Kategoriarkiv: Nyheter

Sentre for forskningsdrevet innovasjon

Sentrene for forskningsdrevet innovasjon (SFI) utvikler kompetanse som er viktig for innovasjon og verdiskaping. Langsiktig forskning i et nært samarbeid mellom FoU-aktive bedrifter og fremstående forskningsmiljøer skal styrke teknologioverføring, internasjonalisering og forskerutdanning. Sentrene er etablert for en periode på maksimalt åtte år (fem + tre). Vi planlegger en utlysning av SFI-V i 2024 med oppstart av anslagsvis sju–ni nye sentre høsten 2025. Det kommer mer informasjon om dette høsten 2023.

https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/midler-fra-forskningsradet/sfi/

Gla’-sak! Er pediatri den mest veltrente gruppen på instituttet?

Thomas Halvorsen og gjengen i Glasblokkene 6.etg. driver med inkluderende trening kl. 12:00 hver dag i uken. Kommer man forbi rundt den tiden så blir man tatt med på deres styrkeøkt. Det begynte med 1×10 push-ups, og så har det ballet på seg etter hvert, og nå er det 3×10 som var dagens dose. Hyggelig gjeng som snart er den mest veltrente gruppen på instituttet?

Boost your research potential with innovation perspectives

Most funding schemes incorporate innovation perspectives into their application templates. These are especially visible in the chapters on impact but go beyond and should be found as a red line throughout a good research project – or rather, research and innovation project.

6 June 2023 at 9.00-12.00

https://www.uib.no/ferd/161949/optimize-your-research-potential-through-innovation-competencies

The 24th Broegelmann Lecture – Peder Olofsson

Peder S Olofsson is the Head of Division of Cardiovascular Medicine, Departmentof Medicine, Solna, Karolinska Institutetand the Scientific Director of the Stockholm Center for Biolectronic Medicine will give the talk Reaching beyond innervation to map mechanisms of neural regulation of inflammation.

Speaker: Peder S Olofsson, Division of Cardiovascular Medicine, Departmentof Medicine, Solna, Karolinska Institutet
Title: Reaching beyond innervation to map mechanisms of neural regulation of inflammation
Chair: Helena Harris
When: May 15th, 2023 at 3:00-4:00. Snacks and coffee will be provided prior to the lecture, remember to register!
Place: Auditorium B302, Sentralblokken 3rd floor, Haukeland University Hospital, Bergen

Registration: at this link  Deadline is May 8th at 12 AM

DAM-stiftelsens nye satsing

Allerede fra neste utlysning, som publiseres høsten 2023, lanseres stiftelsen den nye toårige satsingen på publiseringsformen «registrert rapport».

Det vil være valgfritt om man søker på vanlig måte eller som registrert rapport, men søkere garanteres en litt høyere sjanse for innvilgelse dersom de velger å publisere forskningen sin som registrert rapport.

Torsdag 4. mai gjennomførte Dam webinar om den nye satsningen. Opptak av webinaret vil bli tilgjengeliggjort på Stiftelsen Dam sine nettsider under.

Nettsider for Stiftelsen Dam

Her får du høre hva en «registrert rapport» er, hvorfor Dam satser på det og hva du må tenke på om du vil søke.

 

Panopto – Opptak og deling av undervisningsvideoer

UiB innfører våren 2023 Panopto, en ny tjeneste for undervisningsvideo. I første fase erstatter Panopto Kaltura, som er tjenesten bak «Emnets videoer» og «Mine videoer» i Mitt UiB. På sikt er målet at Panopto også erstatter dagens programvare i videonotatløsningen, som styrer opptak og strømming i undervisningsrom.

Med Panopto forventer vi bl.a.

  • En mer stabil videotjeneste
  • En forbedret og forenklet brukeropplevelse for undervisningsvideo ved å bruke samme tjeneste til både skjermopptak og opptak i undervisningsrom
  • Tilnærmet lik funksjonalitet og integrasjon med Mitt UiB som før
  • Mer universelt utformede undervisningsvideoer gjennom et integrert verktøy for teksting av video
  • Enklere administrasjon av automatiske sletterutiner

Panopto benyttes i dag ved over 20 institusjoner i UH-sektoren. UiB kjøper tjenesten gjennom Sikt sin rammeavtale.

Les mer her.

Info om grunnlag for endringen og tidsplan:
Overgang til videotjenesten Panopto
Overgang til videotjenesten Panopto Overgang til videotjenesten Panopto – tidsplan

Webinar: Pedagogisk bruk av digital teknologi i høyere utdanning

Universitets- og høgskolesektoren møter forventinger om økt og mer systematisk og hensiktsmessig bruk av digitale verktøy, særlig innen den pedagogiske virksomheten.

Sammen med Universitetet i Oslo og Høgskolen i Innlandet, gjennomfører NIFU et forskningsprosjekt om digital teknologi og studenters læring. Prosjektet er finansiert av HK-dir, i samarbeid med Sikt og NOKUT.

På webinaret 11. mai kl. 09.00 presenterer NIFU et notat om hvordan digital teknologi brukes i høyere utdanning, påfulgt av diskusjon.

Påmeldingsfrist: tirsdag 9. mai. Les mer og meld deg på.

Interested in the development of European health data space?

The TEHDAS joint action invites experts, professionals and decision-makers in health sector across Europe to the final event of the project to learn about the results and to discuss the development of European health data space. The hybrid event will take place on 14 June 2023. We will focus on the current developments of the European health data space.

https://tehdas.eu/event/tehdas-stakeholder-forum-2023/

ChatGPT – hva er greia?

Populærvitenskapelig foredrag i biblioteket

ChatGPT og andre kunstig intelligens-verktøy er kommet for å bli. Hvordan skal du som student forholde deg til dette? Hva kan ChatGPT være nyttig til? Hvilke forholdsregler bør du ta? Førstebibliotekarer Kjersti Enerstvedt og Hege Folkestad vil snakke om dette og mer til, i denne spesialutgaven av Kunnskapseplet.

11.05.2023 – 14.15–15.00
Bibliotek for matematisk-naturvitenskapelige fag, Realfagsbygget
https://www.uib.no/ub/162069/chatgpt-hva-er-greia

How to write competitive proposals for the ERC Synergy Grant

The competition for ERC Grants can be daunting, but UiB has many examples of researchers who have won and enjoy the academic freedom of an ERC grant. Find out how to best prepare your application with this digital workshop. Synergy Grants are open to all researchers regardless of years of experience. Synergy Grants are designed for a group of two to a maximum of four Principal Investigators (PIs) to work together and bring different skills and resources to tackle ambitious research problems. One will be designated as the corresponding PI (cPI).

14.06.2023 – 09.00–15.06.2023 – 11.30
Digital: Zoom
Katie Anders
Påmeldingsfrist: 13.06.2023 – 23.59

More info or registration here.

Rekruttering til OSKE

Vil du være med på en gøyal dag? Vi trenger administrative støttespillere OSKE6, 14. juni!

Vi trenger fortsatt administrative personer til å delta i praktisk OSKE den 14. juni. Hvis du har mulighet til å stille opp i et par timer, vil det være til stor hjelp.

Dette er en gøy dag da hele fakultetet er i sving, og vi håper at du vil være med på å gjøre dette til en suksess. Er du interessert? Kontakt Mareike Mannigel for å melde deg som administrativ.

Vi sees!


Foto: Paul André Sommerfeldt

Workshop – Social media for researchers

This workshop will show you how to use social media to extend your own impact, network with your peers, and get access to opportunities in both academia and industry.

Participants will learn how to exploit the platforms Twitter and LinkedIn as professional tools, and to avoid unnecessary distractions.

The workshop is organised by UiB Ferd Career Center for Early Stage Researchers, at May 25th, 2023.

Get more info and register (by May 19th) here.

Digital Helse – dager 24-25. mai 2023 i Bergen

Digital helse-dager er en møteplass for felles utfordringer og felles løsninger på tvers av fag og sektor.

Vi ønsker deltagere fra hele landet velkommen til Bergen og Hotel Edvard Grieg, 24. og 25. mai!

Årets Digital helse-dager setter søkelys på hvordan vi kan digitalisere på en måte som gir gode helsetilbud, som avlaster personell, og som inkluderer uten å ekskludere. Konferansen fremmer innbyggernes perspektiv, og utforsker hva kommune, sykehus, forskning, utdanning og næringsliv kan få til sammen.

https://www.smartcarecluster.no/events/2022/11/digital-helse-dager

Jubileumsseminar – Det gode arbeidsmiljø

Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet ?
Digitalt frokostseminar torsdag 25.mai på Zoom kl.0830-1000

Arbeidsmiljø – helse – trivsel

Arbeidsmiljø handler om hvordan vi organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet vårt.

Et godt arbeidsmiljø kjennetegnes av god ledelse, medvirkning fra ansatte og tydelige organisatoriske rammer. Kompetanse, god kommunikasjon, mestring og anerkjennelse gir både trygghet og trivsel.

Gjennom frokostseminarserien Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet? ønsker vernetjenesten ved UiB å sette søkelys på betydningen av faktorer som bygger et godt arbeidsmiljø.

Den 25.mai har frokostseminarserien Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet jubileum. Vi feirer både at det er 5 år siden vernetjenesten arrangerte det første frokostseminaret, og at det kommende frokostseminaret er det 20. seminaret i rekken.

Arbeidet vårt er en viktig del av livet, og ifølge STAMI trives ni av ti nordmenn på jobb. Det er viktig med trivsel på arbeidsplassen siden vi tilbringer så mye tid der sammen med kollegaer. Et godt arbeidsmiljø virker positivt inn på både helse, motivasjon og sykefravær blant ansatte. Arbeidsmiljø omhandler både det fysiske, det organisatoriske, det psykososiale, det ergonomiske samt det kjemiske og biologiske arbeidsmiljøet. I forhold til sykefravær er muskel- og skjelett plager, altså smerter i nakke, skuldre og korsrygg, det som topper sykmeldingsstatistikken.

25.mai vil vi blant annet få høre mer om hva psykologisk trygghet handler om. Vi kommer også til å få belyst temaet muskel og skjelett plager, og litt om BHT sin rolle. I Norge har verneombudet en viktig rolle å spille i arbeidsmiljøarbeidet, og verneombudsrollen og arbeidet med det organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljøet vil også bli trukket frem.  .

På jubileumsseminaret har vi invitert:

Karin Scheel seniorrådgiver ved Avdeling for kommunikasjon og brukerdialog i Arbeidstilsynet

Truls F. Lillebø bedriftsfysioterapeut ved Bedriftshelsetjenesten UiB

Anette Norheim Fredly hovedverneombud ved Universitetet i Sør-Øst-Norge

Universitetsledelsen vil bidra med en hilsen.

 

Seminaret arrangeres digitalt torsdag 25.mai kl. 0830-1000 på Zoom, og du melder deg på her. Påmelding innen arbeidsdagens slutt onsdag den 24.mai  

Møteledere:
June-Vibecke K. Indrevik, universitets hovedverneombud (UHVO) UiB og
Michael P. Riisøen, vara UHVO UiB.

Informasjon med lenke og program vil bli utsendt til alle påmeldte før seminaret.

Velkommen!

Ny redaktør for K2-nytt

Hei,
Jeg har fått gleden av å ta over som redaktør av K2-Nytt etter Jens Vikse.

Mitt navn er Inga K. F. Motzfeldt, og jeg jobber i presisjonsonkologi-gruppen ledet av Bjørn Tore Gjertsen. Jeg har en bakgrunn fra molekylærbiologi og biomedisin, og arbeider for tiden med min doktorgradsavhandling som fokuserer på akutt myelogen leukemi (AML). Prosjektet omfatter både den sjeldne undergruppen av AML, kalt erytroleukemi, og AML generelt med fokus på FLT3-mutasjoner.

Jeg ser frem til å ta fatt på oppgaven, og fortsette det gode arbeidet med å opplyse om alt som foregår. Har du innspill til saker som skal inkluderes i K2-Nytt, send dem til meg på: Inga.Motzfeldt@uib.no.

 Ønsker alle en god helg!

Beste hilsen
Inga K. F. Motzfeldt

Ukens leder

Tjenende lederskap

Tjenende lederskap eller «Servant leadership» er en ledelsesfilosofi som ble formulert av Robert K. Greenleaf på 70-tallet.  Hovedideen er at lederen skal tjene de ansatte og organisasjonen, og skiller seg fra tradisjonelt lederskap der lederens rolle er å fremme organisasjonens interesser.

En tjenende leder deler makt, setter de ansattes behov først og hjelper mennesker med å utvikle seg og prestere så godt som mulig. I stedet for at menneskene jobber for å tjene lederen, eksisterer lederen for å tjene folket. Greenleaf formulerte det slik: En tjenende leder må stille seg spørsmålet: “Vokser mine ansatte som personer? Blir de, mens de blir tjent, sunnere, klokere, friere, mer autonome, med større sannsynlighet for selv å bli tjenere?

Så er spørsmålet, har vi et tjenende lederskap ved UiB og for den del sykehuset vi er en integrert del av? Som vitenskapelig ansatt opplever jeg og mange andre at oppgaver andre tidligere gjorde for oss, nå må gjøres av oss. Vi bruker mer og mer tid på dokumentasjon, fylle ut skjemaer, organisere undervisning og andre administrative oppgaver. Det oppleves som at det rundt oss sitter ulike administrative grupper som er mer opptatt av å lede oss istedenfor å tjene oss. Dette gjør at vi har mindre tid til å gjøre universitetets kjerneoppgaver, nemlig forskning, undervisning og formidling.

Dette trenger vi en debatt omkring. Jeg hadde ikke Fredrik Solvang tilgjengelig, så som innledning spurte jeg ChapGPT om vi hadde tjenende lederskap ved UiB. Den svarte blant annet: «Det er en økende interesse for tjenende lederskap i høyere utdanningsinstitusjoner over hele verden. Mange universiteter har innført prinsipper for tjenede lederskap i sine ledelsesstrukturer og har sett positive resultater.

UiB har også tatt initiativer for å fremme tjenende lederskap. For eksempel har de arrangert seminarer og workshops om emnet og har også inkludert dette som en av deres kjerneverdier. Videre, i sin visjon for 2022, understreker UiB at de ønsker å fremme ansvarlig ledelse, inkludert tjenende lederskap.

Vi trenger nå å diskutere hvordan denne visjonen omgjøres til praktisk handling?

Med ønske om god helg

Eystein Husebye
Nesteleder K2

Prosjektledelse i akademia

Ønsker du å lære mer om prosjektledelse og hvordan det blir brukt i akademia? Dette kurset vil dykke ned i nyansene av prosjektledelse innenfor akademiske settinger og utforske hvordan det skiller seg fra andre sektorer. Mens vi undersøker de unike karakteristikkene ved forskningsprosjekter, vil vi også vurdere om eksterne perspektiver og strategier kan være nyttige for å forbedre prosjektledelse i akademia.

30.05.2023 – 12.00–15.00

FIA sine lokaler i Jekteviksbakken 31, 2. etg., rom 240 (Nordstjernen)

Påmeldingsfrist 24.05.2023 – 16.00

Påmelding

https://www.uib.no/ferd/161948/prosjektledelse-i-akademia

The 24th Broegelmann Lecture- Peder Olofsson

Peder S Olofsson is the Head of Division of Cardiovascular Medicine, Departmentof Medicine, Solna, Karolinska Institutetand the Scientific Director of the StockholmCenter for Biolectronic Medicine will give the talk Reaching beyond innervation to map mechanisms of neural regulation of inflammation.

Speaker: Peder S Olofsson, Division of Cardiovascular Medicine, Departmentof Medicine, Solna, Karolinska Institutet
Title: Reaching beyond innervation to map mechanisms of neural regulation of inflammation
Chair: Helena Harris
When: May 15th, 2023 at 3:00-4:00. Snacks and coffee will be provided prior to the lecture, remember to register!.
Registration: at this link  Deadline is May 8th at 12 AM
Place: Auditorium B302, Sentralblokken 3rd floor, Haukeland University Hospital, Bergen

Short bio: Peder S. Olofsson, MD, PhD, trained in anesthesiology and intensive care medicine at the Karolinska University Hospital in Stockholm, Sweden, and is a Diplomate of the European Academy of Anesthesiology and Intensive Care Medicine with more than 10 years of clinical experience. Dr. Olofsson also holds a PhD in experimental medicine from the Karolinska Institutet in Stockholm, Sweden.

Research: Dr. Olofssons group focuses on the field of Bioelectronic medicine — the convergence of molecular medicine; neuroscience and biology; and electronics and computing to develop cures. It is hoped this field of study may change the future of therapies for a wide variety of diseases. This groundbreaking discipline is aimed at interfacing electronics with nerves to specifically target the biological processes underlying disease.

Studying neurophysiological and molecular mechanisms in the neural control of inflammation outside of the central nervous system, his lab uses genetic experimental animal models and pharmacological and neurophysiological interventions, and human studies, to map the homeostatic reflex control of inflammation physiology.

Dr. Olofsson’s work has been instrumental in the discovery that T cells relay neural signals in the inflammatory reflex, and that acetylcholine-producing T cells play key roles in regulation of blood pressure and anti-microbial defense through regulation of blood vessel physiology.

More information about Dr. Olofssons work can be found on his group page: Neural regulation of inflammation and metabolism | Karolinska Institutet (ki.se) and at the following link Bioelectronic Medicine – YouTube with a short video focusing on being able to monitor and stimulate the vital vagus nerve with short electrical pulses in order to treat inflammatory diseases in a targeted manner.

This seminar has been arranged by the Broegelmann Research Laboratory, NSI Bergen and the Bergen Research School in Inflammation

Snakk om forskningen din i media

Vil du bli tryggere på å snakke om forskningen din på TV, i radio eller podkast?

Kurset tirsdag 23. mai er for deg som ønsker å bli bedre på å presentere forskningen din i media. Kurset vil ta for seg hvordan du jobber med å spisse budskapet og gjøre forskningen din tilgjengelig for folk flest. På kurset gjør vi testopptak på video og simulerer en tenkt intervjusituasjon.

https://www.uib.no/aktuelt/162162/snakk-om-forskningen-din-i-media

Hold av datoene, 16.-17. november for deltakelse på den 12. Forskningskonferansen om muskelskjeletthelse (MUSS)

Sted: Comfort hotel Runway, Hans Gaarders vei 27, Gardermoen
Tid: 16.-17. november 2023

Vi jobber med konferanseprogrammet som vil ha innlegg fra inviterte forskere, samt innlegg og postere basert på innsendte abstrakt. Konferansen er tverrfaglige og er aktuell for forskere, helsepersonell, brukere, klinikere og andre som er interesserte i muskelskjeletthelse. Hold av datoene for deltakelse i et spennende og aktuelt faglig program.

Informasjon om konferansen vil bli lagt ut på www.muss.no.

Vi ønsker at så mange som mulig deltar på konferansen. Det er derfor fint om du kan sende e-posten videre til andre aktuelle forskere/forskningsmiljøer innen feltet.

Vi håper du har anledning til å bli med på konferansen!

Med vennlig hilsen,
Det koordinerende forskningsmiljø for satsingen v/ FORMI, OUS-Ullevål
John-Anker Zwart, Margreth Grotle, Kjersti Storheim og Linda M. Pedersen.

For mer informasjon ta kontakt med Linda M. Pedersen
e-post: limped@ous-hf.no, tlf.nr: 23016171/91106219

Disputas: Diagnostikk for alvorlig diarésykdom hos barn i Etiopia

Øystein Haarklau Johansen disputerer 28.4.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen “Cryptosporidiosis in low-resource healthcare settings”.

Avhandlingen handler om påvisning av en ledende årsak til diaré hos små barn i lavinntektsland, nemlig parasitten Cryptosporidium. Målrettet medikamentell behandling forutsetter pålitelige diagnostiske tester. Det mangler studier av pasientnære tester i ressursfattige land.

Avhandlingen bygger på «CRYPTO-POC»-studien hos barn i Jimma-området i sørvest-Etiopia. Hovedformålet var å undersøke tester for diarésykdommen forårsaket av denne parasitten. Vi sammenlignet to tester og et panel av referansetester. En delstudie undersøkte risikofaktorer ved å sammenligne barn med og uten sykdom. Vi undersøkte varighet og intensitet av parasittutskillelse i en 60-dagers oppfølgingsstudie.

Lokale helsearbeidere ble opplært i mikroskopimetoden auramin-fenol-farging (AP), som synliggjør parasitten i mikroskop ved hjelp av et selvlysende fargestoff. Metoden hadde god diagnostisk presisjon. Vi undersøkte også en nyutviklet hurtigtest som var like presis som AP-mikroskopi. Studien fant en sterk sammenheng mellom denne sykdommen og manglende skolegang hos mødre, tidligere kontakt med helsevesenet, bruk av vann fra vannposter, og akutt underernæring. Parasittutskillelsen var høyest i starten av diaréepisoden, og falt raskt de første uker etter symptomdebut.

Avhandlingen demonstrerer at AP-metoden er pålitelig. Forebyggende tiltak bør inkludere opplæring og støtte til barnas foresatte, og å gi ernæringsstøtte til barn med moderat og alvorlig underernæring.

Personalia

Øystein Haarklau Johansen (f. 1977) er spesialist i klinisk mikrobiologi, og har arbeidet som lege i Norge, Sør-Afrika, Antarktis, Skottland, og Etiopia. Han bor og arbeider nå i Nord-Irland. Hovedveileder var professor Kurt Hanevik (UiB) og biveiledere professor Nina Langeland (UiB) og professor Lucy Robertson (NMBU). Under feltarbeidet var han stipendiat ved Klinisk institutt 2 ved Universitetet i Bergen og ansatt som overlege ved Sykehuset i Vestfold, som driver utvekslingsarbeid i Etiopia.

Disease X: The 100 Days Mission to End Pandemics

Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) is a huge Norwegian-initiated and largely Norwegian-funded funding mechanism (HQ in Oslo) which has been and is funding the development of new vaccines, including several of the corona-vaccines.

Kate Kelland, Chief Scientific Writer in CEPI, will visit Bergen and give an exciting lecture presenting the book “Disease X: The 100 Days Mission to End Pandemics” Tuesday 23 May at 11.15

https://www.uib.no/en/pandemic/161343/disease-x-100-days-mission-end-pandemics

En hilsen fra avtroppende redaktør

Jeg har vært redaktør for K2-Nytt siden september 2021. Neste uke gir jeg stafettpinnen videre til Inga Kirstine Flaaten Motzfeldt. Inga vil presentere seg selv i neste K2-Nytt, og jeg ber om at fremtidige saker til K2-Nytt rettes til henne: Inga.Motzfeldt@uib.no

Årsaken til min fratredelse er at jeg neste uke starter i ny stilling, en kombinert forsknings- og klinisk stilling ved Revmatologisk avdeling, Stavanger universitetssjukehus. Jeg vil fortsette mitt PhD-arbeid om IgG4-relatert sykdom, og vil således fortsatt være tilknyttet K2 som PhD-student.

Jeg vil benytte anledningen til å takke for meg. Ønsker alle en god helg, og lykke til videre med alt det viktige arbeidet som foregår ved K2.

Beste hilsen
Jens Vikse

Don’t miss the opportunity to get involved in the next Horizon Europe 2024 Health proposals!

The 2024 calls are already open for submission; this will be the second round of calls of the CL1 Work Programme 2023-2024.

The European action HNN3.0 together with the European Commission, Enterprise Europe Network and NCP WideraNet is organizing the next Horizon Europe Brokerage Event on the 2024 Cluster 1 Health calls for proposals.

The Brokerage Event is organized consecutively to the Cluster 1 Health INFODAY that will take place on June 1st.

This international partnering event will help you to build your consortium for the upcoming 2024 calls of the 2023-2024 Health Work Programme.

The event is free of charge but registration by 29 May and profile activation are mandatory to attend the brokerage event. 

https://cluster-health-horizon-europe-brokerage2024.b2match.io/

Informasjon om omlegging av personlig lagringsområde for ansatte

I løpet av våren 2023 vil det personlige Windows lagringsområdet for alle brukere bli flyttet til OneDrive. OneDrive er en mer fleksibel lagringstjeneste med helt andre muligheter for bl.a. tilgang og deling/samhandling. Løsningen er allerede godt etablert ved UiB. Samkjøring til OneDrive vil gi en bedre opplevelse for brukerne og dessuten gi en stor kostnadsbesparelse for UiB.

Omleggingen angår alle ansatte som bruker dagens O: området til lagring av filer. Dette gjelder ikke andre lagringsområder som er i bruk. Studenter benytter seg allerede av OneDrive som personlig fillager. Arbeidet vil foregå i perioden medio mars til slutten av mai 2023.

IT-avdelingen vil stå for gjennomføring og kontakt med de berørte brukerne. Vi kommer til å ta oss av selve filkopieringen i bakgrunnen, mens brukerne kan fortsette å jobbe som vanlig.

Alle berørte brukere vil under omleggingen få flere e-poster fra IT-avdelingen:

  • Første e-post sendes medio mars for å orientere alle brukere om flyttingen og gi informasjon om omleggingen
  • Andre e-post sendes om morgenen samme dag som hjemmeområdet blirflyttet for brukeren med informasjon om tidspunkt
  • Neste e-post vil varsle når flyttingen effektueres.
  • Siste e-post informerer brukeren om at kopiering av filene er avsluttet. Denne sendes vanligvis dagen etter. Om aktuelt legges det ved en rapport over filer som ikke ble kopiert.

Mer informasjon om omleggingen finnes på norsk: Knowledge Base (uib.no) og engelsk: Knowledge Base (uib.no)

Utvidet informasjon om Onedrive finnes i UiB hjelp.

Social media for researchers

This workshop will show you how to use social media to extend your own impact, network with your peers, and get access to opportunities in both academia and industry.

25.05.2023 – 09.00–12.00

Seminar room A+B, basement of Muséplass 1. Use entrance from Professor Keysersgate.

Signe Knappskog

Registration deadline

19.05.2023 – 12.00

Register here

https://www.uib.no/en/ferd/161822/social-media-researchers