Månedlige arkiver: juni 2022

Ukens leder

GOD SOMMER!

Når dette skrives, sender vi inn forslag til budsjett for 2023. Det er også i år et ambisiøst budsjett gitt rammene og som tar høyde for de utfordringer vi ser i det kommende år når det gjelder økonomi. Hovedfokus siste halvår har vært økonomien grunnet Kunnskapsdepartementet sine utspill om kutt i grunnbevilgningen til alle universitetene knyttet til pensjon, effektivisering, reiser og annet. Det vises til dekan Per Bakkes e-post i dag. Medisinsk fakultet har gjort opp et budsjett for 2022 med et underskudd på kr 30 mill mens K2 har 12 mill kr i underskudd. Det gjør driften av vanskelig. Men som Per Bakke sier, står vi sammen i dette, skal vi klare å komme gjennom denne perioden. Mitt mål er at vi til og med skal komme styrket ut av den. Det er gjerne i motgang at en blir innovativ og helt nye ideer skapes. Så her en utfordring til dere alle: Hjelp oss å tenke ut hvordan vi kan klare oss med litt færre arealer, litt færre folk og litt mindre midler via K2, og hvordan vi kan skape mer inntekter som viser igjen i K2s budsjetter. Dette kan hjelpe oss å fjerne dagens krav fra Fakultetet, at vi inntil videre og med noe unntak ikke får lyse ut nye stillinger. Det er jo en trasig situasjon vi må komme uss ut av så fort som mulig!

Etter en kald og våt juni har vi i dag endelig fått smake varmen. Vi forbereder oss nå på sommerferien. Våren har for de fleste vært en travel tid med søknader, OSKE og alle avslutningene på slutten av terminen. Så det skal bli godt å få noen uker med fri for å gjøre helt andre ting. Det er viktig for å lade batteriene slik at vi kan starte høsten med ny energi og arbeidslyst. Jeg vil benytte anledningen til å takke alle for flott innsats denne halvåret. Ha en riktig god sommerferie!

Pål

Info om phd og postdoc-stillinger fra fakultetet

Grunnet en presset økonomisk situasjon ved MED ser vi oss dessverre nødt til å iverksette følgende tiltak relatert til rekrutteringsstillingene (phd og postdoc-stillinger):

 1. Det vil ikke bli lyst ut frie rekrutteringsstillinger høsten-22
 2. Det vil bli lyst ut 3 phd stillinger høsten-22 forbeholdt forskerlinjestudenter
 3. Avgjørelse om det skal utlyses frie rekrutteringsstillinger vår-23 vil bli truffet mot slutten av høsten-22 når vi ser hvordan økonomien utvikler seg.
 4. Løfter om rekrutteringsstillinger i forbindelse med allerede innvilgende eksterne søknader, vil bli innfridd, men ansettelse i slike stillinger høsten-22 må utsettes til tidligst 1. januar-23.
 5. I de tilfeller hvor det allerede er skrevet kontrakt om ansettelse høsten-22, kan dette gjennomføres
 6. Ordningen med tildeling av rekrutteringsstillinger til eksterne prosjekter (https://www.uib.no/med/129390/tildeling-av-rekrutteringsstillinger-til-eksternfinansierte-prosjekter) stanses foreløpig og gjelder dermed ikke for søknader med søknadsfrist etter 01.09.22. For eventuell tildeling av rekrutteringsstillinger til store prosjekter kontaktes forskningsseksjonen.

Melding fra IT-avdelingen

SAFE – harmonisering av betaling for diskbruk og lagring UiB har en godt etablert praksis med betaling for bruk av disk til lagring av data. Formålet er både å fordele kostnader ut fra faktisk bruk, og samtidig skape en bevissthet rundt hvor mye man tar var på av data og bidra til ryddig og sletting av det man ikke trenger ta vare på. For å hjelpe UiBs forskere og studenter til å behandle sensitive data på en trygg og sikker måte etablerte UiB i 2015 en egen tjeneste med dette formålet, SAFE.

Les videre

Kreftforeningens pionerprosjekter åpner for søknader

Vi lyser ut 10 millioner kroner i støtte til tidlig-fase utforskning av helt nye og innovative forskningsideer med potensiale for viktige fremskritt på kreftområdet. I år inviteres både forskningsinstitusjoner og private bedrifter til å søke midler.

 

Hvert prosjekt kan tildeles inntil 2 millioner kroner med prosjektperiode på 1-2 år. Utlysningen åpner senest 1. juli, og søknadsfristen er 15. september 2022.

Informasjon om utlysning av forskningsmidler – Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig organisasjon som jobber med demens og hjerte- og karsykdommer ved lokalt arbeid, politisk påvirkning og støtte til forskning.

Hvert år tildeler de midler til hjerte- og karforskning og demensforskning, samlet inn fra givere.

Følgende utlysninger har søknadsfrist 1. september 2022: – Midler til drift og/eller nettverksstøtte innen demensforskning – Midler til postdoktor og stipendiat innen hjerte- og karforskning Spre gjerne denne informasjonen til aktuelle forskere og forskningsmiljøer.

Eventuelle spørsmål kan rettes til forskning@nasjonalforeningen.no

Karrieredag for alle ph.d.-kandidater og postdoktorer ved Det medisinske fakultet – onsdag 19. oktober

Vi vil med dette informere om karrieredagen 2022 som vil bli holdt onsdag 19. oktober fra klokken 09.00 til 16.00 i auditorium 1, i BB-bygget. I tillegg til innlegg fra representanter fra UiB og eksterne aktører, vil uteksaminerte kandidater oppdatere oss på hva de har gjort etter fullført forskerutdanning. Dagen avsluttes med en rekke relevante workshops. Det serveres lunsj, og det vil være god tid til mingling mellom de ulike delene.

Detaljert program og informasjon om påmelding vil komme etter hvert, men hold gjerne av dagen!

Mvh
Ph.d.-koordinatorteamet

CCBIO course CCBIO905 – Methods in Cancer Biomarker Research, September 27-29, 2022, in Zoom

We are happy to invite you to the coming CCBIO course this fall: CCBIO905 – Methods in Cancer Biomarker Research, September 27-29, 2022, as a fully digital event in Zoom.

This course focuses on the full panel of standard and advanced methods with relevance for cancer biomarker research. The intention is to provide an understanding of the various methodologies and their application in basic and translational cancer research. The course further covers relevant topics like optimal sample collection and biobanking.

Les videre

Ukens leder

Undervisningspris og sommertanker
Felles undervisningsdag for K2 og K1 gikk av stabelen i auditoriet i AHH den 18. mai. Det var godt å møtes fysisk igjen til det vi følte var en vellykket undervisningsdag! Jeg håper at kolleger på SUS og i Haugesund som deltok digitalt, også følte at de fikk godt utbytte av dagen. Takk til alle som deltok og bidro til lærerike presentasjoner og nyttig debatt om spørsmål knyttet til undervisningen vår!

Spesielt vil jeg fremheve professor Jone Trovik, overlege ved Kvinneklinikken og tidligere utdanningsleder ved K2, som vant årets Undervisningspris for K2. Hun fikk prisen for sitt flotte arbeid med å utvikle et elektivt emne om gynekologisk ultralyd for medisinstudenter. Med dette arbeidet fikk hun til et kinderegg; et godt kurs, studentmedvirkning, og utdanning i universitetspedagogikk. Et eksempel til etterfølgelse!

Når vi snakker om pedagogikk: Mangler du godkjent basisutdanning? Da bør du utnytte at sommeren er lavsesong for undervisning: Planlegg inn nødvendige kurs for høsten, og få unna arbeidet med å dokumentere din pedagogiske kompetanse i en pedagogisk mappe. Late dager på bryggen, i hagen eller på fortauskafé inspirerer kanskje til endelig å skrive refleksjonsnotatet om egen undervisningserfaring og undervisningsfilosofi?

Ferie og fri fra vanlige forpliktelser kan gi god grobunn for nye idéer – kanskje dukker andre kreative tanker om undervisning eller undervisningsadministrasjon opp i sommer? Da UGLEne møttes tidligere i vår, diskuterte vi blant annet hvordan vi skal undervise flere studenter enn vi gjør i dag. Iblant kan det føles som om økt antall studenter og mer smågruppeundervisning i en situasjon med trang økonomi, bare fører til at hver av oss løper fortere. Da er det viktig å vurdere hva vi gjøre og hva som kanskje kan legges på vent, gjøres av andre, eller gjøres på en annen måte.

Lykke til med siste innsats før semesterslutt og sommerfri!

Mette Vesterhus
Utdanningsleder K2

Digitale helse-dager 2023 – vi gjentar suksessen!

I 2022 arrangerte vi en fulltegnet konferanse med dyktige innledere, engasjerte deltakere og interessante stands! Nå inviterer vi for andre gang til samskaping på tvers av forskning, utdanning og innovasjon! Digital helse-dager er en møteplass for felles utfordringer og felles løsninger på tvers av fag og sektor. Vi skal skape en sterk arena for digital helse, og synliggjøre kraften for nyskaping som finnes i Alrek helseklynge og på Vestlandet.

Programside: https://alrekhelseklynge.no/arrangementer/digital-helse-dager-2023/

Alrekdagene 2022 – Å skape samhandling, kunnskap og løsninger

Bli kjent med hva som foregår i klyngen! Delta på lansering av vår nye strategi og på startskuddet for Alrekpodden. I årets Alrekdager inviterer vi deg til å besøke Alrekpartnerene dine også utenfor Årstadveien 17, på nye Haraldsplass helsecampus og på Energisenteret i Glassblokkene. Vi utforsker VR, gamingteknologi og det økende ønsket og behovet for praksislæring. Vi kickstarter Alrekdagene 2022 med en «Day Zero» onsdag 21. september, der vi viser filmen «Nattebarn» – en film om å velge livet. Det blir regissørsamtale, innlegg og diskusjon på tvers av idrett, musikk, helsetjenester og akademia. For studenter og arbeidsliv arrangerer vi karrieretorg fredag klokken 14:00. Vi avslutter med forskningsnatten «En generasjon satt på spill?» på Spillhuset i Bergen. Der inviterer vi foreldre til kunnskapspåfyll for å gjøre kloke beslutninger om gaming og helse sammen med sine barn. Alrekdagene arrangeres i samarbeid med Forskningsdagene i Bergen, og inngår i programmet til Innovasjonsuken OPP.

Programside: Alrekdagene 2022, 21.-23. september! – Alrek (alrekhelseklynge.no)

Iodine Nutrition and Thyroid Function

Tid: Torsdag 23. juni 2022 kl. 12.30-15.00
Sted: Aud. 4, BB-bygget
Moderator: Maria Wik Markhus

In connection to Synnøve Næss’ PhD defense, Maternal and infant iodine nutrition and thyroid function – A cohort study of pregnant and postpartum women and their infants in Norway, the Institute of Marine Research and the University of Bergen are hosting a mini seminar on current research on iodine nutrition and thyroid function. Les videre

Disputas Kjerstil E. Hestetun

Prøveforelesning:      Torsdag 23. juni 2022 kl. 10.15

Sted:                              Auditorium, AHH, Haukelandsveien 28

Oppgitt emne:                «The role of immunotherapy in upper and lower GI cancer»

Disputas:                    Torsdag 23. juni 2022 kl. 12.15

Sted:                              Auditorium, AHH, Haukelandsveien 28

Avhandlingens tittel:      “Predictive and prognostic markers in localized colon cancer. With emphasis on the biomarkers maspin, mismatch repair deficiency, CDX2, tumor grade, PD-L1, and tumor-infiltrating lymphocytes”

 1. opponent: Professor Mef Nilbert, Lund universitet, Sverige
 2. opponent: Ph.d. Kjetil Boye, Oslo universitetssykehus
 3. medlem av komiteen: Forsker Bergithe Oftedal, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Silke Appel.

Åpent for alle interesserte

Leder K2 nytt uke 23 2022

Når dette skrives, er OSKE12-eksamen akkurat ferdig. Jeg vil benytte anledningen til å takke for flott innsats i å planlegge og gjennomføre denne. Mange har vært involvert, og spesielt vil jeg fremheve alle administrativt ansatte som har deltatt i tidkrevende forberedelser og gjennomføring av dagen. Som tidligere år deltok jeg som sensor på oppgave innen pediatri. I tillegg til at det er spennende å se hvordan studentene løser oppgavene, er det inspirerende å lære at de liker denne eksamensformen. Videre er det gøy å få være med på et slikt event. En får også treffe ansatte på fakultetet på tvers av institutter og ansettelsesforhold i en spennende setting. Lunsj og rikelig med kaffe bidrar til at praten går og latteren ofte sitter løst. Det er imidlertid en ressurskrevende eksamensform og med de utfordringene vi nå har økonomisk, tviler jeg på at vi kan bruke mer resurser på denne eksamensformen.

Det nærmer seg sommerferie, og jeg vil minne om at alle må registrere ferieønskene i selvbetjeningsportalen. Fristen var 1. mai og det er fortsatt mange som ikke har registrert ferien for 2022. I tillegg til at dette er noe vi som arbeidsgiver skal ha oversikt over, er det en annen grunn til at vi maser om dette. Dersom dere ikke registrerer ferien, slår det ut i vår økonomi. Ikke-avviklet ferie vil stå som gjeld til de ansatte ved årsskiftet og øke underskuddet i vårt budsjett. Det kan bety at vi må fryse stillinger eller annet for å oppnå budsjettbalanse. SÅ LØP OG REGISTRER FERIEN NÅ!!!

Med ønsker om en herlig helg!

Pål
instituttleder

OSKE12: Takk for denne gang!

Den praktiske stasjonseksamen OSKE12 for legestudentene på siste semester ble avholdt nå på onsdag 8.juni 2022. BB-bygget var fult av spente studenter, frivillige pasienter, eksaminatorer og administrative. Denne gang var første OSKE12 etter pandemien med felles lunsj i vrimle, noe som var etterlengtet.

Vi vil takke alle som tok seg tid i en travel hverdag og gjorde dette til en vellykket eksamen. Vi hadde ikke klart det uten dere. I skrivende stund sitter eksamenskomiteen og vurderer endelig resultat for studentene. Alt i alt gikk det veldig bra, og vi har snart med leger og kolleger klar for et spennende yrkesliv.

Sniker inn litt reklame for neste OSKE12 – 7.desember. Håper så mange som mulig har anledning til å være med på dette også 😊

Felleslunsj i vrimle – foto: Øyvind Byrkjedal-Bendiksen

Pulje med lettet studenter, ferdig med deres siste eksamen i MED12. Foto: Øyvind Byrkjedal-Bendiksen

Disputas Sarah Larteley Lartey Jalloh – 22. juni

Prøveforelesning:      Onsdag 22. juni 2022 kl. 09.15
Sted:                              Auditorium, AHH, Haukelandsveien 28

Oppgitt emne:                «Influenza vaccine 10 years from now: lessons from recent pandemics and role of annual vaccination regimens»

Disputas:                    Onsdag 22. juni 2022 kl. 11.15
Sted:                              Auditorium, AHH, Haukelandsveien 28

Avhandlingens tittel:      “Humoral and cellular immune responses after pandemic and seasonal influenza vaccination in humans”

 1. opponent: Professor Hideki Ueno, Kyoto Universitet, Japan
 2. opponent: Forsker Ranveig Braathen, Universitetet i Oslo
 3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Kurt Hanevik, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emerita Birgitta Åsjø.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Nye forskernettverk – medisinsk og helsefaglig forskning

COST er en europeisk nettverksorganisasjon der de fleste landene i Europa (herunder Norge og alle EU-landene) er medlemmer. En viktig oppgave for COST er å fremme europeisk forskningssamarbeid ved å igangsette vitenskapelige nettverk (COST Actions). Nærmere informasjon om COST kan finnes på deres nettside.

I mai 2022 ble det vedtatt å igangsette 70 nye COST-nettverk. Nettverk innenfor eller relevante for medisinsk og helsefaglig forskning er ført opp i listen nederst i denne e-posten.

Les videre

Faddervakt

UiB er opptatt av at velkomstuken i uke 33 skal bli en god opplevelse, både for byens nye studenter og alle andre bergensere. I den forbindelse trenger vi frivillige kolleger som kan stille opp som faddervakter og bidra til en trygg og hyggelig velkomstuke.

Faddervaktordningen fungerer som en natteravn-ordning med et vaktnummer studenter eller faddere kan ringe til ved behov. Som frivillig går man rundt i sentrum i grupper på ca. fire, observerer og passer på at alle har det fint under fadderuken. De frivillige vil gå med refleksvester i sentrum fra ca. kl. 22 til kl. 03 i fadderuken (15. – 20. august). Man hjelper også til med å dele ut mat og vann til de som ønsker det. I tillegg skal en sørge for at de som ønsker det følges hjem, til buss, i taxi eller liknende. Faddervaktene skal være støttende, og skal på ingen måte erstatte offentlige tjenester.

Vi oppfordrer alle våre kolleger til å bidra som faddervakt. Det er kjekt og sosialt å være faddervakt, samt uvurderlig viktig for UiB. Dersom du tenker dette er noe du vil bidra med, kan du melde deg på her.

Har du spørsmål, ta kontakt med: faddervaktene@sammen.no – Det er studentsamskipnaden Sammen som organiserer og koordinerer faddervaktordningen.

Vil du være pasient hos en tannlegestudent?

Har du eller noen du kjenner behov for tannbehandling? Da har du sjansen til god og rimelig behandling nå. Pasienter ved studentklinikken betaler ca. halv pris i forhold til hos vanlig tannlege. Studentene får veiledning av tannleger og spesialister ved avdelingen og godkjenner arbeidet underveis og til slutt.

Behandling hos oss er aktuelt for alle med behov for tannbehandling. Det er særlig ved avdelingene oral protetikk (kroner, broer og avtakbare tannproteser) og endodonti (rotfylling) det er mangel på pasienter til studentene våre.

Som pasient hos oss, må du kunne stille til behandling til samme tid (enten 8.15-11 eller 12.45-15.30) og ukedag i perioden du går til behandling.

Institutt for klinisk odontologi er et av tre læresteder i Norge som utdanner tannleger. Tannlegestudentene i 3.-5. studieår utfører tannbehandling på pasienter. For at tannlegestudentene våre skal få tilstrekkelig klinisk trening, er de avhengige av pasienter. Behandling hos student tar noe lenger tid enn hos en ferdigutdannet tannlege, men er til gjengjeld rimeligere.

Dersom dette kan være aktuelt for deg eller noen du kjenner, ta kontakt – pasient@uib.no – 55 58 66 00

Ukens leder

Kjære alle sammen!

Det er vanskelige økonomiske tider, og det politiske spill rundt forskningsrådet er bekymringsfullt. Vi er nødt til å se etter alternativer når det gjelder forskningsfinansiering, og det var derfor veldig kjekt å se at K2 var vel representert på workshop om «Horizon Europe and Beyond» organisert av FIA. Vi fikk mange praktiske tips om hvordan å gå frem, og jobbet litt med et verktøy laget av Hiwa Målen fra FIA som gjør det enklere for forskere å finne passende utlysninger. Ikke nøl med å ta kontakt med vår forskningsrådgiver Susanna Pakkasmaa hvis du trenger hjelp.

Så har vi ved K2 også flere gode eksempler på vellykket ekstern forskningsfinansiering fra andre kilder: Eva Gerdts og hennes Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner fikk nylig støtte fra Godvik Sanitetsforeningen, Bjørn Tore Gjertsen fikk tildelt midler for CD37 CAR T celleterapi fra regionale helseforetaksprogrammet KLINBEFORSK, og Nina Langeland sitt Vestnorsk forskningssenter for antibiotikaresistens (CAMRIA – Combatting Anti-Microbial Resistance with Interdisciplinary Approaches) støttet av Trond Mohn stiftelsen hadde stor åpning denne uken med helseministeren Ingvild Kjerkol til stede, hvor Randi Bertelsen er en av PI som får støtte (https://mohnfoundation.no/vestnorsk-samling-om-forskning-pa-antibiotikaresistens/). Gratulerer så mye til alle involverte!

Og sist, men ikke minst: vi ved K2 er faktisk veldig flinke til å utdanne neste generasjon forskere med hele 21 disputaser i første halvår 2022! Det finnes en del forskningsfinansiering rettet mot yngre forskere, så bare ta kontakt med Susanna hvis du trenger råd.

Ha en fin pinse!

Disputas- Merete Salveson Engeseth

Merete Salveson Engeset

Kandidaten utgår fra Klinisk institutt 2
Hovedveileder:professor Ola D. Røksund
Medveileder: professor Thomas Halvorsen

Prøveforelesning: Tirsdag 14. – juni 2022 kl. 10.15Sted: Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28, underetasje

Oppgitt emne: «Respiratory sequelae of COVID-19 infection»

Disputas: Tirsdag 14. – juni 2022 kl. 12.15

Sted: Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28, underetasje

Avhandlingens tittel: “Outcomes following PDA surgery in extremely preterm born subjects. Focusing on left vocal cord paralysis and associated short and long-term outcomes”

1. opponent: Professor Sveinung Berntsen, Universitetet i Agder
2. opponent: Ph.d. Camilla Slot Mehlum, Syddansk Universitet, Danmark
3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Bernt Bøgvald Aarli, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Ola Myklebost

Åpent for alle interesserte

Ansettelsesrådene for administrative og tekniske stillinger – orientering om ferieavvikling sommeren 2022

Ansettelsesrådet for administrative stillinger og ansettelsesrådet for tekniske stillinger vil holde åpent hele sommeren 2022 med unntak av uke 30. For å sikre behandling i ansettelsesrådene før ferieuken, må HR-avdelingen ha ansettelsessaker i hende (i ePhorte) innen utgangen av mandag 18. juli 2022. Til orientering vil ansettelsesrådene være operative igjen fra og med 1. august 2022.