Daglige arkiver: 15. august 2022

Søk Helse Vests forskingsmidlar for 2023

Forskingsmidlane i Helse Vest skal medverke til å sikre forskingsaktivitet i helseføretaka i regionen. Fristen for å søkje midlane er 15. september 2022 kl. 23:59.

Forskingsmidlane skal vere eit insentiv og økonomisk bidrag til å få meir forsking av god kvalitet, og for å byggje forskingskompetanse gjennom tildeling av doktorgrads- og postdoktorstipend.

  • Det blir oppmoda til regionalt samarbeid om prosjekt for å utnytte kompetanse og ressursar på ein god måte, og samtidig skape robuste, regionale nettverk.
  • Forskinga skal spegle Regjeringas handlingsplan for kliniske studier. Søknadskategoriane klinisk forskingsstipend og klinisk karrierestipend er retta mot denne handlingplanen.
  • Samarbeidsorganet mellom Helse Vest og universitet og høgskulen i regionen  ønskjer auka fokus på brukarmedverknad i forskinga. Søknadar kan bli lagde til side dersom det ikkje er gjort greie for brukarmedverknad i prosjektet.

Les alt om utlysinga og gjeldande retningslinjer

Det er nå mulig å opprette kortvarig gjestekonto i UiBtilgang

Funksjonen for kortvarig gjestekonto (inntil 30 dager) i UiBtilgang har ikke vært tilgjengelig.

Den er nå på plass og det skal være mulig å opprette kortvarige gjestekonto for besøkende som trenger tilgang til å logge på en PC, skrive ut og/eller få tilgang til nett. Se veiledning: https://hjelp.uib.no/solutions/open-knowledge-items/item/KI%201483/no/

Det er viktig at kortvarig gjestekonto brukes i de tilfellene der den passer og at det ikke opprettes flere langvarige gjestekontoer enn nødvendig. Langvarige gjester får flere tilganger og utløser lisenskostnader.

– IT-avdelingen

Midler til samarbeidsprosjekt innen Globale samfunnsutfordringer

Viser til brev fra ledelsen av Globale samfunnsutfordringer (vedlegg 1). Vitenskapelig ansatte med hovedstilling ved UiB (inkludert postdoc og ph.d. – kandidater) kan søke om inntil kr. 100 000 til å dekke tverrfaglig forsknings- og/eller undervisningssamarbeid.

Søknadsfristen er 15. september og kan sendes direkte fra instituttet til satsingen, ved Nils Gunnar Songstad – (Ephorte 2022/4507-NILSO).

Innovative Health Initiative launches new calls for proposals

The Innovative Health Initiative (IHI) has now launched IHI – calls 1 and 2.

IHI – call 1 is a single-stage call for proposals with the following topics:

  • Topic 1: An innovative decision-support system for improved care pathways for patients with neurodegenerative diseases and comorbidities
  • Topic 2: Next generation imaging and image-guided diagnosis and therapy for cancer
  • Topic 3: Personalised oncology: innovative people centred, multi-modal therapies against cancer
  • Topic 4: Access and integration of heterogeneous health data for improved healthcare in disease areas of high unmet public health need

Deadline for full proposals: 20 September 2022
Call web page: https://bit.ly/3njHZhf

IHI – call 2 is a two-stage call for proposals with the following topics:

  • Topic 1: Cardiovascular diseases – improved prediction, prevention, diagnosis, and monitoring
  • Topic 2: Setting up a harmonised methodology to promote uptake of early feasibility studies for clinical and innovation excellence in the European Union

Deadline for short proposals: 20 September 2022
Call web page: https://bit.ly/39T3EKe

Les videre

Utlysning av Kvinnehelsefondet og Fondet for barn og unge for perioden 2023-2025

Frist for innsending er 26. september 2022 klokken 23.59.

Søknader merkes med full tittel  i emnefeltet og sendes forskning@sanitetskvinnene.no

For perioden 2023 – 2025 lyses det ut midler fra våre to fond, (1) Kvinnehelsefondet og (2) Fondet for barn og unge.

Vi etterlyser spesielt forskningsprosjekter som fokuserer på sykdommer og lidelser som er underprioriterte i behandling og forskning, som har kunnskapshull og er tabubelagte.

Prosjektene må være i tråd med vår forskningsstrategi, «Kvinnehelse fra vugge til grav 2018-24» og innenfor våre 6 prioriterte forskningsfelt

https://sanitetskvinnene.no/forskningsprosjekter/norske-kvinners-sanitetsforenings-forskningsfond

Erasmus+ tilsettmobilitet

Alle tilsette ved Universitetet i Bergen kan få stipend til utveksling til ei institusjon, organisasjon eller universitet i Europa gjennom Erasmus+.

Hovedinnhold

Målet med tilsettmobilitet er at dei tilsette kan få opplæring, ny kunnskap og nye erfaringar gjennom utveksling, i tillegg til å auke det internasjonale samarbeidet mellom UiB og europeiske institusjonar i EU-landa, Island, Lichtenstein, Makedonia, Serbia og Tyrkia. Alle tilsette ved UiB kan søkje om stipend, også teknisk-administrativt tilsette og stipendiatar.

Frist 20 august

https://www.uib.no/foransatte/92416/erasmus-tilsettmobilitet

Læring, stress og mestring; En forelesning for phd-kandidater og yngre forskere

UiB Ferd i samarbeid med Bedriftshelsetjenesten, tilbyr: En forelesning om vanlige stressreaksjoner i intensive læringssituasjoner, hvordan vi kan håndtere stress og jobbe på lag med stressreaksjonene og noen enkle arbeidstips for å jobbe smart.

Foredraget holdes av Andreas Hillestad Schei. Han er utdannet psykolog med ekspertise innen rådgivning, undervisning, ledertrening og meditasjon. Han engasjert i å hjelpe mennesker finne sine egne ressurser og styrker for å lykkes i hverdagen.

https://www.uib.no/hms-portalen/154261/l%C3%A6ring-stress-og-mestring-en-forelesning-phd-kandidater-og-yngre-forskere

Bygg nettverk ved hjelp av LinkedIn

Hvordan nå ut til et større nettverk av kollegaer og arbeidsgivere? Er du nysgjerring på hvilke arbeidsgivere som nå ansetter folk og hvilken kompetanse de ser etter? Hvilke type engasjementer er dine kollegaer involvert i? Har du noen gang lurt på hvordan kompetansen din vil bli verdsatt av næringslivet?

https://www.uib.no/ferd/155624/bygg-nettverk-ved-hjelp-av-linkedin