Internasjonalisering

Eystein 2Klinisk institutt 2 ønsker å legge til rette for at våre PhD-kandidater, postdoktorer og faste vitenskapelig ansatte skal gis mulighet å reise utenlands. Like sterkt ønsker vi å ta imot utenlandske forskere for kortere- eller lengre forskningsopphold. UiB har en rekke ordninger for internasjonalisering som kanskje ikke er like kjent for alle. På UiB sine hjemmesider under fanen Internasjonalisering finnes mye relevant informasjon. Dessuten kan forskningsavdelingen kontaktes om det ønskes mer informasjon.
Utvekslingsavtaler – UiB har avtaler med University of Washington og University of New Foundland. Søkbare midler til forskerutveksling finnes for PhD-kandidater også fra vårt fakultet.
Nettverk – UiB er med i flere internasjonale universitetsnettverk, blant annet World Universities Network og University of the Arctic. Her er det mulig å arrangere utveksling og også å søke om forskningsmidler.
Midler til forskningsutveksling og internasjonalt forskningssamarbeid – her finnes en rekke programmer innenfor EU sin nye H2020-program. Marie Curie Actions er spesielt myntet på forskningsutveksling. Norges forskingsråd har bilaterale avtaler med en rekke land (f. eks. Leiv Ericsson mobilitetsprogrammet). Ved UiB finnes også muligheter til å søke om SPIRE midler.
Norske sentre i utlandet – UiB-ansatte har tilgang til norske sentre i en rekke byer i utlandet, blant annet Athen, Roma og Dubrovnik. Disse kan f. eks. benyttes til møter med internasjonale samarbeidspartnere.

Utforsk siden under Internasjonalt på UiB Dessuten er viserektor Anne Christine Johannessen behjelpelig med råd rundt internasjonale spørsmål.

Lykke til og god jakt

Eystein Husebye
Fungerende instituttstyrer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *