Daglige arkiver: 19. august 2022

Ukens leder

Velkommen til nytt semester!

Så er det på`an igjen! Håper alle har hatt en fin ferie og fått ladet batteriene.

I skrivende stund er studentene allerede begynt, og mange K2-ansatte er i full gang med undervisningen. Det er ofte travelt komme i gang etter ferien. Omstilling fra ferie til hektisk universitetsliv kan være litt brutal og tar tid. Nye studentkull medfører merarbeid i starten. Forskningen tar vel aldri ferie. Selv om mange har plukket epost og fått unna det mest presserende, har det for de fleste hopet seg opp med oppgaver som nå må ordnes opp i.

Denne høsten må K2 ha at fokus på økonomi. Som tidligere nevnt har vi av ulike grunner nå et stort underskudd – en utvikling som vi må snu. Står vi sammen, skal vi klare å komme gjennom dette, forhåpentligvis til og med styrket. Det er gjerne i motgang at en blir innovativ og helt nye ideer skapes. Så jeg gjentar oppfordringen før sommeren: Hjelp oss å tenke ut hvordan vi kan klare oss med litt færre arealer, litt færre folk og litt mindre midler via K2, og hvordan vi kan skape mer inntekter som viser igjen i K2s budsjetter.

Ha et riktig godt semester!

New Horizon Europe calls

Horizon Europe work programme for 2023-24 in the health cluster has been published. Many interesting opportunities for K2 researchers to apply for Research and Innovation Actions (RIA) in all destinations:

  • Destination 1 – Staying healthy in a rapidly changing society
  • Destination 2. Living and working in a health-promoting environment
  • Destination 3. Tackling diseases and reducing disease burden
  • Destination 4. Ensuring access to innovative, sustainable and high-quality health care
  • Destination 5. Unlocking the full potential of new tools, technologies and digital solutions for a healthy society
  • Destination 6. Maintaining an innovative, sustainable and globally competitive health industry

Many pandemic related calls included. Also personalized medicine. Interdisciplinary approach and collaboration with social sciences and humanities (SSH) often requested. Contact your research advisor (susanna.pakkasmaa@uib.no) for more information.

MRCRM seminarserie – August 2022

Tittel:
Mesenchymal stem cell transplantation in limbal stem cell deficiency – Development of precision medicine

Abstrakt:
Limbal stamcellemangel (LSCD) medfører både ubehag og dårlig syn hos pasientene. Dette er et stort problem innen øyemedisin. Dagens behandling kan bestå av allogen limbal stamcelletransplantasjon, men dette har klare ulemper. En lovende behandling kan være å bruke mesenchymale stamceller i stedet. I foredraget presenteres en fase 1-studie med bruk av disse cellene hos pasienter med alvorlig grad av LSCD.

Foredragsholder:
Cecilie Bredrup, øyespesialist ved HUS og førsteamanuensis ved K1, UiB

Tid: 30. august, kl. 14.30-15.30

Sted: Birkhaugsalen, 3. etg. i Sentralblokken, HUS

Velkommen til høstens første seminar i Mohn forskningssenter for regenerativ medisin (MRCRM) sin seminarserie! Seminaret er åpent for alle og det blir lett servering.

MRCRM seminar series – August 2022 – Helse Bergen (helse-bergen.no)

Åpning Mohn-forskningssenter for diabetes presisjonsmedisin (PRESIS-DIA) torsdag 25. august

Kjære venner og kollegaer.

Velkommen til åpning av Mohn-forskningssenter for diabetes presisjonsmedisin (PRESIS-DIA) torsdag 25. august kl 12-16 i auditoriet, Glasblokkene, Haukeland universitetssjukehus.

Senteret støttes av Trond Mohn-stiftelsen samt Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssjukehus. Målene er bedre og målrettet diagnostikk og valg av behandling for pasienter med diabetes i Norge.

Håper mange har anledning til å komme til åpningen!

Beste hilsen
Pål R. Njølstad

Vedlegg