Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 4 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Hege F. Berg.

1. Change in the prevalence asthma, rhinitis and respiratory symptom over a 20 year period: associations to year of birth, life style and sleep related symptoms.

Janson C, Johannessen A, Franklin K, Svanes C, Schiöler L, Malinovschi A, Gislason T, Benediktsdottir B, Schlünssen V, Jõgi R, Jarvis D, Lindberg E.

BMC Pulm Med. 2018 Sep 12;18(1):152. doi: 10.1186/s12890-018-0690-9.

PMID: 30208969

2. Fecal fat and energy loss in pancreas exocrine insufficiency: the role of pancreas enzyme replacement therapy.

Erchinger F, Øvre AKN, Aarseth MM, Engjom T, Brønstad I, Dimcevski G, Gudbrandsen OA, Tjora E.

Scand J Gastroenterol. 2018 Sep 7:1-7. doi: 10.1080/00365521.2018.1499801. [Epub ahead of print]

PMID: 30193081

3. Urinary Excretion of Homocysteine Thiolactone and the Risk of Acute Myocardial Infarction in Coronary Artery Disease Patients; the WENBIT Trial.

Borowczyk K, Piechocka J, Głowacki R, Dhar I, Midtun Ø, Tell GS, Ueland PM, Nygård O, Jakubowski H.

J Intern Med. 2018 Sep 7. doi: 10.1111/joim.12834. [Epub ahead of print]

PMID: 30193001

4. Perinatal outcome in births after a previous cesarean section at high trial of labor rates.

Lehmann S, Baghestan E, Børdahl PE, Irgens LM, Rasmussen S.

Acta Obstet Gynecol Scand. 2018 Sep 7. doi: 10.1111/aogs.13458. [Epub ahead of print]

PMID: 30192982

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *