Monthly Archives: September 2019

Free display of BIFF film Monday 17 September: Human Nature

Also this year, K2 organizes the display of one of the year’s BIFF films. The movie is open and free for all.

This year, the choice fell on “Human Nature” by Adam Bolt. More about the movie here:

https://www.biff.no/filmer/article1404929.ece

Welcome to a BIFF movie experience at work and not least: spread the word 😊  Its open for all employees, students, HUS-employees and friends and family.

Hope to see many of you there.

Best regards Julie

Time and place: Large auditorium, Sentralblokken. Tuesday 17th September, 14.30.

(Norwegian) Til NSGs medlemmer

Følgende utlysning er nå sendt ut fra Hele Midt- Norge:

“Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten (NSG) lyser i 2019 ut midler til etablering og drift av nasjonale forskningsnettverk. Det utlyses midler til etablering og drift av inntil tre nasjonale forskningsnettverk, med inntil kr. 1 million årlig pr nettverk.

Formålet med de nasjonale nettverkene er å skape gode samarbeidsrelasjoner som bidrar til kompetanseheving, bedre koordinering og styring av forskningen innenfor et avgrenset fagområde, ut over det som kan oppnås av hvert enkelt forskningsmiljø alene.

NSG har identifisert følgende tre tema for denne nettverksutlysningen:

1.      e-helse

2.      persontilpasset medisin / big data

3.      infeksjonsmedisin / antibiotikaresistens

Helse Midt-Norge RHF har ansvar for denne utlysningen. Se våre nettsider for mer informasjon, retningslinjer og fullstendig utlysningstekst.

https://helse-midt.no/vart-oppdrag/vare-hovedoppgaver/forskning#utlysninger

Søknadsfrist: 4. oktober 2019.

(Norwegian) LABORATORIEBYGGET 10 ÅR

I disse dager er det 10 år siden de siste avdelinger og institutter flyttet inn og at Laboratoriebygget ble tatt i bruk for fullt.

Alle byggets ansatte ønskes velkommen til bursdagsmarkering tirsdag 24.september kl 13.00 – 14.00.

Sted: Atriet 2.etg, Laboratoriebygget.

Velkommen!

Hilsen
Haukeland universitetssykehus, Laboratorieklinikken.
Universitetet i Bergen, Klinisk institutt 1 og Klinisk institutt 2.

Announcement of competence funding for group C (technical/administrative staff)

You can still apply for funding for development and competence raising. You can apply for funding for professional development and competence raising measures up to NOK 5000.

The criteria for allocation of funds are:

  1. The application must be professionally relevant and supported by the research group leader.
  2. The research group must contribute with 50% of the costs.

Link to application form here.

Written applications can be sent to Julie Stavnes.

New publications

Here are recent publications with contributions from K2 based on last week’s search on PubMed (and optionally articles that have not been included in previous lists). This time the list includes in total 14 recent publications. The entries appear in the order they were received from NCBI. If you have publications that are not included in this or previous lists, please send the references to Hege F. Berg.

Continue reading