Takk for vårens innsats

Eystein 2Eksamen er avsluttet, disputaser holdt og sommerferien står for døren for de fleste av oss. Jeg vil på vegne av ledergruppen takke instituttets medarbeidere for innsatsen denne våren. Vi har undervist, publisert og utviklet fagene vi representerer. Alt dette er avhengig av at daglige rutiner fungerer. Både administrasjonen og undervisningsseksjonen har bidratt mye til at ting glir lettere. Ikke minst har våre glade gutter Klaus og Lars i K2- ekspedisjonen bidratt til dette.
Økonomien har kommet på rett kjøl selv om den er stram og vi må avsette midler til nedbetaling av gjeld. Vi har funnet rom til at mer av midlene til PHD og postdokstipendiater går uavkortet til forskningsgruppene. Samtidig ligger det an til at om lag halvparten av stillingene som blir ledige ikke fornyes. Derfor vil rekrutteringsprosessen vi har hatt i vår være viktig for fremtidige prioriteringer av knappe stillingsressurser.
Eksistensgrunnlaget vårt er undervisning av studenter på profesjonsstudiene og i bachelor og masterprogrammene. Ledelsen vil arbeide med undervisningen i høst og vil komme med flere konkrete tiltak for å heve kvaliteten. Et av dem er K2 sin undervisningspris som utlyses i dette nummeret av K2-nytt. Mer om dette blir presentert på undervisningsseminaret 17. september der alle K2-undervisere forventes å delta.
Men først håper jeg alle får en fin sommerferie

Link til Statutter for undervisningspris
Hilsen
Eystein

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *