Månedlige arkiver: april 2018

Bli bedre kjent med K2!

Som ny instituttleder har jeg følt et behov for å bli bedre kjent med instituttet. De ulike forskningsgruppene ble utfordret til å presentere seg på vårt årlige Strategiseminar i januar der to fra ledelsen for hver forskningsgruppe inviteres. Dette ble en intens men spennende dag. Tilbakemelding fra andre forskningsgruppene var at dette var særs nyttig også for dem. Det var veldig interessant å høre om alle de viktige forskingsprosjektene som drives på K2 og all undervisningen som gjøres. Det ble klart at det er til dels stor ulik størrelse på gruppene, og at mye er skjedd – både strukturmessig og faglig – siden de ble dannet. Undervisningsoppgavene synes ujevnt fordelt og forskningsgruppene synes ikke å være den mest optimale organiseringen i forhold til undervisningen.

Neste steg er å møte representanter fra gruppene i egne møter, helst der gruppene fysisk er lokalisert. Gruppene utfordres til å gi en SWOT-analyse der en ønsker å høre om deres styrker, svakheter, muligheter og trusler. Er det noe spesielt K2 kan bidra med? Vi pleier å ta en runde i laboratoriene der dette er aktuelt. Vi er nå omtrent halvvegs og tilbakemeldinger på prosessen er foreløpig veldig god.

Som ledd i bli-kjent-prosessen hadde vi nettopp et seminar for forholdet mellom ledelsen og administrasjonen på Ullensvang Hotell. Også de ulike seksjonene i administrasjonen ble utfordret til å legge frem en SWOT-analyse. Dette ble en interessant og nyttig øvelse og gir et verktøy for å kunne gjøre nødvendige endringer, små og store, for at vi skal kunne jobbe mer optimalt og mer effektivt med bedre forskning og undervisning som de langsiktige målene. Noen stikkord er at økt spesialisering og desentralisering (mellom fakultet og institutt) har gitt økt kvalitet og effektivitet, men at dette også gir en mer sårbar situasjon mht. fravær. Økt fokus på digitalisering og skriftlige rutiner som er lett tilgjengelig for brukerne vil kunne avlaste en presset administrasjon. Bedre kommunikasjon mellom administrasjon og brukere med økt bevisstgjøring av forventinger begge veier kan bidra til mer effektiv service fra administrasjonens side.

Avslutningsvis vil jeg minne om undervisningsdagen 2. mai. Her er det viktig å delta!

Digitalt liv på mobiliseringsrunde

Senter for Digitalt Liv Norge er et nasjonalt senter for bioteknologisk utdanning, forskning og innovasjon. Senteret ønsker å starte mobilisering av aktuelle miljø mot den kommende fristen under satsingen «digitalt liv». Rammen for kommende utlysning er klar i løpet av mai, med søknadsfrist i september.

Informasjonsmøte arrangeres for å starte mobiliseringen av lokale miljø:

Tid: 4. mai kl. 12.30
Sted: Auditorium 2, BB-bygget 

Program for møte finner du her.

Søknadsfrister

Kjære alle sammen.

Vennligst se under de oppdaterte lenkene for ekstern finansiering.

Eksterne finansieringsmuligheter:
http://www.uib.no/en/med/112772/external-funding-opportunities

Finansieringsmuligheter for utdanning:
http://www.uib.no/med/113987/funding-opportunities-education

Nettsidene oppdateres hver annen uke. Nye oppføringer er merket med NEW.

Vennlig hilsen
Amra, Ramune, Itana og Kaia

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 18 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Hege F. Berg.

Les videre

Hvordan skaffe deg en arbeidsplass ved K2. Eller: Hvordan kan vi jobbe enklere?

I disse digitaliseringstider, ser administrasjonene etter måter å forenkle eksisterende arbeidsoppgaver og samtidig gjøre dem lettere tilgjengelig for brukerne. I tillegg til å arbeide med elektroniske skjema for mottak av nyansatte og e-læringskurs, har vi laget en ny metode for å melde inn behov for arbeidsplass ved K2, som omtalt i tidligere K2-nytt-sak, se under:

https://k2info.w.uib.no/2018/02/23/innmelding-av-behov-for-kontorplass-leseplass/

For å gjøre innmelding av behov for arbeidsplass enklere, har vi opprettet et eget skjema som sendes inn for hovedveileder eller forskningsgruppeleder, skjema finner du her.

Har du innspill til andre prosesser eller skjema som kan være digitale? Vi er svært åpne og takknemlige for innspill.

Beste hilsen Julie

Presentasjon av kandidater til instituttrådet – gruppe B

Jeg er postdok i Martensgruppen (psykoseforskning) med spesiell interesse for biologiske mekanismer knyttet til psykotiske lidelser. Jeg er utdannet molekylærbiolog og har bred forskningbakgrunn fra kreftforskning, stamceller og bioteknologi. Jeg tok PhD ved Institutt for Biomedisin i 2012 og jobbet 4 år som forsker i SINTEF før jeg begynte i nåværende stilling ved K2 i mai 2017.

Hilsen Anja Torsvik

 


Randi J Bertelsen er utdannet biolog ved Universitetet i Bergen og har en doktorgrad i miljømedisin og epidemiologi fra Universitetet i Oslo. Bertelsen var tidligere tilknyttet Nasjonalt folkehelseinstituttet og hadde et 2-årig gjesteforskeropphold ved National Institute for Environmental Health Sciences (NIEHS/NIH) i USA. Hovedfokus for forskningen er kjemikalieeksponering sett i sammenheng med utvikling av astma og allergi. I sin nåværende forskerstilling tilknyttet K2 (forskerprosjekt finansiert av NFR) ser Bertelsen på hvordan eksponering for antibakterielle kjemikalier kan påvirke bakterieflora i munnhule og lungehelse.


 

Mitt navn er Karianne Fjeld og jeg er utdannet molekylærbiolog. Jeg tok doktorgraden i 2006 og har siden den gang vært tilknyttet Diabetesgruppen ved K2, først som postdoktor og nå som forsker. I løpet av disse årene har mitt overordnede forskningsmål vært å belyse underliggende sykdomsmekanismer knyttet til bukspyttkjertelen, med særlig interesse for pankreatitt.

 


 

Luiza Ghila er en postdoktor som arbeider med pankreaselcelleplastisitet og faktorer som er involvert i diabetesutbrudd i MODY-forskergruppen, under tilsyn av Pål Njølstad og Helge Reder.
Luiza fikk sin bachelorgrad fra University of Bucharest, Romania og hennes PhD i utviklingsnorobiologi fra Universitetet i Genève, Sveits. I de siste 8 årene har hun jobbet innen bukspyttkjertelbiologi og regenerering.

 


Andre kandidater er:

Marie H Solheim

Caroline Engen

Immunologiens dag – fredag 27.april

Tradisjonen tro skal vi i Norsk immunologisk forening (NSI), avdeling Bergen, i år igjen arrangere ‘Immunologiens dag’, et internasjonalt prosjekt som markeres over hele verden (http://www.dayofimmunology.org/), og som tar sikte på å presentere ulike immunologiske tema for Folket. Årets tema er «Tuberkulose», og vi arrangerer derfor et halv-dags populærvitenskaplig seminar med inviterte foredragsholdere i Birkhaugsalen i Sentralblokken på HUS, fredag den 27.april, kl 1030 til 1300. Seminaret er åpent for alle interesserte. Velkommen!

Fullt program for dagen finner du her.

 

Finansieringsseminar for forskningsopphold i Nord-Amerika

Internasjonalt senter arrangerer finansieringsseminar for  vitenskapelig personell og masterstudenter som planlegger forskningsopphold eller utveksling til Nord-Amerika.

Fulbright, NFR, Noram og UiB informerer om muligheter for finansiering til Nord-Amerika.
Se lenken for informasjon om arrangementet.

http://www.uib.no/internasjonalt/116755/forskningsopphold-i-nord-amerika

Søknadsfrister

Kjære alle sammen.

Vennligst se under de oppdaterte lenkene for ekstern finansiering.

Eksterne finansieringsmuligheter:
http://www.uib.no/en/med/112772/external-funding-opportunities

Finansieringsmuligheter for utdanning:
http://www.uib.no/med/113987/funding-opportunities-education

Nettsidene oppdateres hver annen uke. Nye oppføringer er merket med NEW.

Vennlig hilsen
Amra, Ramune, Itana og Kaia

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 11 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Hege F. Berg.

Les videre

Faglige møter: Jakt på kunnskap og vennskap

I skrivende stund er jeg i Turku, Finland på årsmøtet for Scandinavian Society for the Study of Diabetes. Som navnet forteller er dette er skandinavisk møte for leger og forskere interessert i diabetes. Ordføreren i Turku åpnet med et interessant spørsmål: Er det noen som husker hvor møtet var i fjor, i forfjor og året før? Usikker respons. Men husker dere noen dere traff på disse møtene og det dere snakket om? Ja, det var noe  helt annet; selvfølgelig husket vi møtet med gamle og nye bekjente, informasjon som ble utvekslet og ideer til nye studier. Selv om vi i dag har svært effektive redskaper for deling av informasjon gjennom internett og andre typer datanettverk, er det personlige møtet med fagfeller i inn og utland mer viktig enn noensinne. Det vedlikeholder eksisterende og åpner for nye vennskap, og gir faglig påfyll. Det er mulig at et møte må ha noe å friste med når det gjelder de ytre rammene, men jeg tror ikke det egentlig betyr så mye. Jeg kommer i alle fall tilbake fra et møte full av entusiasme og nye ideer, og tenker lite på hvor møtet faktisk tok sted. Så dra på møter, få nye venner og lær noe nytt!

Pål

The Gilead Sciences Nordic Fellowship Programme 2018 

Finansiering i år vil utgjøre 3 000 000 SEK til prosjekter utført i Norden.

Målet med Gilead Sciences Nordic Fellowship Programme er å tildele økonomiske tilskudd for å oppmuntre til utvikling, utforskning og formidling av nye ideer, og skape beste praksis innen levering av pasient-sentrert omsorg på tre områder – HIV, leversykdommer (LVD) og hematologi/onkologi (ONC). Evidens generert fra fellesskapsprosjekter gir mulighet til å forme folkehelsepolitikken og praksis, eller å generere nye studier eller fellesforetak for å forme kliniske pasientforløp. Prosjektene som støttes under Gilead Sciences Nordic Fellowship Programme er uavhengige av bruk av bestemte terapeutisk agenter.

Vennligst se vedlagte brosjyre for ytterligere detaljer om Stipendiatprogrammet – temaene for dette året, søknadstidslinjen m.m. Vær også oppmerksom på at forslag som oppfyller kriteriene for et klinisk studie i EUs kliniske forsøksdirektiv 2001/20 / EC kan ikke finansieres under fellesskapsprogrammet.

Gilead Sciences Nordic er forpliktet til å støtte lokale tiltak som i siste instans forbedrer pasientomsorgen, og vi gleder oss til å få gjennomført søknader de neste månedene.

Veiledning til søkeren finner du her.

Mer informasjon om det nordiske fellesskapsprogrammet finner du her.

Har du spørsmål, vennligst kontakt oss her.

Med vennlig hilsen,

Anette M. Hommelgaard, PhD
Country Medical Director Nordics Gilead Sciences Nordic

Gratis nettbasert kurs i farmasøytisk bioinformatikk

Søknad om påmelding til introduksjonskurset for farmasøytisk bioinformatikk (7.5 ECTS) fra Uppsala Universitetet i september 2018 er nå åpnet.

Kurset, som er gratis for EU / EAA-borgere, passer for forskere, postdoktorer, lærere og studenter som er interessert i å lære hvordan komplekse kjemiske og biomedisinske prosesser kan undersøkes, selv ned til de fineste kjemiske detaljene ved hjelp av informatikk, og hvordan dette kan brukes til utvikling av nye stoffer.

Ytterligere informasjon og registrering finner du her

På forespørsel fra mange tidligere deltakere tilbyr vi nå to ekstra kurs:

 1. Anvendt strukturell farmasøytisk bioinformatikk (5 studiepoeng) (kursstart september 2018)
 2. Anvendt Farmasøytisk Bioinformatikk (5 studiepoeng) (kursstart november 2018)

Mer informasjon om begge kursene er tilgjengelig her.

Nytt møte i Biomedical Network 6.juni kl 13.30-18.30.

Overordnet mål med møtet er å øke engasjement og satsing innenfor persontilpasset medisin, translasjonell forskning og hjernekreft.  Vi vil ha et blikk på engasjement som kan være av kommersiell interesse og i tillegg se på hvordan det kan tilrettelegges for flere kliniske studier på tilstander knyttet til hjernekreft.

Møtet vil samle forskere fra prekliniske- og kliniske miljøer og interesserte fra relevant industri på feltet.

Vi har med følgende foredragsholdere:
Professor Rolf Bjerkvig, The Department of Biomedicine
Professor Frits Thorsen, Plattformleder Molecular Imaging Center
Overlege og leder for klinisk forskningspost for barn, Camilla Tøndel
Professor Hans Rene Bjørsvik, Kjemisk institutt
Dorota Goplen, PhD ,Overlege
Forsker Terje Sundstrøm, Institutt for biomedisin, K. G. Jebsen Brain Tumour Research Centre
Professor Morten Lund Johansen, Klinisk institutt 1
Senterleder for Mohn Medical Imaging and Vizualization Centre, Eli Renate Grûner/Professor Arvid Lundervold

Det vil komme foredrag fra industrielle aktører.

Vennlig hilsen / Best regards

Katinka Søvik Bratland
Business Developer
Bergen Teknologioverføring (BTO)
Mobile: +47 416 68 230

Invitasjon til skisser for tverrfaglige marine stipendiatstillinger

Universitetet i Bergen (UiB) skal lyse ut to stipendiatstillinger som eit ledd i UiB sin marine satsing. Vi ynskjer no innspel frå fagmiljøa til mogelege fagområda for stillingane. Stillingane skal ikkje vere knytt til Mat.Nat.-fakultetet, men Mat. Nat. kan inngå i tverrfakultært samarbeid.

Vi vil gjerne oppfordre til samarbeidsprosjekt der fagmiljø ved to fakultet går saman om forslaget.

Vi tek imot korte skisser (ca ei halv side) til kva forsking desse stpendiatstillingane kan tenkjas å inngå i. Det må også beskrivast kven som kan rettleie studentane og i kva grad stipendiatane kan knytast til eksisterande forskningsmiljø og prosjekt.

Det vil vere ei standard internasjonal utlysning.

Forslag kan sendast til marin direktør Amund Måge

Vi håper på spennande innspel på om lag ei halv side for å beskrive tematikken. Skissen vert diskutert i Marint utval. Vi må ha skissene inne til 5. mai og ser for oss oppstart av stipendiatane i januar 2019.

Mvh

Jarl Giske
Marin dekan

Amund Måge
Marin direktør

INSULIN GOES VIRAL

Foredrag ved Prof. C. Ronald Kahn, Harvard Medical School.

En av verdens – om ikke verdensledende – innen insulin-signalisering.

Dato: Onsdag 18. april
Tid: 09:00
Sted: Auditorium @ Armauer Hansens hus, Haukeland Universitetssjukehus

En nylig studie fra Prof. Kahn har identifisert virus som kan produsere insulinlignende hormoner som virker på humane celler. Denne nye oppdagelsen gir nye muligheter for å avsløre biologiske mekanismer som kan forårsake diabetes, så vel som autoimmun sykdom, metabolske tilstander eller kreft.

Virus som er kjent for å infisere fisk og amfibier, kan muligens utsette mennesker for virale insuliner. Prof. Kahn og hans kollegaer på Joslin har funnet ut at forskjellige virus kan produsere peptider som ligner helt eller delvis på 16 humane hormoner og regulatoriske proteiner. Fire virus har interessant nok insulinlignende sekvenser, og viser evne til å binde seg til og stimulere humane insulinreseptorer og reseptorer for et nært beslektet hormon som kalles IGF-1 (insulinliknende vekstfaktor 1). De virale peptidene kan på denne måten potensielt stimulere alle signalveier i cellene som stimuleres av humant insulin og IGF-1, inkludert glukoseopptak og cellulær vekst.

Husk påmelding til instituttets undervisningsdag onsdag 2. mai

Undervisning er en KJERNEAKTIVITET for vårt institutt. For å høyne alles kompetanse arrangeres derfor dette vårlige møtet der vi bl.a kan lære om undervisningsportifolio (viktig mhp CV-bygging) og pedagogisk bakgrunn og gode praktiske eksempler på TBL. (Du som ikke umiddelbart husker hva dette er en forkortelse for bør absolutt melde deg på…). Videre om bruk av VR (virtual reality) i undervisning, studentvarslingsportalen «SiFra” og sensorrollen ved OSCE (iheller ikke helt sikker på hva dette er…?).
Programmet er relevant for alle våre undervisningsprogram og både undervisere og undervisningsadministrative og vi får endog dele våre erfaringer med K1-gjengen.

Hjertelig velkommen! Meld deg på her

 

Forskningstermin 2019

Det medisinske fakultet ønsker å minne om fakultetets søknadsfrist er 1. mai, for å søke om forskningstermin for 2019. Professorer og førsteamanuenser i minimum 50 % fast stilling, som er finansiert av UiB/Det medisinske fakultet, har anledning til å søke om forskningstermin. Førsteamanuenser som har fått personlig opprykk fra stilling som universitetslektor/førstelektor kan ikke søke om forskningstermin, men kan søke særlig tidsordning til FoU-tiltak. Dette fremgår av retningslinjenes pkt. 2.1 og pkt. 3.

Informasjon om forskningstermin, samt søknadsskjema finner dere på denne nettsiden; forskningstermin.

Retningslinjer for tildeling av forskningstermin for vitenskapelige tilsatte, finnes vedlagt, samt på følgende lenke; retningslinjer.

Den enkelte fyller ut søknadsskjema og vedlegg og leverer til instituttet innen 1.4.2018. Instituttet skal ved søknadsfristens utløp utarbeide en innstilling over mottatte søknader. Det fremgår av retningslinjene en punktliste over hva det i innstillingen skal redegjøres for. Fakultetet behandler søknadene om forskningstermin med bakgrunn i innstillingen fra instituttet. Instituttleder skal anbefale, eventuelt ikke anbefale søknadene, og sette opp en prioritert liste over søkerne.

Vi ber om at instituttene sender sin innstilling samt alle søknader og vedlegg, til Dokumentsenter 4, Postboks 7804, 5020 Bergen, senest innen 1. mai 2018. Vi minner om at det senest 2 måneder etter avviklet forskningstermin skal sendes inn rapport. Rapportskjema finnes på nettsiden for forskningstermin.

Med vennlig hilsen

Gerd Johannessen
seksjonssjef

Evelyn Ravnestad
seniorkonsulent

ExtraStiftelsens og Kavlifondets internettseminar

ExtraStiftelsen deler årlig ut rundt 70 millioner til norsk helseforskning og Kavlifondet deler ut rundt 25 millioner til forskning rettet mot psykisk helse hos barn og unge.

20. april kl 12.00 holder ExtraStiftelsen og Kavlifondet nettbasert seminar (webinar) for alle som vurderer å søke forskningsmidler.

Alle interesserte må melde seg på denne e-postlisten.

Der vil det bli sendt ut link til webinaret (en YouTube-link) og informasjon om hvor du kan sende spørsmål. Du velger selv når du ønsker å titte innom webinaret. Om du bare ønsker informasjon om Kavlifondet, kan du for eksempel logge deg på 12.30

PROGRAM

 • 12.00-12.05 Innledning
 • 12.05-12.30 ExtraStiftelsen
 • 12.30-12.55 Kavlifondet
  • Presentasjon av ordningen
  • Spørsmål og svar
  • Neste utlysning offentliggjøres ikke før desember 2018, men den vil bli ganske lik forrige utlysning. Les denne før webinaret om det er aktuelt å søke.
 • 12.40-12.55 Spørsmål og svar om Kavlifondets program
 • 12.55-13.00 Avslutning

Om du har spørsmål, ta kontakt med ledende fagsjef Jan-Ole Hesselberg.

Stor internasjonal konferanse om utdanning i Bergen 24-27 oktober 2018 – call for abstracts!

Dette er den årlige konferansen til «The International Society for Scholarship in Teaching and Learning» ISSOTL, og den samler ca. 500 undervisere og forskere fra hele verden.  “Scholarship in Teaching and Learning” handler om å ha en vitenskaplig tilnærming til ‘hva som virker’ i undervsining og læring, og temaet for årets konferanse er “Toward a learning culture” det er altså de kollegiale og kulturelle aspektene ved læring og utdanning som vil stå i sentrum.  Dette er noe som vil interessere mange på UiB og i Norge nettopp nå, i Kvalitetsmeldingens tid!

Her er det store muligheter for UiB-ansatte å delta – bli inspirert, dele erfaringer, møte andre undervisere eller forskere, fremme alt det fantastiske vi gjør i Bergen ovenfor verden … i det hele tatt!  Du kan bidra med presentasjon eller poster, og delta i panel, workshop eller bare være deltager. Frist for å levere inn abstract er 8. april.

Les Call for proposals her

Mer informasjon om ISSOTL18 her

God nyhet: UiB og noen av fakultetene* hjelper sogar til med konferanseavgiften!  Og det vil være studentstipender!

Forsker Grand Prix

Forsker Grand Prix er Norgesmesterskapet i forskerformidling. Som deltager får du en fantastisk mulighet til å lære mer om hvordan du når fram med budskapet ditt til et stort publikum. Dessuten, hvis du tar doktorgraden din ved UiB, får du formidlingspoeng for å delta.

Vi gir deg individuell coaching der du får lære mer om storytelling, presentasjonsteknikker, stemmebruk, kronikkskriving, mediehåndtering og kreativ tenkning. Du får også tilgang på et stort nettverk i andre fagmiljøer.

Gå ikke glipp av denne flotte sjansen til å forbedre formidlingsevnene dine.

Les mer om UiB-deltakernes erfaringer her

Mer informasjon og søknadsskjema finner du her

Veilederlunsj for ph.d.-veiledere

Velkommen til veilederlunsj for ph.d.-veiledere ved Det medisinske fakultet. Seminaret holdes 24. april 2018 kl. 11.30-13.00 i Styrerommet i Armauer Hansens Hus (Haukelandsveien 28).

Agenda:
1. Alternative karriereveier etter endt ph.d.-grad v/ Stener Kvinnsland
2. Vancouver-reglene for medforfatterskap v/ Roland Jonsson
3. Rovtidsskrift (“Predatory journals”) – stadig nye navn på listen v/ Roland Jonsson

Seminaret er gratis for veiledere ved MED og det er plass til 30 personer. Vi spanderer lunsj 🙂

Påmelding her

Utlysning av forskningsmidler fra Gades Legat

Gades Legat lyser ut midler til anvendelse i forskning innen patologi, mikrobiologi og immunologi. Alle som er faglig tilknyttet forskningsmiljø ved UiB eller Haukeland Universitetssykehus innen patologi, immunologi eller mikrobiologi kan søke om midler. Søknad skal være kortfattet og inneholde:

 • Navn på søker og arbeidssted
 • Navn og kort beskrivelse av prosjektet det søkes om midler til
 • Budsjett
 • Søknad skal totalt ikke overskride 2 sider

Legatet ønsker å samle utdelinger i færre prosjekter med større tildelingssum for hvert prosjekt. Støtte til flerårige prosjekter kan vurderes. Støtte til reiser der man ikke formidler/presenterer egen forskning vil ikke bli prioritert.

Søknadsfrist er onsdag 27. april 2018

Søknad sendes elektronisk til Gades Legat ved sekretær Håvard Hoel Aass.