Månedlige arkiver: august 2019

Kortreist pedagogisk påfyll!

På mandag kunne de som ønsket, delta på AMEE-kongressen (Association of Medical Education) helt uten flyskam! På Skype, fra kongressen i Wien, fikk vi overført hovedinnlegg og senere plenumsdiskusjon om ”Medical work and Learning in Transition”. Med frokost og kaffe ble det tid til diskusjon om egen studieplan blant oss som var tilstede!

Enhet for Læring fortsetter med mer lavterskelpedagogikk: i 4.etg Armauer Hansens hus (styrerommet) , de fleste i tidsrommet 15.00-15.45 vil følgende drop-inn sesjoner bli avholdt:

30.09 Styrking av praksis (vi driver mye praktisk undervisning på både farmasi og medisin!)

28.10 Flipped classroom, hvordan får studenter til å forberede seg til undervisning?

26.11 Foruftig PowerPoint bruk

09.12 Vurdering på langs: erfaringer fra mappevurdering i 11. Semester av medisinstudiet.

Og mer nærpedagogikk: trenger du PRAKTISK opplæring i bruk av MittUiB/Canvas (hjemmesiden der vi faktisk skal legge ut handouts eller litteraturforslag og lage quizzer), eller hvordan lage flervalgsoppgaver som vi skal legge inn i Flervalgsdatabasen? Ja da har vår mann Harald Wiker et tilbud om hands-on kurs! Først til mølla er farmasimiljøet (som ikke finner igjen sine egen elementer etter at siden ble omorganisert..).

Jeg vil be alle gruppeledere høre med sine undervisere om hva de trenger; nyansatte så vel som viderekomne. Vi komme tilbake med konkrete oppsett. Hvis disse tider/tema ikke passer, ta kontakt med meg så skal vi tilrettelegge!

Et farvel-brev fra Marius Alvheim

Etter 2 fantastiske år som lærling på K2, med fagbrev i hånd, seiler jeg av gårde til ukjente farvann. Jeg har møtt mange fantastiske mennesker og lært mye nyttig jeg nå tar med meg videre i livet. Det er vanskelig å ta farvel med en jobb jeg har trivdes så godt i, men noen ganger i livet er farvel noe man må si og forandring ikke noe man kan gjøre noe med. Så takk for min tid alle sammen, og takk for 2 fantastiske år. Jeg kommer til å savne K2 i sin helhet og alle de fantastiske menneskene her. Med mail deaktivert og telefon overlevert til K2 sin nye lærling Tonje som jeg håper dere tar godt vare på så forlater jeg dere med et sitat fra min favoritt CEO Elon Musk.
“Some people don’t like change, but you need to embrace change if the alternative is disaster.”

Jeg legger også igjen min private epost adresse om noen har behovet for den.
MariusAlvheim@gmail.com

Takk for tiden K2. Dere kommer til å bli savnet.

 

Informasjonsmøter om RETTE

RETTE er et nytt verktøy ved UiB hvor alle prosjekter som behandler personopplysninger skal registreres. I uke 33 og 34 er det opplæring og informasjonsmøter om verktøyet.

RETTE har som mål å heve kompetansen innen personvern hos studenter og ansatte, og skal være et verktøy for instituttene ved UiB så de kan være sikre på at personopplysninger behandles i henhold til gjeldende lovverk.

Det skal rulles ut ved hele UiB, men utrullingen starter først ved Det medisinske fakultet ved studiestart 2019.

I den forbindelse inviterer fakultetet til opplæring og informasjonsmøter om systemet for forskningsrådgivere, instituttledere, veiledere og andre som skal bruke verktøyet i uke 33 og 34.

Datoer for møter:

 • 21. august kl. 10-11
 • 21. august kl. 12-13
 • 28. august kl. 10-11
 • 28. august kl. 12-13

Rom: Undervisningsrom D301 ved Haukeland Universitetssjukehus, Sentralblokka

Mer info her.

Støtte til likestillingstiltak 2019

Vi viser til vedlagte brev fra HR-avdelingen datert 20.5.2019 (se lenke under), hvor det informeres om fagmiljøene sine muligheter til å søke støtte til likestillingstiltak.

Fristen for fakultetet å sende inn søknad om støtte til likestillingstiltak skulle vært 31.8.2019 men på grunn av en feil, har ikke fakultetet mottatt informasjon om saken før i juli måned og vi har fått noe utsettelse på søknaden.

Instituttene kan søke om støtte til likestillingstiltak ut fra kriteriene i HR-avdelingen sitt notat. Det forutsettes at instituttet / fagmiljøet bidrar med tilskudd tilsvarende søknadssummen.

Søknad om støtte til likestillingstiltak i fagmiljøene sendes fakultetet snarest, og senest innen 6.9.2019 ved å legge inn søknaden i denne ephortesaken.

Mer info her.

Førstehjelpskurs for UiB-ansatte

Det er satt opp 2 førstehjelpskurs Tirsdag 17. September 2019.

KURSINNHOLD:

 • Hva er livreddende førstehjelp?
 • Frie luftveier
 • Varsling
 • Pasientundersøkelse
 • Bevisstløshet og sideleie
 • Fremmedlegeme i luftveier
 • Hjerte- lungeredning

TID OG STED:
DATO: Tirsdag 17.September

TIDSPUNKTER:
Kurs 1 – kl. 0830 – 1130
Kurs 2 – kl. 1200 – 1500

STED: Møtelokalet A+B i underetasjen, Museplass 1, inngang  fra Prof. Keysersgt.
ANTALL: Max. 22 deltakere pr. kurs.
SPRÅK: Norsk
KURSLEVERANDØR:  Røde Kors Førstehjelp AS.

PÅMELDING

Kl. 0830 – 1130 – https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=6879787
Kl. 1200 – 1500 – https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=6880709

Når kurset er fullbooket, vil skjemaet bli stengt for påmelding.
Om du ønsker å stå på venteliste, vennligst kontakt Are Alsaker Styve.
Velkommen!

Helse Vests utdanningskonferanse 2019

Helse Vest ønskjer å fokusere på den svært viktige rolla utdanning speler for helseføretaka. Utdanning bidreg til behova for gode helsetenester i framtida og vi ønskjer å fremje det faglege nivået på utdanning av helsepersonell i regionen.

Tid og stad
Torsdag 21. november klokka 16:00 til fredag 22. november klokka 14:00 på Clarion Hotel Bergen Airport.

Konferansen startar med registrering og kaffi. Det er middag om kvelden med utdeling av den første utdanningsprisen i Helse Vest. Konferansen blir avslutta med lunsj frå 13-14 fredagen.

Temaet for konferansen
Kvalitet i høgare utdanning.

Målgruppe
Leiarar og tilsette som arbeider med utdanningsrelaterte spørsmål.

Program og mer info finner du her.

Frokostmøte 5/9: Opphavsrett og bildebruk i undervisning

Tema for første frokostseminar i UiB læringslab høsten 2019 er om opphavsrett og bildebruk i undervisningsplanlegging i Mitt UiB. Målgruppe er undervisere og andre innholdsprodusenter. Dato for frokostmøtet er 5. september.

Det vil for øvrig komme en komplett labfrokostserie for høsten om kort tid. Følg med på UiB læringslab sine nettsider.

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 2 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Hege F. Berg.

Les videre

Søknadsfrister

Kjære alle sammen.

Vennligst se under de oppdaterte lenkene for ekstern finansiering.

Eksterne finansieringsmuligheter:
http://www.uib.no/en/med/112772/external-funding-opportunities

Finansieringsmuligheter for utdanning:
http://www.uib.no/med/113987/funding-opportunities-education

Nettsidene oppdateres hver annen uke. Nye oppføringer er merket med NEW.

Vennlig hilsen
Amra, Ramune og Kaia

Velkommen til nytt semester!

Håper alle har hatt en fin ferie og fått ladet batteriene.

I skrivende stund er studentene allerede begynt, og mange K2-ansatte er i full gang med undervisningen. Det er ofte travelt komme i gang etter ferien. Omstilling fra ferie til hektisk universitetsliv tar tid. Nye studentkull medfører merarbeid i starten. Forskningen tar vel aldri ferie. Selv om mange har plukket mail og fått unna det mest presserende, har det for de fleste hopet seg opp med oppgaver som nå må ordnes opp i.

21. august hadde vi besøk av rektor Dag Rune Olsen, viserektor for utdanning Oddrun Samdal og viserektor for globale relasjoner Annelin Eriksen. Det ble gitt presentasjoner av forsker Randi Bertelsen (Et nytt ERC Starting Grant – BRuSH), undertegnede (Et gjennomført ERC Advanced Grant – SELECTIONpreDISPOSED), forsker Bergithe Eikeland Oftedal (Innovasjon innen endokrinologien), og professor Stian Knappskog (Persontilpasset medisin innen kreft behandling). Etterpå ble det omvisning i universitetslokalene i Glassblokkene. Det var tydelig at rektoratet var imponert over kvaliteten på forskningen, at K2 alene står for ca. 15% av all BOA ved UiB og flotte lokaler for forskning og undervisning. Takk til alle som bidro.

Ha et riktig godt semester!

Bidrar du til å lage eksamen innenfor medisin?

Nasjonal delprøve i Medisin har midler fra NOKUTs Utdanningskvalitetspris som de vil bruke til kompetanseheving. Du har derfor mulighet å søke om å få dekket midler til eksamensrettete kurs i regis av:

AMEE: International Association for Medical Education om OSKE (objektiv strukturert klinisk eksamen) og FVO (flervalgsoppgaver) i Wien

Gledelig nyhet til deg som gjerne skulle vært på AMEE-konferansen

Mandag 26. august fra kl. 08.15 til 12.00, direkteoverfører fakultetets Enhet for læring fra AMEE-konferansen i Wien. Les mer om det her.

Health Professionals Assessment Consultancy, mesterklasse (introduksjonsnivå) om evaluering i London

og avansert evaluerings kurs

EBMA: European Board of Medical Assessors I Maastricht. Introduksjon om evaluering

Psykometri relatert til evaluering ved medisinsk utdanning

Søknad sendes til Martha innen 1. september

Og må inneholde

 • en kortfattet beskrivelse av din rolle i forhold til eksamener
 • hvilket kurs som er aktuelt

Passet ikke tidspunktene nå for høsten? Kursene blir nok arrangert på nytt neste år, omtrent samme tidspunkt. Merk av i kalender og meld interesse allerede nå, bruk samme mailadresse!!

Pedagogisk påfyll for fakultetsansatte – minikurs ved Enhet for læring høsten 2019

Det er økende krav til utdanningskompetanse i universitetssektoren. Fra 1.9.2019 høynes kravene til pedagogisk basiskompetanse ved ansettelse i vitenskapelig stilling. Det medisinske fakultet har med sin Enhet for læring (EFL) etablert et fagmiljø for medisinsk- og helsefaglig pedagogikk.

Et av tilbudene fra EFL er åpne månedlige seminarer kalt «Pedagogisk påfyll». Alle møtene finner sted i Fakultetsstyrerommet, 4.etg., Armauer Hansens hus. Tidspunktene og temaene finner du her.

Første møte er mandag 26/8. kl 08:15, med direkte overføring fra AMEE-konferansen i Wien. Tema er «Medical Work and Learning in Transition». Obs: påmelding for å få frokost!

Deltakelse på disse møtene vil kunne inngå i din fremtidige pedagogiske mappe, som universitetspedagogisk skolering.

Utlysning av stipendmidler for Erasmus undervisning- og ansattmobilitet 2019-2020

Stipendmidler for Erasmus undervisnings- og ansattmobilitet 2019-20 er nå utlyst.

Fristene for å søke om stipend er 20. august og 20. januar.

Mer info om utlysningene:

Mobility agreement for teaching. 

Mobility agreement for training.

(English) European Society for Clinical Cell analysis

This year the European Society for Clinical Cell analysis will be held in Bergen 18-21 September.  This is the perfect opportunity to for us in Bergen to join.
The conference will be interesting for both researches and medical staff, with lecture on new developments in cytometry, mass cytometry, immunology, hematology and much more.

Here for more information.

Reminder: Digital Life 2019

The Digital Life 2019 conference is coming up very soon. There are very few participants from UiB.

The conference will be important to learn about activities in the centre that could also be beneficial for your partner project and perhaps become a source for future collaborations. We have available funding in the centre for research activities between projects.

We hope that researchers from CCBIO will participate in Tromsø. It is free for participants of DLN partner projects to attend if they register within 22. August. It is also still possible to participate with a poster presentation, but the abstract must then be sent to Marie.

The DL Research School still have a few available travel support for DL2019, but be quick…

More info and registration here.

Nytt om navn

K2 presenterer sin nye lærling og resepsjonist Tonje Lomheim. Hun har tatt over for Marius og har hatt sin første uke denne uken. Har du noe du lurer på kan hun nås på mail (tonje.lomheim@uib.no)
eller telefon (55 58 30 50 / 55 97 30 50). Det er bare og kontakte henne om du vil ønske henne velkommen til K2. Hun har kontor plass i resepsjonen til K2 i 8.etg lab bygget.

Nytt om navn

Navn: Christian Magnus Thaulow. Begynte som PhD kandidat våren 2019 og jobber med et prosjekt som kartlegger og analyserer antibiotikabruk og resistensmønster på barn. Antibiotikaresistens er medisinens «klimakrise». Prosjektet er et samarbeid med KAS (Kompetansesenter for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten).  Han kan kontaktes på e-post: Christian.Thaulow@uib.no

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på litteratursøk på PubMed som inkluderer artikler publisert siden sist utgave av K2-nytt (perioden 23.06.19 – 23.08.19, og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 92 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Hege F. Berg.

Les videre

Søknadsfrister

Kjære alle sammen.

Vennligst se under de oppdaterte lenkene for ekstern finansiering.

Eksterne finansieringsmuligheter:
http://www.uib.no/en/med/112772/external-funding-opportunities

Finansieringsmuligheter for utdanning:
http://www.uib.no/med/113987/funding-opportunities-education

Nettsidene oppdateres hver annen uke. Nye oppføringer er merket med NEW.

Vennlig hilsen
Amra, Ramune og Kaia