Støtte til strategisk posisjonering mot H2020

Forskningsrådet har lyst ut 5 mill kr i ekstra posisjoneringsstøtte (POS) i 2015. Midlene skal bidra til medvirkning i strategiske prosesser rettet mot H2020.  Støtten forutsetter et aktivt nasjonalt koordineringsarbeid som kan omfatte etablering/drift av en nasjonal «EU-skyggegruppe» eller lignende for fagområdet. Prosjektene som støttes må ivareta det nasjonale helhetsperspektivet (landslagsbygging). 

Støtten skal stimulere norske aktører til å delta i faglige fora og interesseorganisasjoner som opererer som innspillsarena for forskjellige initiativ innenfor ERA, som H2020, teknologiplatformer, Joint Programming Initiatives, Public-Private-Partnerships osv. 

Formålet er å fremme norske prioriteringer og forskningsagenda i det strategiske arbeidet som foregår på EU-arenaen.

 Midlene kan dekke:

  • Nettverksbygging med kompetente aktører: deltakelse i nettverk/allianser/forskningsinfrastruktur på europeisk, nordisk eller internasjonalt nivå. Kortere opphold hos sterke miljøer i Europa. Bilaterale arrangementer. Bilaterale avtaler om å samarbeide om EU-søknader. Aktiv deltakelse på infodager/brokerage-dager/foredrag/poster i EU-regi.
  • Reise-, møte- og arrangementskostnader.
  • Innkjøp av ekstern assistanse og rådgivning.
  • Frikjøp av personale.

 Forskere kan ikke søke NFR direkte da UiB søker på vegne av institusjonen (søknadsfrist er 15.04.15). Det kan søkes maks 1 mill. kr.  Tillatte prosjektstart er 01.06.0215.  Søkere innen human helse og medisin prioriteres. 

Kjenner dere til forskere som kan være interessert i posisjoneringsstøtte til slike strategiske aktiviteter? (hvis UiB sender inn søknad til Forskningsrådet må den inkludere detaljert informasjon om planlagte posisjoneringsaktiviteter for hver enkelt forsker).

Aktuelle søkere kontakter Forskningsavdelingen ved UiB.

Les mer på NFRs hjemmesider.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *