UiB idé: Ny utlysning med søknadsfrist 30.4.2023

Til orientering
UiBs verifiseringsprogram UiB idé lanserer en ny utlysning med søknadsfrist 30. april.

Programmål
UiB idé skal gi vitenskapelig ansatte og studenter mulighet til å teste ut innovasjonspotensialet i deres ideer som har utgangspunkt i egen forskning eller studier, og skape innovasjonskultur på hele universitetet. Verifisering refererer i det følgende til prosessen som skal demonstrere en bestemt metode eller idés gjennomførbarhet, eller demonstrere et prinsipp med sikte på å bevise at et konsept eller teori har praktisk potensial og kan komme til anvendelse i samfunnet. Innovativ refererer til ideens kvaliteter knyttet til samfunnsnytte, nyhet, behov (bruker, marked), verdiskapingspotensial og potensial for å bli gjort tilgjengelig for visse brukere eller hele samfunnet. Innovasjonsprosjekter kan være innenfor områder som sosial innovasjon, tjenesteinnovasjon, innovasjon i offentlig sektor, kommersialisering, prosessinnovasjon og andre former for innovasjon, og kan komme fra alle fagområder. UiB idé er tenkt som et virkemiddel for å støtte innovasjonsprosjekter i tidlig fase.

Budsjett
Denne utlysningen gjelder for 2023 og har en ramme på kr 2 millioner.

Søknadsfrist
Søknadsfristen er satt til 30. april 2023. Søknadene sendes til Forsknings- og innovasjonsavdelingen (FIA), gjennom egen søknadsportal. Søknadsportal og søknadsskjema med veiledning er tilgjengelig på hjemmesiden til UiB idé, www.uib.no/ide.

UiB idé vors: Informasjons- og idémyldringsarrangement for studenter
Studenter med interesse for UiB idé kan ble med på UIB idé vors 12.april 2023, UiB idé vors | UiB Innovation | UiB.

Søknadsprosessen
Søknader til verifiseringsprosjekter kan sendes inn av UiB-ansatte i forskerstillinger (forskerprosjekt) og aktive UiB-studenter (studentprosjekt). Søknader må være institusjonelt forankret. For forskerprosjekter må søknaden godkjennes av instituttleder. For studentprosjekter må søkeren ha en vitenskapelig mentor som er ansatt ved UiB, og søknaden må godkjennes av instituttleder for mentoren. Instituttledere står fritt til å kreve mer detaljert informasjon om prosjektene i sine interne godkjenningsprosesser.

Søknadsbehandling
Verifiseringsprosjektene mottas av FIA og vurderes for å sikre at programmets søknadskriterier er oppfylt. Søkerne blir deretter invitert til å presentere sine idéer til en vurderingskomité med interne og eksterne medlemmer, ledet av en ekstern komitéleder med høy innovasjons- og entreprenørskapskompetanse. Komitéen vurderer søknadene basert på vurderingskriteriene, presentasjonen og den påfølgende spørsmål- og svar-sesjonen. Vurderingskomitéen leverer prioritert innstilling for finansiering til UiBs ledelse. Ledelsen fatter endelig vedtak om tildeling.

Generelle føringer
Maksimalt støttebeløp er kr 500 000 for forskerprosjekt, og kr 100 000 for studentprosjekt. Maksimal varighet for prosjektene er seks måneder. Det er krav for en midtveisrapport, som skal diskuteres med programleder fra FIA. Etter prosjektslutt skal det leveres en kort sluttrapport om prosjektresultatene. Rapportene skal sendes til FIA.
Søknadskriterier og vurderingskriterier finnes på www.uib.no/ide.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *