Ny GMO-ansvarlig ved fakultetet

Professor Audun Nerland ved Klinisk institutt 2 får særskilt ansvar for at fakultetets arbeid med genmodifiserte organismer (GMO).

I 2018 gjennomførte fakultetet en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) av GMO-arbeidet. Den avdekket at det er behov for tilbud om opplæring og kompetent rådgivning. Innsettingen av Audun Nerland som GMO-ansvarlig, er en oppfølging av denne analysen. Nerland får et spesielt ansvar for å sørge for at fakultetet følger Genteknologiloven https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1993-04-02-38.

Arbeidet innebærer blant annet rådgivning, gjennomføring av inspeksjoner, kursing, m.m. Les mer her: GMO ansvarlig ved Det medisinske fakultet

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *