Daglige arkiver: 14. september 2018

Stafettpinnen overlevert

Jeg overtar som vikar for Pål Njølstad i dag og skal fungere som instituttleder de neste 6 månedene. Emmet McCormack blir min stedfortreder, mens Silke Appel og Jone Trovik fortsetter i sine roller som visestyrere for henholdsvis forskning og undervisning. Lederteamet og jeg vil forsøke å løse oppgavene som ligger foran oss på en god måte sammen med administrasjonen.

En av saken vi arbeider med er strategiplanen. Eksisterende plan går ut ved årsskiftet, men vi har nå forlenget den med ett år for å få mer tid til å meisle ut en ny. Til våren planlegges en retreat for hele instituttet på Solstrand som erstatning for strategiseminaret og instituttets dag – da vil den nye strategiplanen være et sentralt tema. Det som er sikkert er at økt bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) vil være sentralt. Et annet punkt blir disponering av stillingsressurser. Lovendringene som reduserer mulighetene for å ansette personer i midlertidige stillinger vil gi instituttet utfordringer i tiden som kommer – alt dette må vi forsøke å løse på en god måte i fellesskap.

Tilslutt vil jeg ønske alle talentfulle medarbeidere lykke til med innspurten med Helse-Vestsøknadene.

Eystein

Migrasjonskonferanse: Helse i alt vi gjør

15.-16. november, 2018, Universitetsaulaen i Bergen

Velkommen til UiBs konferanse om migrasjonshelse! Konferansen arrangeres av Universitetet i Bergen i samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse (NAKMI), Universitetet i Oslo og Helsedirektoratet.

Påmeldingsfrist: 15. oktober, 2018

Konferansen blir en møteplass hvor forskere, representanter fra helsetjenestene, frivillige aktører og brukere går i dialog og lytter aktivt til hverandres budskap og erfaringer. Store gap mellom forskningsresultater, praksis og pasientbehov, kan medføre mangel på likeverdige helsetjenester og dårlige helseutfall for en del innvandrergrupper.

Forskning på ”migrasjon og helse” har økt i omfang de senere årene, men det er fremdeles lite samarbeid mellom ulike fagdisipliner i akademia, men også mellom helseinstitusjoner nasjonalt. Vår visjon er å gi politikerne og samfunnet relevant, anvendbar og oppdatert informasjon som kan brukes til å forbedre helsetilbudet til alle, inkludert innvandrere.

Se program her.

Vesentlig nedetid på datanett lørdag 15. september!

Førstkommende lørdag, 15. sept, vil det, i tidsrommet 07:00 til 16:00, bli gjennomført et større vedlikeholdsarbeid på UiBs IT-tjenester:

07:00 – 08:00: Test av UPS, kan forekomme brudd eller tjenesteutfall
08:00 – 10:00: Nettverksbrudd (bl.a. ut fra campus mot internett)
10:00 – 16:00: På grunn av en større omlegging av nettverket vil de fleste tjenestene måtte ansees som utilgjengelig i dette tidsrommet.

K2 Annual Retreat

K2 arrangerar for andre gong Annual Retreat for PhD-stipendiatar og postdocs tilsett ved instituttet. Arrangementet har både fagleg og sosialt innhald, og har eit overordna mål om å auke kommunikasjonen og samhandlinga mellom våre ulike forskingsmiljø. I år er arrangementet lagt til Vatnahalsen i Myrdal, den 25-26 oktober. Vi inviterer alle interesserte PhD og postdocs til å melde seg på innen 16. september er omme.

Filmvisning BIFF mandag 24. september: Picture perfect

Også i år organiserer K2 visning av en av årets BIFF-filmer. Visningen er åpen og gratis for alle.

I år har valget falt på «Picture perfect» av Ida Kleppe. Filmen blir tekstet på engelsk. Mer om filmen her:

https://www.biff.no/incoming/article1367011.ece

Hjertelig velkommen til BIFF- filmopplevelse på jobb, håper å se mange av dere der.

Hilsen Julie

Tid og sted: Stort auditorium, Sentralblokken. Mandag 24. September klokken 14.30

Vi sees på Innovasjonsuken OPP!

Under en måned til årets store arrangement for de som er interessert i innovasjon, entreprenørskap, ny teknologi, finurlige løsninger og fremtidens tjenester! Årets arrangement blir større, bredere og enda fetere!

OPPdag vår innholdsrike festivalkalender
40 arrangement er allerede på plass. Flere er under planlegging og det er enda tid til å bli med som arrangør. Sjekk ut festivalkalenderen og meld deg på arrangement på innovasjonsukenopp.no.

OPPlev noen smakebiter fra programmet:

*   Grand Opening sammen med Bergen Design Festival på GRAND Selskapslokaler
*   Det vil yre rundt på Marineholmen under «OPPlev Marineholmen»
*   Flere «Design Mornings» arrangementer
*   «Stormkast», “Sysla Live” & “Nuwave” gründermesse i Grieghallen
*   «Give A Job» er en viktig inkluderingsarena for å vise frem innvandrere og flyktningers kompetanse for potensielle arbeidsgivere i regionen vår
*   Som alltids blir det «DNB NXT» & “MeetCorprates” hos DNB i Solheimsviken
*   Innovasjon Norge inviterer til flere kurs og samlinger flere steder i regionen
*   Bergen Teknologioverføring og Impact HUB har flere arrangement iløpet av uken
*   «Bergen Brainstorm» i regi av studentgruppen Start UIB, «Show & Tell» på Fabrikken på HVL og “Early Stage” er gode initiativer for studentmiljøet i Bergen
*   54 timers hackathon under «Startup Weekend Bergen»
… og enda er det mange spennende arrangement på gang!

Det finnes også andre relevante arrangementer relatert til innovasjon og brukermedvirkning:

Oslo Innovation Week går av stabelen 24. – 26. september. Du finner programmet her.

Cutting Edge Festival er et samarbeid med en rekke ulike samarbeidspartnere, deriblant UiO. Inngår som en del av Oslo Innovation Week og avholdes 25. september. Les mer her.

Senter for grunnforskning ved Det Norske Videnskaps-Akademi

Siden 1992 har Det Norske Videskaps-Akademi huset mer enn 1000 fremragende forskere fra hele verden.  

Senter for grunnforskning, på engelsk Centre for Advanced Study (CAS), er et frittstående forskningssenter som hvert år tar imot tre internasjonale og tverrfaglige forskningsgrupper. Målet er å styrke og internasjonalisere uavhengig grunnforskning.

Hvert år kan fast ansatte forskere ved senterets samarbeidspartnere søke om å danne en internasjonal og tverrfaglig forskningsgruppe for ett års opphold ved CAS.

Forskningsaktivitetene ved senteret er organisert med en gruppe innen hvert av følgende tre fagområder:

Gruppene har en kjerne bestående av seks til åtte forskere som er ved senteret mer eller mindre hele forskningsåret. I tillegg kan gruppene ha flere forskere på kortere opphold. Normalt vil til sammen 40-45 forskere fra 10 -15 forskjellige nasjoner forske ved CAS i løpet av et år.

Søkerne går gjennom en omfattende søknadsprosess. I første runde velger styret ved Senter for grunnforskning hvilke prosjekter som går videre til andre runde. Etter en internasjonal fagfellevurdering blir til slutt tre prosjekter valgt to år i forveien av oppholdet.

Frist for å søke for 2021/2022 er i midten av januar 2019.

Les mer på denne nettsiden: https://cas.oslo.no/

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 4 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Hege F. Berg.

Les videre

Søknadsfrister

Kjære alle sammen.

Vennligst se under de oppdaterte lenkene for ekstern finansiering.

Eksterne finansieringsmuligheter:
http://www.uib.no/en/med/112772/external-funding-opportunities

Finansieringsmuligheter for utdanning:
http://www.uib.no/med/113987/funding-opportunities-education

Nettsidene oppdateres hver annen uke. Nye oppføringer er merket med NEW.

Vennlig hilsen
Amra, Ramune og Kaia