Category Archives: News

Norwegian: Søk på kurs innen vurdering i medisinsk utdanning og få kurs og utgifter dekket!

Nasjonal delprøve i medisinstudiet sine midler fra NOKUTs Utdanningskvalitetspris går blant annet til kompetanseheving innenfor medisinsk vurdering. Nå kan du søke om å få dekket reise, opphold og kursavgift via utgiftsrefusjon. Alle som lager eksamensoppgaver til eksamener ved medisinstudiene ved norske universiteter og/eller lager oppgaver til nasjonal delprøve i medisin kan søke. Teknisk-administrative som jobber tett med eksamen kan også søke, selv om de ikke lager oppgaver.

På grunn av COVID19-situasjonen er flere av kursene gjort om til online-kurs. Her finner du de aktuelle kursene i 2020/2021 https://www.med.uio.no/om/prosjekter/nasjonal-delprove-medisin/kurs/2020/kurs-2020.html

Frist for å søke er 1. oktober 2020, og søknader sendes til arbeidsgruppen for nasjonal delprøve ved Åsmund Skaar: asmund.skaar@medisin.uio.no

Les mer her: https://www.med.uio.no/om/prosjekter/nasjonal-delprove-medisin/kurs/

To all associate professors wanting promotion to professor

This year’s deadline for applying for promotion to professor after competence may have come somewhat abruptly on some of you in these extraordinary times. Did you want to apply for promotion this year, but didn’t meet this deadline due to corona-related delays? Then you can submit a brief justification (two-three  sentences) to  Gerd.Johannesen@uib.no  by September 25, 15:00. You will then get another opportunity to apply at an extraordinary deadline set for 31.12.2020.

Those who have already applied within the ordinary deadline will be treated as usual.

Norwegian: Forespørsel om tema for bacheloroppgaver i human ernæring

Våren 2021 skal 25 studenter ved bachelorprogrammet i human ernæring skrive en bacheloroppgave. Oppgaven skal utgjøre 15 studiepoeng, som tilsvarer ca. 6 uker fulltidsarbeid. Målet med oppgaven er å gi studentene erfaring med ernæringsvitenskapelig arbeid, i form av planlegging, gjennomføring og presentasjon av et vitenskapelig prosjekt. Oppgaven kan være en begrenset empirisk oppgave eller en litteraturoppgave (review). Litteraturoppgaver er anbefalt, og den skal helst være en ‘systematisk review’. Studentene får opplæring i litteratursøk og skriveteknikk som en del av emnet. Veiledningen vil i hovedsak fokusere på vitenskapelig innhold. Erfaring viser at det er lurt å finne et begrenset tema med ukontroversiell litteratur.

Continue reading

Norwegian: Forespørsel om tema for masteroppgaver i klinisk og human ernæring (oppstart august 2021)

I forbindelse med at studentene på masterprogrammene i klinisk og human ernæring skal skrive en masteroppgave, etterlyser Programutvalget for ernæring nye masteroppgaver i ernæring. Masteroppgaven skal gi 60 studiepoeng og er beregnet til to semestre fulltidsstudium. Studentene velger oppgave innen april 2021, og arbeidet med oppgaven blir høsten 2021 – våren 2022. Studentene skal få oppnevnt max. to veiledere i forbindelse med arbeidet med masteroppgaven. Enten hoved- eller biveileder må være tilsatt ved Universitetet i Bergen.

Continue reading

Norwegian: Verneombud 2021–2022

Brenner du for et godt arbeidsmiljø?
Verneombudet er viktig for arbeidsplassen, kollegaer og arbeidsgiver.

Verneombudet
• skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som
angår arbeidsmiljøet
• er involvert i UiB sitt helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
• er med der det skjer
• blir kjent med nye kollegaer og bygger nettverk
• får ny kunnskap og opplæring
• samarbeider med medarbeidere, tillitsvalgte og ledere
Lyst til å bli verneombud?

Se Flyer_verneombud 2020_ eller les mer om valg av verneombud her.

Har du spørsmål om det å være verneombud kan du ta kontakt med ditt
lokale verneombud eller hovedverneombud.

CCBIO Junior Scientist Symposium September 17, in Zoom

We have the pleasure of inviting you to our CCBIO Junior Scientist Symposium (JUSS) September 17, 2020! This is an online event in Zoom.

In the keynote lecture, Christine Stansberg (ELEXIR) and Kari Ersland (Digitalt Liv Norge) will talk about how to implement digital tools in your research and inform you how to get help analyzing your biological data. In addition, local junior researchers will present their work on cancer therapy resistance, obesity and cancer, salt-sensitive hypertension, and metabolomic signatures predicting heart failure.

Join us for a perfect occasion for professional input and digital networking!

Open for all – register at ccbiojuss.no for Zoom-link!

When: Thursday September 17, 2020 at 09:00 – 12:10 (Norwegian time)

Where: Digital event in Zoom (logon details will be sent to registered participants)

Program: can be found here.

Registration: At ccbiojuss.no.

General information: More information about the Junior Scientist Symposia can be found here.

Any questions can be addressed to Cornelia, Maria or Kenneth.

Save the date: K2 Junior annual retreat

This year’s K2 Junior Retreat will be held on Monday – Tuesday November 16-17 at Solstrand. You will receive an invitation to register and more information about the program in the coming weeks – for now, hold the dates! Please note that we have a limit of 30 participants, so be ready to register soon.

Best wishes,

The K2 JR Organizing Committee

Norwegian: Unngå identitetstyveri!

Visste du at flerfaktor-autentisering er den mest effektive måten å beskytte seg mot identitetstyveri?
Dette vil hindre at noen kan logge inn på kontoen din selv om passordet ditt skulle komme på avveie.

IT-Avdelingen ved UiB tilbyr flerfaktor-autentisering til alle ansatte og studenter. Den gjelder i første omgang Office 365 og VPN; flere tjenester vil bli lagt til fortløpende.

Aktiver flerfaktor-autentisering på kontoen din NÅ ved å gå inn på it.uib.no/MFA.

Master projects for the biomedical students 2020-2021

The program committee on the Institute of Biomedicine want the scientific staff to offer master projects for the biomedical students. The project will take place from the fall 2021 to the spring of 2022. Please use MAL Projectdescription.

We will arrange an event for students and supervisors during this semester. The students will get a chance to meet potential supervisors, and the scientists get the opportunity to present their research. We will send out details about this later. We hope you want to attend this! More information: VEILEDER INFO_

Please send your master projects by 18th of September to siri.aaserud@uib.no or to studie@biomed.uib.no.

Norwegian: Gjesteforelesning: SLE – disease mechanisms, clinical features and prognosis

Gjesteforelesning på K2 og Avdeling for Reumatologi, 10. september 2020, kl 15:00

SLE – disease mechanisms, clinical features and prognosis

Foredragsholder: Professor og overlege Anders Bengtsson, Lunds Universitet og Skånes Universitetssjukhus

Professor Bengtsson er en av Sverige ledende revmatologer med systemisk lupus erytematosus (SLE) som spesialfelt. På torsdag holder han en state-of-the-art forelesning om SLE.

For å få tilsendt lenke / møteinvitasjon til foredraget, vennligst registrer deg på følgende skjemaker:

https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=8906286

This week`s employee – Simona Chera

What are you working on?

I work as an associate professor at the Center for Diabetes Research, K2. My research is directed at how cell death features govern the type of regenerative strategy employed by a biological system. By coupling classical and newly generated murine models of cell loss with genetic cell tracing, timed conditional gene expression and omics assays (transcriptomics, proteomics, scRNAseq), I study the dynamic molecular fingerprint of pancreatic islet cells decay and regeneration, with focus on self-renewal and global regulators of cell identity maintenance processes. Besides the in vivo approach, I use patient-specific induced pluripotent stem cells (hiPSC) as disease models coupled with large-scale imaging and omics for studying islet cell fate acquisition and maintenance. We are also developing a 3D culture system to investigate the influence of mechanical forces and adhesion on signaling pathways controlling the pancreatic progenitors’ differentiation potential. Our goal is to enlarge the knowledge base about pancreatic islet biology in order to create a better treatment for diabetes, or preventive measures in the future. My personal goal is to induce at least a certain level of endogenous regeneration of the pancreatic islets as seen in highly regenerative animals (like hydra, salamander or fish). My career started by working on such a successful regenerative system, and during my PhD work at University of Geneva, we described that apoptotic cells resulted upon injury were the source of regenerative signals. During my postdoctoral work (University of Geneva), I started working on pancreatic islet regeneration and showed that the mammalian pancreas also exhibits, at a very low level, an endogenous regenerative capacity. A better understanding of how islet cells are formed during development will also improve future regenerative strategies.

What do you enjoy working with at K2?

I started working here five years ago, which gave me the opportunity to get to know the tools and needs of clinical research. I am part of a very heterogeneous multidisciplinary group of researchers, integrating genomics, molecular and cellular biology, bioinformatics and clinical research. We all study diabetes but different aspects of the disease from the molecular mechanisms to clinical aspects. I like the challenge of learning how to effectively communicate with scientists from different disciplines, and to see the diabetes research from so many other points of view. Being so close to the clinics at K2 also changed my perspective over my own research, especially regarding motivation and impact.

Norwegian: Informasjonsmøte om mottak BOTT økonomi 03.09.

Det medisinske fakultet er i gang med å forberede mottaket av nye økonomisystem knyttet til BOTT. Vi har nedsatt en styringsgruppe og en arbeidsgruppe som skal se hvordan vi arbeider med økonomi i dag og hvordan innføringen av nye systemer påvirker økonomitjenesten og økonomiarbeidet ved fakultetet.

I dette møtet presenterer vi arbeidet vårt så langt for alle interesserte ved fakultetet. Vi vil gå gjennom mandatet og tidsplanen for endringsarbeidet, og det vil være anledning til å stille spørsmål til arbeidsgruppen.

Les mer om prosjektet her: https://www.uib.no/med/137379/bott-økonomi-ved-det-medisinske-fakultet

Møtet arrangeres i Zoom. Påmeldte vil få tilsendt lenke dagen før møtet.

Påmelding her: https://www.uib.no/en/node/137918

This week`s employee – Anne Hammer Knudsen

I have been employed as a technician at UiB since December 1999, last century! I was employed in the research laboratory at the children’s clinic, with Lage Aksnes as my first boss. Among other things, there was analysis of vitamin A,D,E, celiac disease, ulcerative colitis, morbus crohn and Pancreas Elastase 1 in the faeces. And, some method development as well.
Before coming here, I worked in the laboratory at the Vinmonopolet. I took my education at the Statens Næringsmiddeltekniske skole, where I became a Næringsmiddelteknolog. So, I am neither a chemist nor a molecular biologist, but the lab work is much the same, although the quantities are different. At the Vinmonopolet it went in liters, here it goes in microliters.
I am currently employed at the Center for Diabetes Research. I have been here since 2014, when the research lab at the children’s clinic was closed. I have been given new, interesting assignments and had to learn new methods. A bit demanding at times, but very nice to learn new things. I also want to brag about my great colleagues, a joy to work with.
I am also a safety delegate, since 2010, and substitute representative for chief Safety delegate at MED-FAK since 2017. By saying yes to that position, I have become acquainted with new colleagues at all faculties, both at UiB and the rest of the country’s universities. Every fall, the Hovedverneombudskonferansen is organized, which all HVO and their substitute representative can attend. The conference goes on a tour of the universities.
As you may realize, I am doing well here at K2, varied work assignments and great colleagues! Have a nice weekend!

Information about physical teaching this autumn

The teaching this autumn will be different, and several considerations must now be taken into account. Below is information from Vice Rector of Education Oddrun Samdal, about physical teaching this autumn (Norwegian only). Information is also available here: https://www.uib.no/en/hms-portalen/137607/protective-measures-teaching-areas

Continue reading

This week`s employee – Monika Ringdal

I completed my education at NTNU in Trondheim in molecular cell biology. I moved to Bergen after my studies and was lucky to get a job in Pål Njølstad’s MODY group in 2016. Today, the organization has changed a bit, but I still belong to the MODY group and am affiliated with the Center for Diabetes Research. MODY (Maturity Onset Diabetes of the Young) is still an important part of the work.
The group consists of both UIB and hospital employees. The close association with Haukeland University Hospital makes the work extra interesting and meaningful. I feel very lucky to get to work here with incredibly talented and very nice colleagues, which makes it very nice to be at work.

Guidelines for this autumns dissertations

The faculty has made new guidelines for this autumns dissertations;

– Full digital disputations are still recommended. By fully digital we mean a solution where everyone involved, including the candidate, is disputing from their own home or office (with private or UiB equipment).
– The faculty allows for the use of suitable UiB premises by agreement with the relevant department. This is particularly relevant if the candidate only has access to the Helse-Bergen PC. If UiB premises are used, supervisors, as well as any committee chair and custos may be in the same room as the candidate. Opponents are not allowed to be physically present, even in cases where they are already in Bergen. Note that custos and committee chairmen must then have an opportunity to retire to attend the digital committee meeting, so that their own (brought) equipment is required for this. You can use a laptop, tablet or similar, but note that this must also be tested.
– PhD coordinator or other representatives from the administration can not be expected to be physically present, but will be available digitally and facilitate testing and implementation.
– Everyone who has an active role in the disputation must participate in testing in advance, with the equipment and in the room they will be staying at the disputation itself. Everyone who has an active role during the disputation must become well acquainted with the equipment through testing.
– IT assistant can be physically present as long as they do not work from home office. This is ordered via UiB help.
– Zoom webinar is the recommended solution from UiB Central. The IT department is working to get more licenses in place, probably from October. We will keep you updated on progress, but until further notice, UiBhjelp can be used to order the use of the license.
– The department will not provide food, tablecloths, cloaks or flowers to the room where the candidate is staying.
– It will not be possible to invite the public into the disputation room, even if the size of the room should indicate that it is possible.
– The faculty will offer administrative support to the departments on dates where one department has two disputations on the same day, but we will try as much as possible to avoid collisions.

Questions? Please contact Irene Hjelmaas

Life without an apprentice

During the summer our apprentice Tonje has decided to quit her job at K2 in order to pursue new opportunities in Oslo. Furthermore, she has already had her last day at K2 and the reception is therefore currently unmanned, as some of you may have noticed. For a period we will no longer have a dedicated person to handle important tasks such as being our public face, handling room bookings, answering enquiries over the phone, purchasing, post, meeting assistance et cetera et cetera.

Although I am looking into different solutions, from hiring a new apprentice to help from others, we must all prepare ourselves for doing more tasks ourselves. The administration will assist as best we can, but we must ask for both patience and understanding that some things will take longer time to undertake. We are grateful if you can assist us where you can, both by doing more things yourself and avoid urgent requests when possible.

All the best,

Julie

Norwegian: ARBEIDSMILJØPRISEN

Er DU opptatt av godt arbeidsmiljø? Kjenner du noen kollegaer eller miljø som gjør en god innsats for arbeidsmiljø og trivsel?

Det medisinske fakultet lyser ut ARBEIDSMILJØPRISEN til den eller de som har gjort en særlig innsats for arbeidsmiljøet i 2020.

Nominasjon eller søknad sendes her med frist 15.november 2020: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=7253333

 

Prisen deles ut på fakultets første HMS-dag den 10.desember 2020, og vinneren tildeles:

  • Heder og ære!
  • Vandrepokal
  • Diplom
  • kr. 20.000, – til arbeidsmiljøet

Oversikt over fullstendige kriterier finner du her: http://ekstern.filer.uib.no/mofa/HMS/HMS%20pris-forslag%20til%20kriterier.pdf

Erasmus staff mobility 2020/21

See attached file for Erasmus staff mobility agreement.

Deadlines: 20. August, and 20, January.

Mobility agreement for teaching: Mobility Agreement for teaching

Mobility agreement for training: Mobility Agreement for training

Webpages with more information (Norwegian only):

Ansattmobilitet: https://www.uib.no/foransatte/92416/erasmus-tilsettmobilitet

Undervisningsmobilitet: https://www.uib.no/foransatte/92415/erasmus-undervisningsmobilitet

Nordic Nanopore-Seq Network Meeting in Bergen on 14.09.2020

We are pleased to announce that we will hold the Nordic Nanopore-Seq Network Meeting in Bergen on 14.09.2020 as planned. Norwegian regulations allow to hold conferences in person, and we continuously plan to do so!

We hope that you all have the chance to join this free one-day meeting in September. If you have any further questions regarding the conference, do not hesitate to contact us!

If you have not done so, check out our Nordic Nanopore-Seq Network website with great information about us and the ~60 scientists that joined the network already! https://nordicnanopore.net/

Please find attached the updated Advertisement poster: N3M – 2020

This week`s employee – Andre Sulen

What do you work with?

I am a trained biologist and work as a postdoc at the KG Jebsen Centre for autoimmune disorders and in the group Endocrine Medicine. Through the PhD period here at K2 and a three-year postdoctoral period at Karolinska Institutet in Stockholm, I have developed a fascination for how our immune cells affect our health. I worked on cell signalling in monocytes during the PhD period, and continued to characterise macrophages and their role in adipose tissue at Karolinska. The field of immunology is currently undergoing major advances due to technological advances, such as CyTOF and single-cell sequencing, that allow the study of large amounts of single-cell data. I have been fortunate to build expertise in these techniques, both in the lab and with data analysis, and I look forward to contributing with this at the K.G. Jebsen centre. We are researching disorders where the immune system attacks endocrine organs so that the hormone balance is perturbed. Certain gene variants are associated with the risk of developing such diseases, but just how the complex interaction between the immune system and these organs goes wrong early in the process is unknown. By combining «single-cell» techniques with clinical material and animal models, we aim to shed light on this.

Why do you want to work at K2.

The K.G. Jebsen centre for autoimmune disorders consists of a fine mix of clinicians and researchers who have a solid track record in immunology and endocrinology. The research ranges from GWAS to more functional studies, and it is a plus that there is a focus on «single-cell» at the centre. When I look back on the PhD period at the institute, it is especially the good working environment that I remember. With previous knowledge of this environment at K2, the choice to come back for me was very easy.

Norwegian: Status som merittert underviser – utlysning 2020

Som et ledd i arbeidet for studiekvalitet har fakultetsstyret opprettet en meritteringsordning for fremragende undervisere ved Det medisinske fakultet.

Fakultetet inviterer med dette sine undervisere til å søke om å bli tildelt merittert undervisningsstatus. Merittert status tildeles vitenskapelig ansatte som har vist betydningsfull innsats for å sikre utdanningskvalitet i bred forstand.

Søknadsfrist er 1. september 2020.

For mer informasjon om meritteringsordningen og søknadskravene se: Utlysning meritteringsordning 2020 og Krav til søknad om status som merittert underviser

This week`s employee – Anette Susanne Bøe Wolff

What do I work with?
My education is molecular biology, and I completed my PhD degree in 2005. After that, I have had many different roles and projects in research group G1 (Endocrine Medicine). I like it best “in the lab” but, unfortunately, I do not have so much time anymore for that. I still try to do lab tasks myself, especially when introducing and optimizing new methods, and I try to perform some lab task each week. I spend most of my time to supervise master’s, PhD students, and postdocs, and to coordinate and discuss upcoming and ongoing projects and results with my internal colleagues and external partners. Of course, applications, articles, reports, etc. must also be written. A lot of time is spent on zoom meetings, both inside and outside corona time.
My research “in a large perspective” focuses on finding causal mechanisms for endocrine autoimmunity, and to translate this knowledge to improved therapy for patients with these diseases. In more detail, I lead two projects. The aim of the first project is to identify monogenic autoimmune diseases by genome sequencing of families with accumulation of endocrine autoimmunity, and the aims of the second is to “single cell” analyse regulatory T cells in patients with autoimmune diseases to investigate how we can use such cells as targets or tools for therapy. In both projects, collaboration between different professions is required; physicians to recruit patients, molecular biologists to perform laboratory experiments, and bioinformatics and geneticists to help get results out of the “big data” research. After that, collaboration with the biologists again is required to get “meaning out of the results”. These are demanding, but exciting, processes! I learn new things every day!
Techniques we carry out in our lab are standard molecular biology and immunology such as cell culture, PCR, real-time PCR, ELISA, various other immunoassays etc. We collaborate with the core facilities at UiB for flow cytometry, Cytof and RNA sequencing, and with external partners for e.g. genome sequencing and genome wide association (GWAS) experiments.

Why do I like working at K2?
I often think that I am super-lucky who get to work with something that is exciting, and that challenges me every day. K2 is an institution that, both physically and professionally, is close to Haukeland University Hospital. Genes and the immune system have fascinated me since I “knew that they existed”, and being allowed to dig into this because we are so closely linked to the medical department, and that we have access to methodology that are needed, is very awarding. We have many different competences in the research group, and collaboration internally is important both socially and professionally. The doctors in the group often work clinically at the same time. This means that we can find new problems and hypotheses together with them, which we can try to solve in the laboratory, and the path is then short to turn to the patients again with new knowledge. From bed-to bench-and back again. The fact that we have a registry and biobank, that we can utilize as material for research, is a fantastic resource.
K2 and the lab block have very nice laboratory facilities, and the way is short to my internal partners in other research groups (special medical genetics) and the core facilities. The core facilities are truly something we should strive for so that we avoid researchers sitting in each corner with his/her private/own machine and who spend time learning the same advanced techniques.
Working at K2 also gives me the opportunity to supervise students at various levels, something I like very well. It challenges me, and makes me find things I do not know, that I have to learn. That leads to personal and scientific development.
So that is why I like to work here!

Norwegian: Status som merittert underviser – utlysning 2020

Som et ledd i arbeidet for studiekvalitet har fakultetsstyret opprettet en meritteringsordning for fremragende undervisere ved Det medisinske fakultet.

Fakultetet inviterer med dette sine undervisere til å søke om å bli tildelt merittert undervisningsstatus. Merittert status tildeles vitenskapelig ansatte som har vist betydningsfull innsats for å sikre utdanningskvalitet i bred forstand.

Søknadsfrist er 1. september 2020.

For mer informasjon om meritteringsordningen og søknadskravene se: Utlysning meritteringsordning 2020 og Krav til søknad om status som merittert underviser