Daglige arkiver: 7. september 2018

God søndag!

Sabbat (fra hebraisk (שבת) betyr å opphøre og var først brukt i bibelsk sammenheng for den syvende dagen av kreasjonen. Det er en religiøs dag for hvile, tilbedelse, fest og/eller aktiviteter innen flere religioner. Ordningen med sabbatsår eller mer presist forskningstermin, er en god ordning for akademikere. Universitetene har i mange år hatt denne som er et strategisk virkemiddel fordi kunnskapssamfunnet er internasjonalt. Internasjonalisering og sterkere kontakt med internasjonale fagmiljø bidrar til å heve kvaliteten på forskning og utdanning. Forskningstermin er aktuell for fast ansatte professorer etter seks års opptjening (i 100% stiling) og gjør at de kan ta med seg familiene sine til utlandet i ett år. Dette gir en stor mulighet til ny kunnskap og nye nettverk. Den sosiale dimensjonen er også viktig ved muligheten til å møte en ny kultur, få nye venner og komme tettere sammen som familie.

Forskningstermin i utlandet anbefales sterkt til alle fast ansatte professorer. Fordi verdien for universitetet er så stor burde utenlandsopphold være et krav ved professorkompetanse. Det kan naturligvis være sosiale grunner til at dette er vanskelig å gjennomføre, men det finnes også en annen interessant mulighet; nemlig å legge forskningsterminen til Senter for grunnforskning i Oslo. Her får du kontorer, møterom med mer til deg og forskere du ønsker å knytte til deg fra inn og utland. Senteret er opprettet av Det Norske Videnskaps-Akademi. Hvert år er det vertskap for tre forskergrupper. På grunnlag av innkomne forslag velges gruppene ut av styret etter at gruppeledere, foreslåtte internasjonale samarbeidspartnere og prosjektene har vært gjennom internasjonal vurdering. Senteret skal styrke grunnforskning og sørge for nært faglig samarbeide mellom norske og utenlandske forskere. Budsjettet for hver forskergruppe er 3,5 millioner kroner til prosjektkostnader, stipend, frikjøp av utenlandske forskere, samt bolig-, reise-, konferanse- og seminarutgifter. Søknadsfristen er i midten av januar 2019 for det akademiske året 2020-21.

Jeg har hatt forskningstermin i Boston ved hhv. Harvard Medical School i Boston og Massachusetts Institute of Technology i tillegg til å være post doc ved University of Chicago. Disse oppholdene har vært helt sentrale for min karriere som forsker pluss til at det faktisk har vært kjempegøy. Nå reiser jeg til Boston for et nytt opphold ved Broad institute of Harvard and MIT, denne gangen i seks måneder. Visestyrer Eystein Husebye trer inn som fungerende instituttleder, tusen takk til Eystein for det. Vi snakkes til våren!

 

Uttak av restferie for 2018

Sommerferien er for de fleste av oss nå over, og det er på tide å begynne å planlegge uttak av restferie for 2018.

Frist for å registrere restferie er 01.10.2018, og vi minner om at avvikling av ferie er en rett og en plikt. Det er viktig at alle ansatte kommer i null i sitt ferieregnskap i god tid før årsslutt. Vi ber derfor om at søknad om eventuell overføring av restferie også sendes innen 01.10.2018.

Registrering av ferie, og søknad om eventuell overføring av ferie gjøres i ferieskjema i HR-Portalen.

Utfyllende informasjon og hvordan man registrerer ferie kan en finne her.

Har du noen spørsmål om ferie eller registrering ta kontakt med personalkonsulent:
Elin Myhrvold
Telefon: 55972954

Satsingsområdet klima og energiomstilling (KE) ved UiB inviterer til temadag

Satsingsområdet klima og energiomstilling (KE) ved UiB inviterer til temadag 5. november 2018 på Realfagbygget, UiB.

Formålet med temadagen er å gjøre satsingsområdet kjent for fagmiljøene og å gi fagmiljøene mulighet til å være med å utforme det faglige innholdet. Spesielt håper vi å mobilisere nye fagmiljøer slik at bredden av fagkompetansen på UiB kan tas i bruk for å møte utfordringene knyttet til klima og energiomstilling.

Temadagen er åpen for alle ansatte ved UiB, men påmelding er obligatorisk.

Her er link til  påmeldingsskjema og påmeldingsfrist er 22. oktober.

Program for temadagen

·       Status for satsingsområdet KE

·       Gruppearbeid om de fire tematiske satsingene havvindbærekraftig areal- og ressursbruknullutslippstransport og vannets kretsløp

·       Gruppearbeid om nye, potensielle tematiske satsinger innen KE

·       Oppsummering og planer for vegen videre for KE

CCBIO seminar: Hva er fremragende forskning?

Velkommen til et CCBIO Special Seminar 19. september med tema “What is Scientific Excellence?”

CCBIO er et norsk senter for fremragende forskning. Men hva legger vi i begrepet fremragende? Én vanlig felles oppfatning er nærmest sirkulær: “Fremragende forskning er forskning som kan publiseres i fremragende tidsskrifter”. Vi ønsker å gå dypere inn i begrepene kvalitetsforskning og fremragende forskning, og har invitert renommerte forskere som vil legge frem sine tanker om hva som bør ligge i disse begrepene, i seminaret “What is Scientific Excellence?”. Programmet vil også gi plass til en paneldebatt. Foredragsholdere og deltakere i paneldebatten er Bruce Zetter (Harvard Medical School/Boston Children’s Hospital) og Merle Jacob (Universitetet i Lund) i tillegg til Lars A. Akslen og Roger Strand fra CCBIO.

Seminaret er en del av CCBIO/Harvard INTPART-samarbeidet, som et CCBIO Special Seminar i CCBIOs seminarserie.

Når: 19. september 2018, 13:00-16:00 (+ tid etterpå til pizza-sammenkomst)

Hvor: Auditorium 4, BB-bygget, på campus Haukeland Universitetssjukehus.

Program:
13.00 Lars Akslen/Roger Strand: Welcome
13.05 Bruce Zetter: Thoughts on Excellence
13.30 Merle Jacob: Thoughts on Excellence
13.55 Lars Akslen: Thoughts on Excellence
14.05-14.30 Intermission with refreshments
14.30 Roger Strand: Introduction to debate
14.40-15.50: Panel debate with questions and comments from the audience
15.50-16.00: Lars Akslen: Concluding words

Åpent for alle: forskere, undervisere, postdocs, studenter, teknikere og andre ansatte, i alle UiB-miljøer. Ingen registrering er nødvendig.

Vi vet at alle fremragende hoder også trenger mat, så etter forelesningene og debatten inviterer vi til en pizza-sammenkomst i lobbyen utenfor auditoriet, der vi kan fortsette utvekslingen av ideer og erfaringer i en uformell setting.

(English) Open research seminar on Cancer-Related Vascular Biology

Open research seminar with speakers Michael Rogers and Bruce Zetter from Boston Children’s Hospital and Harvard Medical School. Michael Rogers’ talk: “Validation of Anthrax Toxin Receptor 2 (Antxr2/CMG2) as a Target for Small Molecule Antiangiogenic Therapy.” Bruce Zetter’s talk: “Drug discovery for treating metastatic cancers.”

Welcome to an open research seminar, hosted by CCBIO as part of the CCBIO/Harvard INTPART partnership, in the CCBIO Seminar series as a CCBIO Special Seminar.

The seminar is part of a 3 week course in Cancer-Related Vascular Biology, but as an open research seminar for those who would like to attend the lectures by our Harvard colleagues, but do not wish to follow the entire course. It is open for all, no registration, and no charge.

First speaker is Assistant Professor Michael Rogers from the Vascular Biology Program, Boston Children’s Hospital and Harvard Medical School.

Title: “Validation of Anthrax Toxin Receptor 2 (Antxr2/CMG2) as a Target for Small Molecule Antiangiogenic Therapy.”

Second speaker is Professor Bruce Zetter, Boston Children’s Hospital, and Charles Nowiszewski Professor of Cancer Biology, Surgery, Harvard Medical School.

Title: “Drug discovery for treating metastatic cancers.”

When: Thursday September 20th 09:00-12:00:

09:00-10:00 Michael Rogers

10:00-11:00 Coffee and discussion

11:00-12:00 Bruce Zetter

Where: Auditorium 4, BB-building, at Haukeland University Hospital campus.

You are all welcome!

(English) Reminder! CCBIO course: Cancer-Related Vascular Biology

CCBIO is happy to introduce a new course in the CCBIO Research School for Cancer Studies portfolio! We have teamed up with experienced researchers from the Vascular Biology Program at Harvard Medical School, through the CCBIO-INTPART program, for a comprehensive course on Cancer-Related Vascular Biology.

More information about the course is found here.

Course dates:

  • Course week 1: September 17-21 2018. Program is available here.
  • Course week 2: October 1-5 2018
  • Course week 3: Date not set, will be late 2018 or early 2019.

Registration:

Please use this registration form.

Deadline is September 10th 2018.

(English) Dr Einar Martens’ Lecture 2018

“Dissecting Amygdala Cell and Circuit Function: Translation to Anxiety and Fear-Related Disorders”

Prof. Kerry RESSLER, Chief Scientific Officer, McLean Hospital Professor of Psychiatry, Harvard Medical School

Where: Audit.2, BBB, Haukeland University Hospital

When: Thursday 27 September 2018 14:15-15:15

Dr. Ressler’s research focuses on fear and post-traumatic stress disorder (PTSD). His group uses well-established mouse models to examine different aspects of fear learning and investigate the role of different brain regions, in particular the amygdala, in fear processing. Furthermore, the lab examines how these mechanisms may be involved in the development of fear-based disorders, such as PTSD, phobic disorders, and panic disorder. Utilizing data collected from human clinical populations, Dr. Ressler and his team identify genetic traits and neural processes that may contribute to the underlying causes of these illnesses and provide novel targets for animal models research. Dr Ressler research is pioneering in explaining biological mechanisms in psychiatric disorders which are relevant for the Biological Psychiatry field.

Refreshments (coffee, tea and cakes) will be served at the lecture!

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 18 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Hege F. Berg.

Les videre

Søknadsfrister

Kjære alle sammen.

Vennligst se under de oppdaterte lenkene for ekstern finansiering.

Eksterne finansieringsmuligheter:
http://www.uib.no/en/med/112772/external-funding-opportunities

Finansieringsmuligheter for utdanning:
http://www.uib.no/med/113987/funding-opportunities-education

Nettsidene oppdateres hver annen uke. Nye oppføringer er merket med NEW.

Vennlig hilsen
Amra, Ramune og Kaia