Daily Archives: Monday December 5th, 2022

(Norsk) Disputas – Emma Satrell

Prøveforelesning: Fredag 16. – desember 2022 kl. 10.15

Sted: Auditorium, Olavsalen, Haukeland universitetssykehus, Gamle hovedbygg, Jonas Liesvei 71

Oppgitt emne: «Risiko for sykdom hos barn med medfødte misdannelser i lunger og luftveier – behandling og oppfølging fra barneår og inn i voksenlivet.»

Disputas: Fredag 16. – desember 2022 kl. 12.15

Sted: Auditorium, Olavsalen, Haukeland universitetssykehus, Gamle hovedbygg, Jonas Liesvei 71

Avhandlingens tittel: «Alveolar function following extremely preterm birth»

1. opponent: Professor Kim Nielsen, Rigshospitalet, Danmark

2. opponent: Ph.d. Petra Um-Bergstrøm, Karolinska Institutet

3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Marianne Aanerud, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Valeriya Lyssenko

Åpent for alle interesserte