Til NSGs medlemmer

Følgende utlysning er nå sendt ut fra Hele Midt- Norge:

“Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten (NSG) lyser i 2019 ut midler til etablering og drift av nasjonale forskningsnettverk. Det utlyses midler til etablering og drift av inntil tre nasjonale forskningsnettverk, med inntil kr. 1 million årlig pr nettverk.

Formålet med de nasjonale nettverkene er å skape gode samarbeidsrelasjoner som bidrar til kompetanseheving, bedre koordinering og styring av forskningen innenfor et avgrenset fagområde, ut over det som kan oppnås av hvert enkelt forskningsmiljø alene.

NSG har identifisert følgende tre tema for denne nettverksutlysningen:

1.      e-helse

2.      persontilpasset medisin / big data

3.      infeksjonsmedisin / antibiotikaresistens

Helse Midt-Norge RHF har ansvar for denne utlysningen. Se våre nettsider for mer informasjon, retningslinjer og fullstendig utlysningstekst

https://helse-midt.no/vart-oppdrag/vare-hovedoppgaver/forskning#utlysninger

Søknadsfrist: 4. oktober 2019

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *