Daglige arkiver: 17. desember 2021

Ukens leder

God Jul!

Så er enda et år snart omme. Høsten oppleves ofte som hektisk pga søknadsfrister, kongresser, møter og nye studentkull. Og semesteret er relativt kort i forhold til vårsemesteret. Så nå når tiden nesten løper fra oss, er det godt å kunne se frem til en høytid med mulighet for ro og ettertanke.

Covid-19 har dessverre blitt en økende utfordring i høst på tross av stor grad av vaksinedekning i befolkningen. Pandemien snur opp ned på forskning og undervisning for de fleste av oss. Hygieniske tiltak som sosial distansering, munnbind og spritvask, samt kommunikasjon og undervisning gjennom digitale medier, har krevd mye av den enkelte og organisasjonene inklusive K2. Men det har vært flott som leder å se hvor godt dere har taklet denne omveltingen med aksept og konstruktive tiltak. Tusen takk!

Selv om vi har lært mye nytt på mange områder gjennom digitale kommunikasjonsformer, er det forståelig at mange begynner å bli slitne av sosial distansering og en rekke hygieniske tiltak. Jeg tror likevel vi kommer til å gå styrket ut av pandemien, selv om det er en del ting som er blitt forsinket eller vanskeliggjort. Og det gjelder å vende situasjonen til noe positivt. Hva kan vi gjøre mer effektivt og bedre? Blir det lettere å finne ro til skriving av søknader og artikler? Kan de nasjonale og internasjonale nettverkene styrkes siden det ikke spiller noen rolle hvor vi bor?

Til tross for covid-19 har 2021 vært et godt år for K2. Medarbeidere har publisert i de beste tidsskriftene og blitt tildelt priser. Medarbeidere har nådd opp i skarp konkurranse om midler fra Norges forskningsråd (Camilla Krakstad, Emmet McCormack, Yenan Bryceson), Kreftforeningen (Camilla Krakstad, Emmet McCormack, Hans Petter Eikesdal, Stian Knappskog), Novo Nordisk Fonden (Bergithe Oftedal, Simona Chera, Stefan Johansson) for å nevne noe. Eva Gerdts fikk prisen for Årets forsknings-/innovasjonsmiljø fra Medisinsk fakultet og Årets forskningsgruppe ved Helse Vest. Videre ble Kong Olav Vs kreftforskningspris som ble tildelt Bjørn Tore Gjertsen. Gratulerer igjen til alle!

Det ser ut til at vi når vårt mål for ekstern forskningsfinansiering for 2021. Det er vi veldig stolt av. K2 koordinerer en SFF-søknad (undertegnede) og er partner på ytterligere en (Anagha Joshi). Vi satser friskt på at i alle fall en av disse når opp! Takk til Silke og Emmet for at de midlertidig var villige til å rykke opp!

For mange er jula årets høydepunkt der familie og venner samles til en høytid fylt av tradisjoner og følelsen av tilhørighet, etterfulgt av romjula som kan gi mulighet for annen aktivitet hjemme i Bergen, turer til fjells eller andre steder. Covid-19 legger dessverre begrensinger på dette også i år, men så får vi anledning til å knytte enda tettere bånd innen egen familie.

Det som de fleste av oss tar for gitt, er ikke nødvendigvis slik for alle. Noen har mistet en de var glad i eller har ingen nære venner eller familie som samles i år. Klarer vi å tenke ekstra mye på disse og kanskje inkludere dem i vår egen julefeiring?

Med ønsker om en fredelig jul og alt godt for 2022.