VALGKUNNGJØRING OG INVITASJON TIL Å FREMME KANDIDATFORSLAG

MEDLEMMER TIL INSTITUTTRÅDET VED KLINISK INSTITUTT 2 GRUPPE B

Det skal velges medlemmer i gruppe B til instituttrådet ved Klinisk institutt 2. Valget er hjemlet i universitetets valgreglement. Instituttrådet skal ha medlemmer valgt av og blant:

  • Gruppe A: Fast tilsatte i undervisnings og forskerstilling (tilsatte instituttledere inkludert)
  • Gruppe B: Midlertidig tilsatte i undervisnings og forskerstilling
  • Gruppe C: Teknisk og administrativt tilsatte
  • Gruppe D: Studenter

Frist for forslag på medlemmer (gruppe B) er satt til

tirsdag 10. april 2018

Forslag må være hos valgstyrets sekretær, Irene Hjelmaas, instituttadministrasjonen irene.hjelmaas@uib.no , innen kl. 15.00 tirsdag 10. april 2018.

Instituttrådet skal ha følgende sammensetning:

Gruppe   Antall Funksjonsperiode
Gruppe B Midlertidig tilsatte i undervisnings og forskerstilling 1 + 3 vara 1 år – 01.08.2018 – 31.07.2019

Forslaget må være skriftlig (på papir med fysiske underskrifter) og det må være underskrevet av minst tre stemmeberettigede i den respektive gruppen. Ingen kan skrive under på mer enn ett forslag.

Forslaget må inneholde minst én og høyst fire kandidater. De foreslåtte må være valgbare. Fremmes det forslag på mer enn en kandidat, oppfordres det til at det tas hensyn til kjønnsmessig balanse.

For å ha stemmerett og være valgbar til gruppe B må man ha vært tilsatt før 1. mars valgåret i slik stillingskategori som det avlegges stemme i og ha minst 50% stilling ved Klinisk institutt 2, Det medisinske fakultet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *