Månedlige arkiver: september 2019

Gratis BIFF filmvisning tirsdag 17. september på Campus Haukeland: Human Nature

Også i år organiserer K2 visning av en av årets BIFF-filmer. Visningen er åpen og gratis for alle.

I år har valget falt på «Human Nature» av Adam Bolt. Mer om filmen her:

https://www.biff.no/filmer/article1404929.ece

Hjertelig velkommen til BIFF- filmopplevelse på jobb og ikke minst: Spre ordet 😊 K2 spanderer, og det er åpent for ansatte, studenter, HUS-ansatte og venner og familie.

Håper å se mange av dere der.

Hilsen Julie

Tid og sted: Stort auditorium, Sentralblokken. Tirsdag 17. September klokken 14.30. 

Til NSGs medlemmer

Følgende utlysning er nå sendt ut fra Hele Midt- Norge:

“Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten (NSG) lyser i 2019 ut midler til etablering og drift av nasjonale forskningsnettverk. Det utlyses midler til etablering og drift av inntil tre nasjonale forskningsnettverk, med inntil kr. 1 million årlig pr nettverk.

Formålet med de nasjonale nettverkene er å skape gode samarbeidsrelasjoner som bidrar til kompetanseheving, bedre koordinering og styring av forskningen innenfor et avgrenset fagområde, ut over det som kan oppnås av hvert enkelt forskningsmiljø alene.

NSG har identifisert følgende tre tema for denne nettverksutlysningen:

1.      e-helse

2.      persontilpasset medisin / big data

3.      infeksjonsmedisin / antibiotikaresistens

Helse Midt-Norge RHF har ansvar for denne utlysningen. Se våre nettsider for mer informasjon, retningslinjer og fullstendig utlysningstekst

https://helse-midt.no/vart-oppdrag/vare-hovedoppgaver/forskning#utlysninger

Søknadsfrist: 4. oktober 2019

LABORATORIEBYGGET 10 ÅR

I disse dager er det 10 år siden de siste avdelinger og institutter flyttet inn og at Laboratoriebygget ble tatt i bruk for fullt.

Alle byggets ansatte ønskes velkommen til bursdagsmarkering tirsdag 24.september kl 13.00 – 14.00.

Sted: Atriet 2.etg, Laboratoriebygget.

Velkommen!

Hilsen
Haukeland universitetssykehus, Laboratorieklinikken.
Universitetet i Bergen, Klinisk institutt 1 og Klinisk institutt 2.

Utlysning av kompetansemidler til gruppe C (teknisk/administrative)

Det er fremdeles mulig å søke om midler til kompetanseheving for gruppe C (teknisk og administrativt ansatte). Det er mulig om å søke støtte for kompetanseheving fra instituttet på inntil 5000 kroner.

Kriterier for tildeling er:

  1. Behovet er faglig begrunnet og støttes av forskningsgruppeleder.
  2. Forskningsgruppen må bidra med 50 % av kostnadene.

Link til søknadsskjema finnes her.

Søknad sendes til Julie Stavnes.

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 14 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Hege F. Berg.

Les videre

Søknadsfrister

Kjære alle sammen.

Vennligst se under de oppdaterte lenkene for ekstern finansiering.

Eksterne finansieringsmuligheter:
http://www.uib.no/en/med/112772/external-funding-opportunities

Finansieringsmuligheter for utdanning:
http://www.uib.no/med/113987/funding-opportunities-education

Nettsidene oppdateres hver annen uke. Nye oppføringer er merket med NEW.

Vennlig hilsen
Amra, Ramune og Kaia