Viktig informasjon om søknader og søknadsfrister

Vi legger opp til en prosess denne våren med NFR søknadsrunden med frist 21. mai 2014. Se tidsplan.

Her er en god kortfattet beskrivelse av de programmene innen fripro-søknadene.

Grei oversikt over helseforskningsprogrammene til NFR. Som det fremgår av oversikten vil det ikke komme særlige utlysninger i 2014.

NFR har nå med utlysninger fra EU, H2020. Fristene finner du her.
Første frist er 25.3 allerede for ERC yngre forskere

NB!!! VIKTIG ! Instituttet MÅ godkjenne søknader som sendes minst to uker før fristen for å få dekket husleie og administrasjonskostnader for tilsatte på Kreftforeningen, BMFS, BFS, Jebsen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *