Daglige arkiver: 13. september 2019

Ukens leder

Med fristene til Helse Vest rett rundt hjørnet, vil jeg i første omgang ønske alle som søker lykke til med sine respektive søknader. Vær også oppmerksom på muligheten for å søke på innovative prosjekter gjennom Helse Vest. Senere denne måneden har vi også frister for SFI-søknader, og med flere forskere fra K2 som er involvert i disse søknadene, ønsker jeg å ønske søkere der lykke til!

Som instituttleder Pål diskuterte nylig da rektor for UiB besøkte det medisinske fakultetet for flere uker siden, utgjorde eksterne midler hentet inn av K2-forskere omtrent 15% av den totale eksterne finansieringen tiltrukket av UiB i 2018. Det er en utrolig statistikk for ett institutt, og demonstrerer hva som kan oppnås når topp moderne fasiliteter for universitetet og de innovative sinnene til våre forskere kombineres med det kliniske potensialet til Haukeland universitetssykehus (HUS). Med tøffere tider fremover for UiB, som følge av avtagende finansiering fra regjeringen, vil vektleggingen på å tiltrekke ekstern finansiering, særlig fra NFR og EU, intensiveres. Resultatet er at vi kontinuerlig må utvikle vårt samarbeid med HUS slik at forskningen vår forblir relevant, konkurransedyktig og nyskapende. Dette vil hjelpe oss godt på vei, men som alltid er detaljene avgjørende – spesielt budsjettdetaljer, slik mange av dere med translasjonsprosjekter vil ha opplevd. Utfordringen her vil være å ha større fleksibilitet og dynamikk i hvordan HUS og UiB samhandler, og at de kan finne et symbiotisk og synergistisk forhold for ytterligere å pleie og ikke hindre dette unikt innovative forskningsmiljøet på campus Haukeland. Dermed vil jeg oppfordre lederne våre både på universitetet og sykehuset til å finne brukbare løsninger rundt disse utfordringene for å forbedre forskningsmiljøet og dra nytte av fakultetets finansiering.

Til slutt vil jeg rette oppmerksomheten mot innovasjonsuka OPP (https://www.innovasjonsukenopp.no/om-opp/) som starter neste mandag 16. september. OPP er en feiring av innovatører! Målet er å inspirere folk til å utforske mulighetene innen innovasjon gjennom arrangementer over hele vår region, med sikte på å koble gründere, samarbeidspartnere og investorer. OPP er dermed et flott sted hvis du har en god ide du vil diskutere, hvis du vil lære mer om spesifikke temaer eller hvis du vil lære mer om innovasjon.

 

Ferieplanlegging, høst og jul 

Vi håper alle har hatt en fin sommer, og minner om at det alt er tid for å planlegge ferieuttak for høst og jul.  

Frist for å registrere restferie i HR-portalen er som vanlig satt til 1. oktober. Innen denne datoen må alle ansatte legge inn ønsket ferieuttak for resten av året. Eventuell restferie kan man søke overført. Ved søknad om overføring av ferie må du si noe om hvorfor ferien ikke kan avvikles i 2019. Du må også oppgi hvilke planer du har for å avvikle overført ferie i 2020.  

Både søknad om uttak og overføring av ferie gjøres i ferieskjema i HR-portalen. 

Vi minner ellers om informasjon i medarbeiderhåndboken. 

Informasjon om hvordan registrere ferie i HR-portalen finner du her. 

Gratis BIFF filmvisning tirsdag 17. september på Campus Haukeland: Human Nature

Også i år organiserer K2 visning av en av årets BIFF-filmer. Visningen er åpen og gratis for alle.

I år har valget falt på «Human Nature» av Adam Bolt. Mer om filmen her:

https://www.biff.no/filmer/article1404929.ece

Hjertelig velkommen til BIFF- filmopplevelse på jobb og ikke minst: Spre ordet 😊 K2 spanderer, og det er åpent for ansatte, studenter, HUS-ansatte og venner og familie.

Håper å se mange av dere der.

Hilsen Julie

Tid og sted: Stort auditorium, Sentralblokken. Tirsdag 17. September klokken 14.30. 

Samtykke ved bildebruk

Når du skal publisere eller dele bilder eller film der personer er motivet, må du forholde deg til personopplysningsloven. Den som har brukt/delt bildene eller filmen skal kunne dokumentere at et gyldig samtykke er gitt. Samtykket skal være frivillig, tydelig og informert.

Mer informasjon finner du her.

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 8 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Hege F. Berg.

Les videre