Daglige arkiver: 16. mars 2018

Leder K2-nytt uke 11

Tid for å hedre og ære våre beste innen forskning, undervisning og formidling 2017

  1. A: PRISER VED DET MEDISINSKE FAKULTET 2017

Det skal utdeles priser for Årets publikasjon, årets forskningsgruppe, årets ph.d.-arbeid og fremragende forskningsformidling.

K2 kan fremme inntil to kandidater i hver kategori. Forslagene skal grunngis. Det enkelte forslag bør være på 1/2-1 side. Vi ber forskingsgruppeledere om forslag som sendes pal.njolstad@uib.no innen fredag 6. april 2018.

Årets publikasjon
-argumentasjon for kvalitet, originalitet og nyskapning
-hvis relevant, konsekvenser  for videre kunnskapsinnhenting, klinisk anvendelse eller innovasjon
-bør avspeile instituttets egen forskning
-originalartikkelen som nomineres skal vedlegges som pdf-fil av trykket artikkel

Årets ph.d.-arbeid
-argumentasjon for kvalitet, originalitet og nyskapning
-hvis relevant, konsekvenser for videre kunnskapsinnhenting, klinisk anvendelse eller innovasjon
-kandidatens eget bidrag til arbeidet kommenteres
-fire trykte eksemplar av avhandlingen skal sendes fakultetet (vil bare bli returnert på forespørsel).

Årets forskningsgruppe
-argumentasjon med utgangspunkt i forskningsproduksjon og kvalitet
-bør ha tett samarbeid og ikke ha karakter av å være et løst knyttet nettverk
-bidrag til nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid, nettverksbygging og bidrag til rekruttering og utdanning av forskerrekrutter kommenteres

Formidlingsprisen
-argumentasjon for hvordan en forsker eller en forskningsgruppe har evnet å formidle nyere forskning på en fremragende måte til et bredt publikum
-forskningsformidlingen skal være av høy kvalitet med hensyn til faglig innhold, utforming og utførelse
-den bør engasjere, vekke nysgjerrighet, gi inspirasjon og ny kunnskap
-formidlingen skal svare på samfunnets behov for informasjon og kunnskap om forskning og høyere utdanning

B: UNDERVISNINGSPRISEN VED K2

K2 har opprettet en undervisningspris på 50 000 NOK. Prisen deles ut inntil en gang årlig til en underviser som særlig har utmerket seg for fremragende innsats i studentundervisning innenfor emner i studieprogram for medisin, farmasi, odontologi eller ernæring som tilhører K2.

Vi ber om forslag sendes til jone.trovik@uib.no innen 13. april 2018.

Prisen utdeles på Eksamens og undervisningsseminaret 2. mai.

Momenter som særlig vektlegges i vurdering av foreslåtte kandidater til K2 undervisningspris:
-studentevaluering av undervisning
-mottatte priser for god undervisning
-utvikling av nye studentaktiviserende undervisningsformer
-bruk av nye digitale undervisnings- eller eksamensmetoder
-produksjon av lærebøker/fagbøker
-internasjonalisering av undervisning
-andre undervisnings- eller eksamensrelatert prosjekter med klar overføringsverdi

INFO VEDR POSTLEVERING, BUSS OG MATERIELL – PÅSKEN 2018.

Post:
Mandag 26.mars og tirsdag 27.mars vil internposten gå som vanlig.
Onsdag 28. mars vil det ikke bli postombæring.

Campusbuss:
Campusbussen går ikke i påskeuken. Det vil si at siste dag bussen går er fredag 23.mars.
Bussen går i normal rute igjen, etter påske, f.o.m. tirsdag 3.april

Materiell enhetene / øvrig transportoppdrag:
Disse 2 enhetene avvikler ferie i påskeuken.
Ingen transportoppdrag blir således ekspedert / utført i påskeuken.
Transport som vanlig, f.o.m. tirsdag 3.april

Netverkslunsj for alle PhD stipendiater

Kjære alle sammen

Forskolen for klinisk medisin forbereder en ny nettverksmiddag for alle doktorgrader og forskere på K1 og K2 avdelingene.

Nå er det på tide å registrere deg som presentatør, hvis du vil presentere de siste resultatene dine, delta i diskusjon med andre PhD-studenter og øve på dine presentasjonsferdigheter.

Den kommende netverks lunsjen vil finne sted;
Torsdag 12. april, laboratoriebygning, rom 9.1 / 9.2, Fra kl. 11.30-13.00.

Påmeldings link:
https://skjemaker.app.uib.no/embed.php?id=4761627

Ta en pause fra din daglige rutine og nyt en gratis lunsj, sosialiser og hør samtaler fra andre doktorgradsstudenter, og på toppen av alt det, tjene ett studiepoeng!

Hvis du ønsker å tjene ett studiepoeng (http://www.uib.no/emne/FSKLI901) , Ver snill og kontakt:
Irene.hjelmaas@uib.no

Du er velkommen til å kontakte meg med eventuelle spørsmål du måtte ha!

Gleder meg til å se deg
Irene and Yasaman

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 24 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Johnny Laupsa-Borge.

Les videre

Info vedrørende oppstart av BUS 2 – Barne-og Ungdomssykehuset Trinn 2

I forbindelse med oppstart av byggearbeid på Barne- og Ungdomssykehuset Trinn 2 ønsker vi å gi en kort info om hva som skal skje de nærmeste ukene:

Pågår nå: Tilrigging og etablering av byggeplassgjerde.
12.mars: Oppstart av avgravning og uttransport av masser fra byggeplass.
19.mars: Oppstart av boring og sprengning.

Sprengningstidspunkt 2 ganger pr. dag i tidsvinduet kl. 12:30-13:00 og kl. 15:30-16:00 Sprengning vil bli varslet ved signal.

Det vil bli sendt ut en invitasjon til Infomøte vedrørende prosjektet i nær fremtid.

Med vennlig hilsen
Helse Bergen