Daglige arkiver: 19. april 2023

Disputas – Alexandra Petrovic – 26. April 2023

Prøveforelesning:      Onsdag 26. – april 2023 kl. 10.15

Sted:                              Auditorium 1, BB -Bygget, Jonas Lies vei 91
Oppgitt emne:                «Dysregulation of innate immunity as a driving force of autoimmunity»

Foto/ill.: Richard Davis, UiB

Foto/ill.: Richard Davis, UiB

Disputas:                     Onsdag 26. – april 2023 kl. 12.15

Sted:                              Auditorium 1, BB -Bygget, Jonas Lies vei 91

Avhandlingens tittel:      «In depth analyses of peripheral blood immune cell populations in patients with psoriasis – Effect of biological treatment and alternative medicine»

  1. opponent: Professor Björn Runar Ludviksson, Landspitali, University Hospital of Iceland
  2. opponent: Forsker Mari Løset, Norwegian University of Science and Technology (NTNU)
  3. medlem av komiteen: Forsker Marta Kaminska

Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emerita Birgitta Åsjø

Åpent for alle interesserte

Pressemelding