Daglige arkiver: 26. august 2022

Ukens leder

Semesterstart og nye muligheter

Semesterstart er som regel preget av friskhet og energi. Studentene myldrer i auditorier og grupperom – og i år virker de ekstra motiverte, synes jeg. Vi som underviser, opplever forhåpentlig at batteriene er ladet etter sommerferien, og tar fatt på oppgavene med blanke ark og nye fargestifter. Kanskje er det nå vi skal prøve ut noen nye pedagogiske grep i undervisningen?

Det første «Vestlandslegekullet» med drøyt 200 studenter møter nå klinisk undervisning i MED3. Hele tredje studieår er lagt om for å ta høyde for økningen i studenttall, og med tanke på å forbedre undervisningen. Som alltid kan det være små humper i veien når endringer innføres, men jeg håper vi alle vil vise velvilje og gjøre vårt beste for at studentene skal få god undervisning. Så får vi justere kursen før neste kull om det trengs.

Akutt- og mottaksmedisin er en relativt «new kid on the block» blant de medisinske spesialitetene. Nå skal studentene lære mer om dette gjennom en nyopprettet 3-ukers praksisutplassering i akutt- og mottaksavdelingene ved Haukeland og Haraldsplass. Målet er å utdanne studenter som er ennå bedre rustet for å møte livet som LIS1.

K2 ønsker å se på mulighetene for å utvikle nye videreutdanningskurs, en inntektskilde vi kanskje ikke har utnyttet godt nok og som kan bidra i arbeidet med å snu underskuddet. Vi vil sette sammen en arbeidsgruppe for å se på dette. Ta kontakt hvis du har gode idéer!

Minner om at fristen for å nominere kandidater til Helse Vests Utdanningspris for 2022 er 20. september: Kven er din kandidat til Utdanningsprisen i Helse Vest? – Helse Vest RHF (helse-vest.no) .

Mette Vesterhus
Utdanningsleder K2

Innovasjonsprisen

Innovasjonsprisen blir tildelt ein person eller ei verksemd, privat eller offentleg, som har skapt innovasjon gjennom strategisk bruk av forsking. Vi leitar etter kandidatar som er med på å flytte grenser for kva som er mogleg innanfor eit fagfelt. Vinnaren mottar heder og ære og ein halv million kroner. Kjenner du nokon som bør få prisen? Kanskje deg sjølv?

Send inn din kandidat i dette skjemaet før 10. september 2022.

https://www.forskningsradet.no/om-forskningsradet/prisutdelinger/innovasjonsprisen/

Eitri Medical Datathon

Dear all,

We are hosting the Eitri Medical Datathon, September 16-19, 2022 and are looking forward to seeing many of you there!

The event will consist of two parts – the Datathon during the weekend and the Datathon conference on Monday September 19.

During the datathon, we will form teams of clinicians, data scientists and other enthusiasts. The teams together with mentors/experts from US, Singapore, France, and UK will solve health challenges using real world data and AI. It is an excellent opportunity to work with world leaders in the field!

The conference will bring together clinicians, data scientists, industry, policy makers, and other experts to talk about AI use in healthcare – opportunities and challenges.

For more information, please, check out the website https://www.eitrilab.no/datathon2022, or email us (torleif.lunde@uib.no or maija.slaidina@uib.no).

To participate in the datathon, sign up here: https://www.eitrilab.no/datathon2022

To participate in the conference, sign up here: https://www.eitrilab.no/events/datathon-conference

Hope to see many of you at the event!

Best wishes,
Maija