Samarbeid mellom akademia og legemiddelindustri

Roland JonssonFra flere hold legges det opp til mer samarbeid mellom akademia og legemiddelindustri ikke minst gjennom Horizon 2020. Dette er et ikke tilstrekkelig benyttet innovativt middel for også å styrke forskningen ved våre universitetsklinikker. Bransjeforeningen for legemiddelindustrien (LMI) i Norge kan i dette sammenheng være behjelpelig til/med slikt samarbeid. LMI representerer ca. 60 medlemsfirmaer som består av både internasjonale selskaper og små biotekforetak.  Bedriftene sysselsetter ca. 4000 høykompetent arbeidskraft der også noen medlemsbedrifter har egen produksjon i Norge.

Demografiske endringer og endret sykdomsbilde gir helse og omsorgssektoren utfordringer som krever bedre resursutnyttelse, høyere effektivitet samt nye og bedre tjenester. Ny teknologi og produktutvikling vil være avgjørende før å møte nye krav, opprettholde kvaliteten på helsetjenestene samt møte forventninger om gode velferdstjenester og god behandling.  I disse utfordringene ligger det også et stort potensial for verdiskapning og innovasjon. Biomedisinsk og helserelatert forskning kan møte disse helseutfordringene.

Hva kjennetegner nåsituasjonen? Jo, vi har høy forskningsinnsats men både lav innovasjon og altfor lav deltakelse fra næringslivet. Fra HelseOmsorg21 strategien oppfordres vi til følgende: Økt samhandling mellom næringsliv og det offentlige. Til å begynne med økt dialog og partnerskap. Ønske om større medvirkning fra næringslivet i norsk helseforskning. Større fokus på kommersialisering av forskning. Økt antall industrifinansierte kliniske studier. Utnyttelse av helsedata som nasjonalt fortrinn.

Politikerne må derfor legge til rette for økt antall selskapsetableringer og gode utviklingskår for norsk helseindustri. Samtidig er legemiddelindustrien på jakt etter økt produktivitet og vitenskapelig eksellense! Dette kan være noe som våre stipendiater og post-doc kan gripe an i sin karriereplanlegging.

Roland

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *