ta for seg hvordan du jobber med å spisse budskapet og gjøre forskningen din tilgjengelig for folk flest. På kurset gjør vi testopptak på video og simulerer en tenkt intervjusituasjon.

https://www.uib.no/aktuelt/162162/snakk-om-forskningen-din-i-media

Hold av datoene, 16.-17. november for deltakelse på den 12. Forskningskonferansen om muskelskjeletthelse (MUSS)

Sted: Comfort hotel Runway, Hans Gaarders vei 27, Gardermoen
Tid: 16.-17. november 2023

Vi jobber med konferanseprogrammet som vil ha innlegg fra inviterte forskere, samt innlegg og postere basert på innsendte abstrakt. Konferansen er tverrfaglige og er aktuell for forskere, helsepersonell, brukere, klinikere og andre som er interesserte i muskelskjeletthelse. Hold av datoene for deltakelse i et spennende og aktuelt faglig program.

Informasjon om konferansen vil bli lagt ut på www.muss.no.

Vi ønsker at så mange som mulig deltar på konferansen. Det er derfor fint om du kan sende e-posten videre til andre aktuelle forskere/forskningsmiljøer innen feltet.

Vi håper du har anledning til å bli med på konferansen!

Med vennlig hilsen,
Det koordinerende forskningsmiljø for satsingen v/ FORMI, OUS-Ullevål
John-Anker Zwart, Margreth Grotle, Kjersti Storheim og Linda M. Pedersen.

For mer informasjon ta kontakt med Linda M. Pedersen
e-post: limped@ous-hf.no, tlf.nr: 23016171/91106219

Call for Research Unit Proposals

The University of Bergen established the Norwegian Citizen Panel (NCP) 10 years ago, in 2013. Since the inception, the Digital Social Science Core Facility, DIGSSCORE, has supported 4-6 thematic research units who have organized most of the data collection in the NCP. These units have been central to the research infrastructure in many ways. They have ensured sustained attention to certain areas of research and have served as engines for new research projects. They have also helped incorporate new initiatives originating outside the units, advised early career researchers, and collaborated with national and international research partners.

Les videre

Disputas: Diagnostikk for alvorlig diarésykdom hos barn i Etiopia

Øystein Haarklau Johansen disputerer 28.4.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen “Cryptosporidiosis in low-resource healthcare settings”.

Avhandlingen handler om påvisning av en ledende årsak til diaré hos små barn i lavinntektsland, nemlig parasitten Cryptosporidium. Målrettet medikamentell behandling forutsetter pålitelige diagnostiske tester. Det mangler studier av pasientnære tester i ressursfattige land.

Avhandlingen bygger på «CRYPTO-POC»-studien hos barn i Jimma-området i sørvest-Etiopia. Hovedformålet var å undersøke tester for diarésykdommen forårsaket av denne parasitten. Vi sammenlignet to tester og et panel av referansetester. En delstudie undersøkte risikofaktorer ved å sammenligne barn med og uten sykdom. Vi undersøkte varighet og intensitet av parasittutskillelse i en 60-dagers oppfølgingsstudie.

Lokale helsearbeidere ble opplært i mikroskopimetoden auramin-fenol-farging (AP), som synliggjør parasitten i mikroskop ved hjelp av et selvlysende fargestoff. Metoden hadde god diagnostisk presisjon. Vi undersøkte også en nyutviklet hurtigtest som var like presis som AP-mikroskopi. Studien fant en sterk sammenheng mellom denne sykdommen og manglende skolegang hos mødre, tidligere kontakt med helsevesenet, bruk av vann fra vannposter, og akutt underernæring. Parasittutskillelsen var høyest i starten av diaréepisoden, og falt raskt de første uker etter symptomdebut.

Avhandlingen demonstrerer at AP-metoden er pålitelig. Forebyggende tiltak bør inkludere opplæring og støtte til barnas foresatte, og å gi ernæringsstøtte til barn med moderat og alvorlig underernæring.

Personalia

Øystein Haarklau Johansen (f. 1977) er spesialist i klinisk mikrobiologi, og har arbeidet som lege i Norge, Sør-Afrika, Antarktis, Skottland, og Etiopia. Han bor og arbeider nå i Nord-Irland. Hovedveileder var professor Kurt Hanevik (UiB) og biveiledere professor Nina Langeland (UiB) og professor Lucy Robertson (NMBU). Under feltarbeidet var han stipendiat ved Klinisk institutt 2 ved Universitetet i Bergen og ansatt som overlege ved Sykehuset i Vestfold, som driver utvekslingsarbeid i Etiopia.

Disease X: The 100 Days Mission to End Pandemics

Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) is a huge Norwegian-initiated and largely Norwegian-funded funding mechanism (HQ in Oslo) which has been and is funding the development of new vaccines, including several of the corona-vaccines.

Kate Kelland, Chief Scientific Writer in CEPI, will visit Bergen and give an exciting lecture presenting the book “Disease X: The 100 Days Mission to End Pandemics” Tuesday 23 May at 11.15

https://www.uib.no/en/pandemic/161343/disease-x-100-days-mission-end-pandemics

En hilsen fra avtroppende redaktør

Jeg har vært redaktør for K2-Nytt siden september 2021. Neste uke gir jeg stafettpinnen videre til Inga Kirstine Flaaten Motzfeldt. Inga vil presentere seg selv i neste K2-Nytt, og jeg ber om at fremtidige saker til K2-Nytt rettes til henne: Inga.Motzfeldt@uib.no

Årsaken til min fratredelse er at jeg neste uke starter i ny stilling, en kombinert forsknings- og klinisk stilling ved Revmatologisk avdeling, Stavanger universitetssjukehus. Jeg vil fortsette mitt PhD-arbeid om IgG4-relatert sykdom, og vil således fortsatt være tilknyttet K2 som PhD-student.

Jeg vil benytte anledningen til å takke for meg. Ønsker alle en god helg, og lykke til videre med alt det viktige arbeidet som foregår ved K2.

Beste hilsen
Jens Vikse