Prinsipper for budsjett 2015.

bilde (1)2014 har vært et krevende og stramt budsjettår. Resultatet ble likevel et regnskap i balanse, noe som var viktig for å synliggjøre god økonomistyring på K2. Vi har ikke økt gjelden i 2014, men vi drar med oss et underskudd fra 2013 på 3.2 mill. Vi må i våre budsjettplaner synliggjøre hvordan vi skal redusere underskuddet.

Budsjettet for 2015 må gå i balanse, og har en del utfordringer som ikke var like tydelige for 2014. Høstens lokale oppgjør med lønnsøkning på 5 % gav økte lønnskostnadene til K2 med 2.6 mill per år.. Vi får en lønns- og priskompensasjon på 3 %, men et rammekutt på 1.6 % bringer kompensasjonen ned til 1,4 %. For å få budsjettet i balanse, må vi videreføre ordningen med teknikerbetaling på 50. 000,- per årsverk. Vi får tildelt til sammen 4 mill til driftsmidler for phd og pos doc. Av de 4. mill, går 2.8 mill med til gjennomføring av 25 planlagte disputaser i 2015 , om lag 500.000 må brukes til å dekke underskudd. Da gjenstår 650.000 til driftsmidler som tilføres til stipendiater og post doc. For å bøte på dette vil vi for 2015 øremerke smådriftsmidlene på 760.000 til denne gruppen. Stipendiater og postdocs fra «fattige» forskningsgrupper vil bli prioritert (utlysning kommer i februar). Når det gjelder ekstern finansiering, er det svært gledelig å registrere at det har vært en økning i BOA (bidrag og oppdragsvirksomhet) på 46 % siden etablering av k2 i 2013.

K2 har således mange «rike» grupper, men instituttet selv har svært lite handlingsrom og driftsmidler å fordele. Slikt sett er det nesten gitt hvordan midlene må fordeles for å få budsjettet i balanse

Budsjettet blir behandlet i instituttrådet 5. februar.

Budsjettet finner du her.

Gode hilsener

 

Eystein Husebye                                                            Synnøve Myhre Instituttleder                                                                   Administrasjonssjef

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *