Månedlige arkiver: oktober 2020

Søknadsrunden til Norges forskningsråd 2021

Som skrevet om i nyhetsbrevet for to uker siden blir det endringer i NFRs utlysning for år 2021. Den tidlige fristen kombinert med endringer i UiBs økonomisystemer gjør at vi ønsker å få en oversikt over potensielle søkere så tidlig som mulig. Vi har full forståelse for at det er vanskelig å vite om en skal søke mens en venter på svar fra årets søknadsrunde. Vi har derfor lagt inn muligheter til å krysse av for dette i registreringsskjemaet. Det er selvsagt også fult mulig å ombestemme seg.

Skjemaet er veldig enkelt, og vi setter stor pris på om du kan krysse av for dine valg i de få feltene: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=9075970

Amra

English: PhD students: Posters for the Ocean Sustainability Conference In Bergen

Dear PhD students (even some who have already (just!) finished, some who are about to finish!!),

For the second year in a row, UiB will host the Ocean Sustainability Conference in Bergen, hosted by Ocean Sustainability Bergen (OSB) led by Prof. Lise Øvreås on November 11, 2020.

This year we invite motivated students from Mat.Nat., Social Science, Medicine and Law, indeed ALL faculties, to present posters on their research related to Ocean biodiversity, sustainability, blue carbon, marine innovation, marine exploration, seafood, human health, policy and climate change themes. We will host a hybrid conference this year, with most participants following online and some in the Aula. Thus, we are thinking a bit out-of-the-box when it comes to the poster session:

Les videre

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 8 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Oda Barth Vedøy.

Les videre