Månedlige arkiver: august 2014

Klinisk utprøvningsenhet helseforskning

Roland JonssonNasjonalt og lokalt har helseforskning innen registerepidemiologi og folkeundersøkelser gitt viktig helseinformasjon til befolkningen. I de siste årene har ulike felt som helseforskning på ernæringsmidler og vaksineutvikling gitt økt aktivitet innen utprøving på mennesker. I tillegg har Norge fortrinn som muliggjør unike befolkningsbaserte studier på ulike legemidler. For å styrke eksisterende forskning og for å gi mulighet til ny forskning på mennesker ønsker Universitetet i Bergen og Helse Bergen å etablere en utprøvingsenhet som tilfredsstiller de kravene som stilles til kliniske studier av høy kvalitet.

Arbeidsgruppen som har sett på dette ved vårt fakultet, ble oppnevnt i juni 2013 og har nå levert en innstilling. Man tar utgangspunkt i en pilotstudie og erfaringer fra Forskningspost for voksne (Helse Bergen), og har utarbeidet en rapport som skisserer en klinisk utprøvingsenhet som skal tjene økt helseforskning i årene som kommer. Arbeidsgruppen mener at samarbeidet mellom universitetet og helseforetaket i en slik forskningsenhet vil stimulere til mer forskning i et internasjonalt toppskikt i årene som kommer. Klinisk institutt 2 har fått ansvar for denne enheten som følger samme retningslinjer som benyttes for drift av fakultetets kjernefasiliteter. De som ønsker å melde inn prosjekter kan henvende seg til K2s administrasjon ved Synnøve Myhre.

Roland

Disputaser uke 36

johannes_schrama_sv-hvJohannes Cornelis Schrama disputerer for Ph.D graden fredag 5. september 2014.
Prøveforelesning: Torsdag 4. september  2014 kl. 13:15
Oppgitt emne: «Septisk artritt»
Disputas: Fredag 5. september 2014  kl. 09:15
Sted: Aud. 4, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91
Avhandlingens tittel: «Infected Hip and Knee Arthroplasties in Rheumatoid Arthritis. A register-based study with focus on risk factors»
1. opponent: Ph.d. Finnur Snorrason, Drammen Sykehus
2. opponent: Ph.d. Hanne Osnes Ringen, Diakonhjemmet Sykehus, Oslo
Oppslag og pressemelding

PEK-midler 2015

Program for evaluering og kvalitetsutvikling (PEK-midler) vil dele ut 1,3 millioner kroner i 2015. Programmet er todelt, og består av en prosjektdel (>70%) og en belønningsdel, Ugleprisen for god studiekvalitet (<30%). Prosjektene skal generelt fremme studiekvaliteten og kvaliteten på de studentrettede tjenestene ved universitetet, og ha overføringsverdi til andre fagmiljø.
Søknadsfrist 10. september 2014. For mer informasjon.

NYTT K1/K2 SEMINAR

Vi ønsker å invitere dere alle til det neste månedlige seminaret i K1/K2 seminarrekken!
Tittel: “The gut microbiota – the forgotten organ”

digestive-system

Holdes av Jonannes Espolin Roksund Hov, Norsk senter for primær skleroserende cholangitt (NoPSC), Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet.

Tid: Onsdag 3. september, klokken 14:15 – 15:00.
Sted: Stort Auditorium, 3 etasje, Sentralblokken
Chair: Elling Ulvestad

PHD/POSTDOC INFORMASJONSMØTE

Administrasjonen ved Klinisk institutt 2 vil avholde et informasjonsmøte onsdag 10. september klokken 13:00-14:30. Møtet avholdes i seminarrommet i 9 etasje, Laboratoriebygget. Her vil det gis praktisk informasjon om personaladministrasjon, økonomi og generelle rutiner for ph.d.-løpet. Møtet er åpent for alle interesserte, men særlig nye stipendiater og postdoktorer oppfordres til å komme.

Undervisnings høsten 2014

Eystein 2Alle er forhåpentlig tilbake med fulladete batterier etter ferien. Dere som valgte Vestlandet har fått uvanlig mye valuta for pengene med tidenes sommervær. Nå er det på tide å brette opp armene og fokusere på de viktige oppgavene, nemlig å levere undervisning, forskning og formidling av topp kvalitet. Da må kanskje mindre saker og irritasjonsmomenter ligge. Hanna Kvanmo sa en gang «prioriter nøye hva du skal irritere deg over» – det er noe vi alle bør legge oss på minnet.

Undervisning ble bevisst nevnt først; det er studentene som definerer oss som fakultet og universitetssykehus. Derfor må vi hele tiden arbeide aktivt for å forbedre den. Viktigheten av undervisningsarbeidet understrekes av at innsats på dette området er et av hovedargumentene i de lokale lønnsforhandlingene – i år med en historisk stor lokal lønnspott.

Undervisningsseminaret 17. september tar opp en rekke viktige saker du ikke kan gå glipp av, blant annet ny studieplan, ferdighetseksamen og e-læring. I tillegg skal vi snakke om dannelse og dele ut undervisningsprisen. Seminaret er obligatorisk for de vitenskapelige ansatte og gir deg også en ypperlig anledning til å bli bedre kjent med dine kollegaer.

Med ønske om en pedagogisk høst

Eystein Husebye
Fungerende instituttleder

UNDERVISNINGSREGNSKAP – VÅR 2014

Vi vil med dette minne alle undervisere på å registrere undervisning for våren 2014. Dette gjøres her. Undervisningsregnskapet var en viktig del av arbeidet som ble gjort i forbindelse med rekrutteringsprosessen i vår. Ledelsen ved k2 bruker undervisningsregnskapet aktivt i sine strategiske valg. Klikk her for å lese brev fra fakultetet om registreringen, og her er veiledning til utfylling av regnskapet.
NB: Ny åpningstid for databasen er inntil den 5. september.

Hvis det er spørsmål, så vennligst ta kontakt med Tore Lillebø.

Nedetid på ventilasjonsanlegget i A1-blokken tirsdag

Det skal lastes opp ny programvare til ventilasjonsanlegget i A1-blokken Labbygget, tirsdag 26. august mellom 19:00-21:00. Selve nedetiden på ventilasjonsanlegget er anslått til ca. 20 min.

Konsekvensen av dette er at ventilasjonsanlegget, tilluft og avtrekk i A1-blokken ikke vil virke mens arbeidet pågår. De som har anlegg som krever ventilasjon slik som f. eks LAF benker må selv vurdere hvilke tiltak som må iverksettes, og gi tilbakemelding til Gunnar Helland om det er behov for nærmere informasjon eller andre tiltak.

Disputaser uke 35

haugen_arvid_2Arvid Steinar Haugen disputerer for Ph.D graden tirsdag 26. august 2014.
Prøveforelesning: Tirsdag 26. august  2014 kl. 09:15
Oppgitt emne: «Quality indicators – how to measure quality in a department of surgery»
Disputas: Tirsdag 26. august 2014  kl. 11:15
Sted: Aud. 1 (Prøveforelesning i aud. 4), Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91
Avhandlingens tittel: «Impact of a surgical checklist on safety culture, morbidity, and mortality. A stepped-wedge cluster randomised controlled trial»
1. opponent: Professor Rhona Flin, Universitetet i Aberdeen, Skottland
2. opponent: Professor Sven Erik Gisvold, NTNU
Oppslag og pressemelding

Portrettfoto Espen RostrupEspen Rostrup disputerer for Ph.D graden fredag 29. august 2014.
Prøveforelesning: Fredag 29. august  2014 kl. 09:15
Oppgitt emne: «All Cause Atherogenic Disease: Contemporary Views of Dyslipidemia and Inflammation as Causes and Legitimate Intervention Targets»
Disputas: Fredag 29. august 2014  kl. 11:15
Sted: Aud. 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91
Avhandlingens tittel: «The effects of combined thermal and electric muscle stimulation (cTEMS) on fatness and fitness»
1. opponent: Professor Mark S. Nash, Miami Miller School of Medicine, USA
2. opponent: Ph.d. Sofie Hexeberg, Dr. Hexebergs Klinikk, Sandvika
Oppslag og pressemelding.

UH-nett Vest – Midler til forskningssamarbeid

UH-nett Vest utlyser midler til forskningssamarbeid mellom institusjonene Høgskolen i Bergen (HiB), Høgskulen i Sogn og Fjordane (HSF), Høgskolen Stord/Haugesund (HSH), Høgskulen i Volda (HVO) og Universitetet i Bergen (UiB). Midlene skal i hovedsak gå til prosjekter som allerede har eksternfinansiering, hvor nye midler skal føre til samarbeid med en eller flere institusjoner i UH-nett Vest.
Søknadsfrist er 15. september. Søknad sendes til Lene Bakke.
For mer informasjon.

Utlysning av midler til Indo-Norwegian Cooperation Programme in higher education

SIUSIU tildeler prosjektmidler til norske høyere utdanningsinstitusjoner som ønsker å utvikle et utdanningssamarbeid med indiske institusjoner på master- og PhD nivå. Prosjekter med en norsk og en indisk partner kan søke om opptil 400 000 kroner per år i støtte (totalt 1,2 millioner kroner for prosjektperioden). Søknadsfrist 16. september.

Som et ledd i forberedelsen til etablering av prosjektsamarbeid med indiske institusjoner, kan norske institusjoner også søke SIU om inntil 50 000 kroner i reisestøtte for å bli bedre kjent med partnere og for å planlegge felles aktiviteter. Søknadsfrist 29. august.
For mer informasjon.

Olav Thon Stiftelsens nasjonale faglige priser innen naturvitenskap og medisin 2015

Olav Thon Stiftelsens nasjonale faglige priser innen naturvitenskap og medisin deles ut for første gang torsdag 5. mars 2015. Fagmiljøene oppfordres til å nominere til Stiftelsens pris for fremragende undervisning. I tillegg kan det søkes om støtte til forskningsprosjekter innen medisin og/eller naturvitenskap/matematikk. Frist 1. september 2014.
For mer informasjon.

olavthonstiftelsen