Daglige arkiver: 22. mars 2018

VALGKUNNGJØRING OG INVITASJON TIL Å FREMME KANDIDATFORSLAG

MEDLEMMER TIL INSTITUTTRÅDET VED KLINISK INSTITUTT 2 GRUPPE B

Det skal velges medlemmer i gruppe B til instituttrådet ved Klinisk institutt 2. Valget er hjemlet i universitetets valgreglement. Instituttrådet skal ha medlemmer valgt av og blant:

  • Gruppe A: Fast tilsatte i undervisnings og forskerstilling (tilsatte instituttledere inkludert)
  • Gruppe B: Midlertidig tilsatte i undervisnings og forskerstilling
  • Gruppe C: Teknisk og administrativt tilsatte
  • Gruppe D: Studenter

Frist for forslag på medlemmer (gruppe B) er satt til

tirsdag 10. april 2018

Forslag må være hos valgstyrets sekretær, Irene Hjelmaas, instituttadministrasjonen irene.hjelmaas@uib.no , innen kl. 15.00 tirsdag 10. april 2018.

Instituttrådet skal ha følgende sammensetning:

Gruppe   Antall Funksjonsperiode
Gruppe B Midlertidig tilsatte i undervisnings og forskerstilling 1 + 3 vara 1 år – 01.08.2018 – 31.07.2019

Forslaget må være skriftlig (på papir med fysiske underskrifter) og det må være underskrevet av minst tre stemmeberettigede i den respektive gruppen. Ingen kan skrive under på mer enn ett forslag.

Forslaget må inneholde minst én og høyst fire kandidater. De foreslåtte må være valgbare. Fremmes det forslag på mer enn en kandidat, oppfordres det til at det tas hensyn til kjønnsmessig balanse.

For å ha stemmerett og være valgbar til gruppe B må man ha vært tilsatt før 1. mars valgåret i slik stillingskategori som det avlegges stemme i og ha minst 50% stilling ved Klinisk institutt 2, Det medisinske fakultet.

FERIEINFO 2018

Det er på tide å begynne å planlegge siste ferierest.
Det medisinske fakultetet har satt følgende frister for søknad om ferie for 2018:

Ferie Frist for søknad Fastsatt ferie
Vinterferie 01.02.2018 15.02.2018
Påskeferie 01.03.2018 15.03.2018
Sommerferie (15.05 – 15.09) minst 3 uker i perioden 01.04.2018 15.04.2018
Høstferie 15.08.2018 01.09.2018
Eventuell restferie 01.10.2018 15.10.2018

Det betyr at søknad om siste restferie skal sendes i PAGA senest 01.10.2018

Utfyllende informasjon og hvordan man registrerer ferie kan en finne her: http://pagaweb.b.uib.no/ansatte/5-ferie/

Har du noen spørsmål om ferie eller registrering ta kontakt med personalkonsulent:

Elin Myhrvold – Email: Elin.Myhrvold@uib.no Telefon: 55972954

INSULIN GOES VIRAL

Foredrag ved Prof. C. Ronald Kahn, Harvard Medical School.

En av verdens – om ikke verdensledende – innen insulin-signalisering.

Dato: Onsdag 18. april

Tid: 09:00

Sted: Auditorium @ Armauer Hansens hus, Haukeland Universitetssjukehus

Professor C. Ronald Kahn fra Joslin Diabetes Center, Harvard Medical School er en av verdens mest anerkjente eksperter innen diabetes- og fedmeforskning, samt en fremtredende forsker innen insulin signaltransduksjon og mekanismer for endret signalering i diabetes og metabolsk sykdom.

Prof. Kahn har mottatt mer enn 70 utmerkelser og æresbevisninger, blant annet de høyeste æresbevisningene fra American Diabetes Association, U.S. and British Endocrine Societies, Juvenile Diabetes Research Foundation, European Association for the Study of Diabetes og the American Association of Clinical Endocrinologists, og utvalgt til National Academy of Science og Institute of Medicine. Han har skrevet mer enn 600 publikasjoner og 200 oversiktsartikler og kapitler.

En nylig studie fra Prof. Kahn har identifisert virus som kan produsere insulinlignende hormoner som virker på humane celler. Denne nye oppdagelsen gir nye muligheter for å avsløre biologiske mekanismer som kan forårsake diabetes, så vel som autoimmun sykdom, metabolske tilstander eller kreft.

Virus som er kjent for å infisere fisk og amfibier, kan muligens utsette mennesker for virale insuliner. Prof. Kahn og hans kollegaer på Joslin har funnet ut at forskjellige virus kan produsere peptider som ligner helt eller delvis på 16 humane hormoner og regulatoriske proteiner. Fire virus har interessant nok insulinlignende sekvenser, og viser evne til å binde seg til og stimulere humane insulinreseptorer og reseptorer for et nært beslektet hormon som kalles IGF-1 (insulinliknende vekstfaktor 1). De virale peptidene kan på denne måten potensielt stimulere alle signalveier i cellene som stimuleres av humant insulin og IGF-1, inkludert glukoseopptak og cellulær vekst.

Søknadsfrister

Kjære alle sammen.

Vennligst se under de oppdaterte lenkene for ekstern finansiering.

Eksterne finansieringsmuligheter:
http://www.uib.no/en/med/112772/external-funding-opportunities

Finansieringsmuligheter for utdanning:
http://www.uib.no/med/113987/funding-opportunities-education

Nettsidene oppdateres hver annen uke. Nye oppføringer er merket med NEW.

Vennlig hilsen
Amra, Ramune, Itana og Kaia

Les videre

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 26 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Johnny Laupsa-Borge.

Les videre

NORPART – Norwegian Partnership Programme for Global Academic Cooperation

SIU har lansert en ny utlysning av midler gjennom NORPART for perioden 2019-2023. Programmet støtter akademisk samarbeid og student mobilitet med et fokus på master og ph.d.-nivå mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Norge og utvalgte utviklingsland. Søknadsfristen er 31. mai 2018 kl. 15:00.

PS: Her finnes et brev med interne retningslinjer som gjelder ved UiB for alle søkere til NORPART 2018.