Daglige arkiver: 21. september 2018

Ukens leder

De siste signalene fra forskningsrådet indikerer at de vil gjøre store forandringer i hvordan de håndterer søknader om forskningsmidler. Dette inkluderer en omorganisering av utlysninger, endringer i søknadsformater, evalueringsprosessen, datoer og lignende. Den 10. oktober vil være den siste fristen som bruker det gamle systemet, hvor man bl.a. kan søke om støtte til kommersielle verifiseringsprosjekter. Dette programmet kan være svært relevant om du har forskningsresultater med et kommersielt potensiale, men har gjenstående spørsmål og usikkerheter som hindrer kommersialisering. Det er her også viktig å notere at kommersialiseringsprosjekter skal være kommersielt rettet og drevet, og ikke forskningsdrevet.

Utlysningen er delt inn i to varianter. Et milepælsprosjekt kan være et bedre alternativ om du har et prosjekt som krever en rask avklaring og hvor positive resultater av de mest kritiske milepælene kan legge fundamentet for et mer standard kommersialiseringsprosjekt. Milepælprosjekter varer opp til 1 år og har et mer begrenset omfang.  Prosjekter som søker om under NOK 500 000 vil automatisk bli vurdert som et milepælsprosjekt.

Du kan også delta i idékonkurransen som presenteres av Sparebanken Vest og BTO hvor du kan vinne NOK 500 000 til å videreutvikle en lovende kommersiell idé. Denne konkurransen ble i 2016 vunnet av Professor Kamal Mustafa fra Institutt for klinisk odontologi for hans forskning på rekonstruksjon av humane beinstrukturer.

Påminnelse: Uttak av restferie for 2018

Sommerferien er for de fleste av oss nå over, og det er på tide å begynne å planlegge uttak av restferie for 2018.

Frist for å registrere restferie er 01.10.2018, og vi minner om at avvikling av ferie er en rett og en plikt. Det er viktig at alle ansatte kommer i null i sitt ferieregnskap i god tid før årsslutt. Vi ber derfor om at søknad om eventuell overføring av restferie også sendes innen 01.10.2018.

Registrering av ferie, og søknad om eventuell overføring av ferie gjøres i ferieskjema i HR-Portalen.

Utfyllende informasjon og hvordan man registrerer ferie kan en finne her.

Har du noen spørsmål om ferie eller registrering ta kontakt med personalkonsulent:
Elin Myhrvold
Telefon: 55972954

(English) CCBIO Junior Scientist Symposium at September 27th

We are happy to announce the program of the forthcoming CCBIO Junior Scientist Symposium at September 27th, where a highlight will be the inspirational lecture by Bruce Baguley, a visiting professor from the University of Auckland. Professor Baguley is a distinguished researcher and a motivating lecturer. His research interests include anticancer drug development with emphasis on multidisciplinary and translation approaches. You should definitely not miss this opportunity.

In addition, we will hear from CCBIO PhD students, postdoctoral fellows and researchers, who will present ongoing projects in the CCBIO sphere. Topics to be discussed will cover the use of automated clustering to explore CyTOF data , reprogramming of gene regulation in prostate cells, how miRNA can be utilized as prognostic markers in colorectal cancer, as well as a discussion on policy visions of personalised medicine.

This is an excellent forum for discussing research, learning about how different and similar many ongoing projects are to your own, and to network with fellow PhD students, postdocs and other colleagues in our research community. Lunch is included.

Time: Thursday September 27th 2018, at 10.00-13.30.
Where: Conference room BBB (3^rd floor, across the hall from the auditoria)
Registration: deadline is September 25th. Registration here.

All info is available here.

Disputas Uke 38

Ardita Aliko disputerer for Ph.d. graden fredag, 5. oktober 2018
Prøveforelesning: fredag, 5. oktober 2018, kl: 09:15
Oppgitt emne:  “The microbiome and periodontitis: implications for chronic inflammatory diseases”
Sted:  Auditoriet, Armauer Hansens Hus, Haukelandsvn. 28
Disputas: fredag, 5. oktober 2018, kl: 11:15
Sted:  Auditoriet, Armauer Hansens Hus, Haukelandsvn. 28
Avhandlingens tittel:  “Chronic Inflammatory Diseases – The role of Citrullination and Investigation of Compounds with Therapeutic Potential”

1. opponent: PhD Paola de Pablo, University of Birmingham, U.K.
2. opponent: PhD Marta Czesnikiewicz-Guzik, University of Glasgow, U.K.
3. medlem av komiteen: Professor Anne Christine Johannessen, Universitetet i Bergen

(English) Åsgard 2019

The Research Council of Norway and the department of Scientific and academic cooperation of the Institut français de Norvège (French Embassy in Oslo) announce the launch of the Åsgard programme 2019.

This programme is composed of two different calls:

  • Åsgard-Research is designed for researchers willing to develop collaborations between France and Norway. It funds a one-week stay in France, allowing the researcher to meet counterparts in universities and research institutions.
  • Åsgard-Innovation is designed for professionals working in technology transfer structures, clusters etc. and aims at exchanging good practices as well as creating new collaborations. It also funds a one-week stay in France.

The programme of visits will be established with the help of the Institut français who will suggest relevant contacts.

Applications are open from September 15thto December 15th. The stay has to take place in 2019. For information and application, please visit their website.

 

 

Velkommen til Førstehjelpskurs for laboratorieansatte

Kurset Førstehjelp på laboratoriet tilbys ansatte som har laboratoriet som arbeidsplass.

Kursinnhold:
Førstehjelp på laboratoriet er et dagskurs som omfatter innføring i livreddende førstehjelp, HLR (hjerte-lungeredning) og håndtering av ulike skader som kan oppstå i et laboratorium.

Det er en målsetning at deltakerne skal tilegne seg tilstrekkelig kompetanse for å kunne bistå med god førstehjelp i akuttsituasjoner på arbeidsplassen.

Kurset tilbys på norsk og engelsk.

Kursdager:
Fredag 09.11.18 kl. 09.00-15.00, C. G. Sunds hus, møterom A og B  (No).  Elektronisk påmelding
https://www.uib.no/hms-portalen/120149/f%C3%B8rstehjelpskurs-laboratorieansatte  Påmelding innen 02.11.18

Mandag 12.11.18 kl. 09.00-15.00, C. G. Sunds hus, møterom A og B  (No).  Elektronisk påmelding
https://www.uib.no/hms-portalen/120150/f%C3%B8rstehjelpskurs-laboratorieansatte   Påmelding innen 05.11.12

Tirsdag 13.11.18 kl. 09.00-15.00, C. G. Sunds hus, møterom A og B   (Eng) Elektronisk påmelding
https://www.uib.no/en/hms-portalen/120153/first-aid-laboratory   Registration deadline 06.11.18

Veilederseminar i Stavanger for ph.d.-veiledere ved Det medisinske fakultet

Veilederen er en nøkkelperson for ph.d.-utdanningen. Det medisinske fakultet har i flere år hatt samlinger for sine ph.d.-veiledere og høsten 2018 tilbyr vi en halv dag med faglig påfyll og inspirasjon også i Stavanger.

For mer info og program se her.

Tid: 21.november 2018 – 12.00-16.00
Sted: Auditoriet i Vestbygget, Stavanger Universitetssykehus
Påmeldingsfrist: 13.november 2018

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 12 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Hege F. Berg.

Les videre

Søknadsfrister

Kjære alle sammen.

Vennligst se under de oppdaterte lenkene for ekstern finansiering.

Eksterne finansieringsmuligheter:
http://www.uib.no/en/med/112772/external-funding-opportunities

Finansieringsmuligheter for utdanning:
http://www.uib.no/med/113987/funding-opportunities-education

Nettsidene oppdateres hver annen uke. Nye oppføringer er merket med NEW.

Vennlig hilsen
Amra, Ramune og Kaia