Kategoriarkiv: Nyheter

Ønsker du pedagogisk stimuli?

Læringsfestivalen er i år digital, og gratis å være med på, den går 4-5 mai.

Hva er Læringsfestivalen? Festivalen er en nasjonal konferanse med fokus på undervisning og læring i høyere utdanning. Årets tema er:

 • studentaktiv læring
 • læringsarenaer
 • vurdering
 • læring og teknologi

Programmet er tilgjengelig her: https://www.ntnu.no/laeringsfestivalen/program

Disputas – Yaping Hua

Yaping Hua disputerer for Ph.d. graden mandag 4. mai 2020

Prøveforelesing: Mandag 4. mai 2020 kl. 10:15.
Oppgitt emne: “Traditional Chinese Medicine (TCM) in treatment of cancer – clinical effects on tumor size, survival, and metastasis”                                                                                                      For tilgang til digitalt møterom: https://tinyurl.com/YapningHua

Disputas: Mandag 4. mai 2020 kl. 12.15.
Avhandlingens tittel: “Discovery and characterization of novel STAT3 and androgen receptor inhibitors in prostate cancer cells”                                                                                                          For tilgang til digitalt møterom: https://tinyurl.com/YapningHua

 1. opponent: Professor José Carlos Machado, University of Porto, Portugal
 2. opponent: Førsteamanuensis Gerd Berge, UiT The Arctic University of Norway
 3. medlem av komiteen: Professor Lars Herfindal

Disputasen blir ledet av professor Silke Appel

Åpent for alle interesserte

Ukens ansatt- Lars Herfindal

Kan du fortelja litt om deg sjølv og arbeidsoppgåvene dine?

Eg har vore tilsett her som professor i farmakologi i snart fem år. Før det var eg forskar i gruppa til Stein Ove Døskeland, der eg også tok doktorgrad i cellebiologi. Arbeidet mitt er todelt, undervising og forsking. Eg har ansvaret for farmakologiundervisninga for farmasøytar. Det er eit utfordrande tema å undervisa i, for det kjem stadig nye legemiddel som ein må få med. Samstundes er det svært lærerikt, og ein får nytte av fleire fagdisiplinar, som fysiologi, patofysiologi, cellebiologi, biokjemi, legemiddelkjemi, for å nevna nokre. Heldigvis har eg dyktige medarbeidarar som hjelper meg med å dra lasset. Målet vårt er å stadig forbetra undervisninga, slik at farmasøytane får eit godt grunnlag for praktisk bruka av farmakologi når dei skal ut i arbeid.

Forsking tar sjølvsagt mykje tid, og er ein livsstil og ein hobby (lystbetont aktivitet som ein gjer på fritida utan å få betalt) like mykje som arbeid. I løpet av tida her har eg bygd opp forskingsaktiviteten rundt utvikling av nye behandlingsformer for kreft, med fokus på nye molekyl, og nanomedisin. Me har også sett opp system der me nyttar sebrafisk-larver for å finna både toksisitet og effektivitet av nye molekyl og nanopartiklar. Med meg i forskinga har eg ei lita gruppe med PhD-studentar, masterstudentar og forskarar, som tar seg av mesteparten av det praktiske arbeidet. Sjølv trør eg til når det trengs, men mesteparten av tida er eg nok på kontoret.

Eg er så heldig å få vera med på fleire samarbeidsprosjekt som arbeider med legemiddelutvikling. Det er svært inspirerande å møta dyktige forskarar innan andre fagfelt, som kan utfylla mine kunnskapshol.

Kvifor likar du å jobba på K2?

Eg søkte meg til K2 av di eg såg at det var eit variert forskingsmiljø, og kompetanse som gjorde at eg kunne utvikla meg som forskar. Sjølv om det på mange måtar er likt Institutt for Biomedisin, der eg kom frå, er nærleiken til klinikken ein stor fordel på K2. Eg har fått høve til å samarbeida med klinikarar, som gjer at forskinga mi brått kjem mykje nærmare pasienten. Det er også mange trivelege folk ved K2, og mange som hjalp meg i gang rett etter eg byrja her. Utan den hjelpa, hadde det vore mykje tyngre for meg å komma i gang med forskinga mi. Vidare trivst eg med varierte arbeidsoppgåver, og friheit til å følgja mine eigne forskingsinteressar. Eg vil også legga til at undervisning faktisk er ganske kjekt, så lenge ein får nok tid til å førebu seg. Alt i alt er K2 ein fin stad å vera.

Hjemmekontor – Anja Torsvik

Jeg kan bekrefte at effektiviteten går drastisk ned når man sitter i åpent kontorlandskap, spesielt når dette deles med en 6-åring, en snorkende hund og jevnlige besøk av to tenåringer. Til gjengjeld er arbeidsdagen utvidet med flere arbeidsøkter, f.eks. «før-frokost-økten» og «mens-middagen-koker-økten». Jeg er i avslutning av postdok-perioden min og arbeidsoppgavene mine nå om dagen består i stor grad av å skrive manuskript og analysere data. Redigering av tabeller og figurer kan delvis kombineres med hjemmeskoleundervisning, mens konsentrasjonsarbeid er avhengig av god «noise cancelling».

Har hatt noe plunder med ustabil VPN, men med filer og programvarer i offline modus går dette stort sett greit.

Digitale møter fungerer godt og det er motiverende å ha noen å snakke jobb med. Jeg savner kollegaene mine på MGM og K2, men lunsjpause-zoom med Martens-gjengen har vært et hyggelig alternativ.

Jeg trives godt på hjemmekontoret, men det er dessverre ikke ergonomisk tilrettelagt som arbeidsplass. Til gjengjeld har jeg mulighet for å skifte mellom ulike arbeidssteder/stoler/sofa, og jeg har tilgang på god kaffemaskin og godt utvalg av lunsjretter. Utsikten mot Løvstakken er flott, spesielt når sola skinner. Betraktelig mye bedre enn den mørke utsikten mot fjellveggen fra 2. etasje i Lab-bygget.

Egne rom for bruk av Zoom og Kaltura i Sentralblokken – Mulighet for gjestekonto ved UiB

Hei alle som underviser ved K1 og K2!

Vi merker oss at de to rommene i sentralblokken hvor det er tilrettelagt for digital undervisning, ikke er mye brukt. Dette tilbudet var veldig etterspurt for en tid tilbake.

Hvis det er fordi de andre løsningene for å undervise fungerer bedre enn tidligere, så er det supert. Men om det skyldes manglende kjennskap til tilbudet, så vil jeg gjøre noe med det nå.

Under finner du informasjon om følgende:

– Info om egne rom for digital undervisning

– Mulighet for å søke gjestekonto ved UiB (nyttig å videresende til sykehusansatte som underviser)

Les videre

Undervisningsutfordringer

Kjære ALLE K2-ere; TAKK for uvurderlig innsats innen undervisningen ved vårt institutt!

Dere har alle direkte eller indirekte medvirkning til undervisning. Som med alt annet arbeid på instituttet har koronaepidemien også hatt betydelig innvirkning på hvordan vi kunne gjennomføre undervisning. Og her har medarbeidere vist stor grad av fleksibilitet: tross fysisk stengt campus har våre studenter fått oppfølging og undervisning men på andre måter og via andre kanaler.

Forelesninger er flyttet fra auditorier til nett, det er spilt inn forelesninger vi Kaltura eller lagt lydspor på Powerpointfiler og lagt ut i MittUiB, gruppeundervisning eller forelesninger er avholdt via Zoom eller Skype. Og selv om sykehuset stengte ned svært mye pasientbehandling så har studenter som trengte praksis for å få midlertidig lisens fått gjennomført og godkjent revidert minimumstjenste. Dette gir Norge flere som kan virke som leger til sommeren (da er vi bedre rustet til en evt ny koronabølge).

Takk også til sykehusene i vår region (Haukeland, Hardaldsplass, Stavanger, Førde og Haugesund) som har medvirket til at studenter faktisk har fått gjennomført sin praksis. Vi har vært langt heldigere stilt enn i Oslo, der smekket de dørene for studenter.

Fakultetet har opprettet en gruppe av superbruker innen digital undervisning, Bergithe Eikeland Oftedal er K2s representant. Hun skal ikke være IT-tekniker eller drive individuell opplæring men kan rådgi om hva som er tilgjengelig av program og hva som er formålstjenlig å bruke.

Tilslutt: Takk for meg! Jeg har vært undervisningsleder K2 siden jeg ble ansatt som professor høst 2015, dvs jeg startet samtidig med «ny» studieplan for medisin. Det har vært spennende å følge implementering av den, delta i det indre liv i instituttledelsen og passe på at undervisning er så høyt på agendaen som det fortjener! Jeg skal ikke slutte å undervise men studielederfunksjonen overlater jeg nå til min etterfølger Mette Vesterhus. Velkommen Mette, du skal få behørig presentasjon i senere K2-nytt.

Smittevernråd til virksomhetskritisk personell

Bedriftshelsetjenesten har utarbeidet råd om smittevern for virksomhetskritisk personell som befinner seg på campus i en periode med økt fare for korona-smitte: Allmenne smittevernsråd til virksomhetskritisk personell ved UiB. Vi ber om at alle setter seg inn i, og følger disse. Ledelsen ved alle enheter skal legge til rette for gode rutiner for å begrense ytterligere smittespredning så mye som mulig.

Digitalt frokostmøte om arbeidsmiljø 14. mai

Arbeidsmiljø – trakassering – håndtering

Et godt arbeidsmiljø kjennetegnes av god ledelse, medvirkning fra ansatte og tydelige organisatoriske rammer. Kompetanse, god kommunikasjon, mestring og anerkjennelse gir både trygghet og trivsel. Noen ganger er det imidlertid ikke slik og det oppstår situasjoner på arbeidsplassen om fører til mobbing og trakassering.

Vernetjenesten ved UiB ønsker å sette fokus på betydningen av godt arbeidsmiljø gjennom frokostseminarserien Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet. Serien setter søkelys på arbeidslivs- og arbeidsmiljøfaktorer under endring og omstilling. Hvordan tar vi vare på arbeidsmiljøet vårt og hverandre i en verden som stadig er i endring? Hvordan ha fokus på arbeidsmiljø med stadig nye krav til effektivitet, kompetansebygging, fleksibilitet, bærekraft og nye digitale løsninger i arbeidslivet? Målgruppen er alle ansatte og ledere.

Les videre

Ukens ansatt – Karl Albert Brokstad

Med bakgrunn som mikrobiolog, startet jeg som universitetsstipendiat i 1990 med Professor Lars R. Haaheim. Var med å bygge opp det som i dag er blitt til Influensasenteret. Etter doktorgrad i 1995, hadde jeg ett år som midlertidig førsteamanuensis. Så fikk jeg en treårig Post-Doc. stipend fra NFR, og jobbet sammen men professor Karl-Henning Kalland på HIV rev prosjektet. Etter denne perioden, i 1998, fikk jeg jobb på Broegelmann forskningslaboratorium med professor Roland Jonsson som leder, og jeg har vært der siden. Først som forsker, senere seniorforsker og i 2007 fast jobb som senioringeniør. I løpet av årene på UiB, har jeg vært med på over 100 peer review artikler, jeg har veiledet over 30 studenter og undervist i mikrobiologi og immunologi. Jeg har tidligere ledet flere kliniske studier. Jeg er nå med som partner på flere store prosjekter finansert av NFR og EU, og min forskningsmessige hovedinteresse er immunologiske prosesser ved autoimmune revmatiske sykdommer, ved infeksjon og etter vaksinasjon. Jeg har også hatt en særlig interesse for undervisning og utdanning av neste generasjon as forskerer, jeg er emneansvarlig for flere immunologi kurs og jeg leder forskerskolen «Bergen Research School for Inflammation».

Hjemmekontor – Linn Iversen

Med klokken:

-Kan ikke klage på utsikten fra skrivebordet. Litt grått i dag, men har vel hatt alle årstidene siden 12. mars.

-Påsken har inntatt hjemmekontoret.

-Siden frisørtimen mandag 16. mars røk, ble det en nød-klipp i forrige uke.

-Mye god, håndfast kunnskap som løfter en digital arbeidshverdag.

-En klassiker fra 80-tallet er hentet ned fra loftet og får svingt seg på nytt.

Etter litt plunder frem og tilbake med tilganger de første dagene, fungerer alle systemer greit. Men den ergonomiske arbeidsstillingen kan være en utfordring. Det blir en del pauser med tøying og bøying på stuegulvet.

Må innrømme at kaffen er bedre på hjemmekontor, men ser frem til å være tilbake på campus. Godt for kroppen å få beveget seg hver dag. Så har forsøkt meg på litt hagearbeid på ettermiddagene.

Som økonom består arbeidshverdagen av mange mindre arbeidsoppgaver. Det gjør det greit å lage lister å arbeide etter og dele opp dagen litt slik at skuldre, rygg og nakke ikke blir overbelastet.

 

Vedrørende felles Team for Klinisk Institutt 2 – opprettet, men ikke i bruk ennå

Ledergruppen ved K2 ble orientert om at denne kanalen blir opprettet automatisk av IT-avdelingen på  starten av koronautbruddet. Det ble da tatt en diskusjon om hvorvidt denne kanalen skal brukes til informasjonsflyt. Hvis Teams skal innføres, bør informasjonsflyten så langt det er mulig kun gå der, og ikke via fellesmailer. På grunn av korona var det behov for hyppig informasjon til ansatte og det var usikkert hvor mange ansatte ved instituttet vi ville nå via Teams. På bakgrunn av dette bestemte vi å avvente innføringen av teams. Ledergruppen må ta en ny runde på utrulling av Teams for alle og bruk før vi tar dette i bruk etter påske.

Kandidater til instituttrådet ved K2

Det er tidligere annonsert at det skal velges ny kandidat til instituttrådet ved K2, gruppe B (midlertidige vitenskapelige ansatte). Man velges inn for ett år om gangen.

Det var ved fristens utløp ikke kommet inn forslag så vi ber om at ansatte som kunne tenke seg å delta melder sin interesse til irene.hjelmaas@uib.no innen 15. april.

Instituttrådet er K2s øverste organ og deltakelse her vil være lærerik og gi god kunnskap om instituttet. Det er et begrenset antall møter pr år og tar seg godt ut på CVen 🙂

COST: Nye forskernettverk – medisinsk og helsefaglig forskning

COST er en europeisk nettverksorganisasjon der de fleste landene i Europa (herunder Norge og alle EU-landene) er medlemmer. En viktig oppgave for COST er å fremme europeisk forskningssamarbeid ved å igangsette vitenskapelige nettverk (“COST-aksjoner”). Nærmere informasjon om COST kan finnes på deres nettside http://www.cost.eu/ .

I mars 2020 ble det vedtatt å igangsette 45 nye COST-aksjoner, hvorav følgende er innenfor/relevante for medisinsk og helsefaglig forskning:

Les videre

Ukens ansatt – Elise Orvedal Leiten

Hva arbeider du med?

Jeg er tidligere forskerlinjestudent og nå stipendiat i lungegruppen. Jeg er tilknyttet prosjektet MikroKOLS som overordnet tar sikte på å kartlegge lungemikrobiomet, altså sammensetningen av mikroorganismer i luftveiene, ved kols, astma og hos lungefriske kontrollpersoner. Med over 300 bronkoskopier er det den største studien i sitt slag. I PhD-prosjektet mitt undersøker jeg om lungemikrobiota ved stabil kols er assosiert med hyppighet av kolsforverringer. Tidligere i prosjektet kartla jeg komplikasjoner og ubehag i forbindelse med forskningsbronkoskopiene vi gjennomførte.

Hva liker du å jobbe med på K2?

Jeg har vært så heldig å kunne knytte meg til forskningsgruppen min tidlig på medisinstudiet, noe som gjør at jeg føler på et sterkt eierskap til prosjektet og nærhet til mine trivelige kolleger. I tillegg til forskningen har jeg fått undervise litt, noe jeg synes er veldig kjekt.

Refusjon av kansellerte reiser og billetter

Vi får en del spørsmål om hvordan man fører og konterer kansellerte reiser og billetter.

Kriteriet er at man først må følge veiledningen slik den er beskrevet på UiBs hjemmeside, Koronavirus – veiledning til studenter og ansatte (kontakte reiseforsikring, avbestilling etc.).

Hvis veiledningen er fulgt og det fremdeles er kostnader som må betales dekkes dette av UiB. Dette må dokumenteres i reiseregningen. Ta kontakt med din økonom dersom du er i tvil om hvordan reiseregningen din føres og/eller konteres.

Link til veiledningen for føring av kansellerte reiser og billetter:

https://www.uib.no/korona/134459/veiledning-ved-reiser-og-avbestillinger#hotellopphold-overnatting-i-utlandet

 

RÅD TIL LEDERE VED HENVENDELSER VEDRØRENDE COVID-19

Det har vært en rekke situasjoner med tilfeller av mulig smitte og faktiske smitte blant ansatte og studenter. Vi må regne med at det kommer flere tilfeller i tiden som kommer og det er viktig at vi håndterer dette likt.  Sonja Dyrkorn koordinerer oppfølging av ansatte ved smitte og Christen Soleim koordinerer oppfølging overfor studenter. I alle sakene konsulterer vi vår bedriftslege som gir råd og presiseringer i samsvar med de retningslinjene som er gitt fra norske helsemyndigheter. Når det gjelder informasjon om smitte på enheter er det viktig at dere ivaretar personvernhensyn til de smittede og har dialog med dem om detaljnivå på den informasjonen dere går ut med.

Noen generelle råd når man skal ta kontakt med en ansatt eller student

Dersom du har en ansatt eller student som er smittet/mulig smittet:

 • Ta kontakt på telefon for å høre hvordan det går og kartlegge situasjonen. Har det vært direkte kontakt med andre ansatte eller studenter må dette undersøkes nærmere.
 • Be den ansatte eller studenten om å holde seg oppdatert på nettsiden https://www.uib.no/korona . Husk at informasjon og råd kan endre seg fort.
 • Ansatte eller studenter som har fått påvist smitte eller har vært i direkte kontakt med personer som har fått påvist koronasmitte, skal melde fra om dette omgående på skjema som finnes på nettsiden.

Ved karantene

Ansatte eller studenten i karantene skal følge rådene og påleggene som er gitt av helsemyndighetene.

De som er i hjemme-karantene vil ikke lenger bli testet for korona-virus og skal heller ikke kontakte helsevesenet – med mindre de har behov for helsehjelp.

Å være i karantene omfatter å:

 • ikke gå på jobb eller skole
 • unngå reiser og ikke ta offentlig transport
 • unngå andre steder der man lett kommer nær andre

Les mer om hjemmekarantene på Folkehelseinstituttet sine nettsider https://www.fhi.no/

Ansatte eller studenter som har symptomer på sykdom og trenger helsehjelp må ta kontakt med fastlegen ved telefon eller e-konsultasjon, eller ringe legevakt på telefon 116 117. Begrens nærkontakt med andre mennesker.

UiBs Informasjonstelefon for studenter og ansatte: 555 88 555

Valgkunngjøring og invitasjon til å fremme kandidatforslag

Valgkunngjøring og invitasjon til å fremme kandidatforslag fra gruppe B til til instituttrådet og fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet finner du her: instituttrådet K2 og fakultetsstyret K2.

Forslag må være hos valgstyrets sekretær, Gjert Bakkevold, gjert.bakkevold@uib.no innen kl. 15.00 tirsdag 31. mars 2020.

Valget vil foregå i perioden torsdag 7. mai (kl 09.00) til onsdag 13. mai 2020 (kl 12.00)

Disputas – Sjur Lehmann

Sjur Lehmann disputerer for Ph.d. graden tirsdag 24. mars 2020 kl. 11:15

Prøveforelesing: Tirsdag 24. mars 2020 kl. 09:15
Oppgitt emne: “Caesarean section: evolution of indications and practice in Scandinavia”
Sted: Digital disputas

Disputas: Tirsdag 24. mars 2020 kl. 11:15
Avhandlingens tittel: “Trial of labor after a previous cesarean section, Norway 1989-2014: A justified practice?”                                                                                                                                      Sted: Auditorium 1, BB-bygget, Jonas Lies vei 91

1. opponent: Professor Tine Brink Henriksen, Aarhus Universitetshospital, Danmark
2. opponent: Postdoktor Ingvil Krarup Sørbye, Oslo Universitetssykehus
3. medlem av komiteen: Professor Francisco Gomez Real, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Jone Trovik

Du kan følge disputasen her.

 

Innkalling av leger til klinisk arbeid

Helse Bergen kan innkalle leger som har permisjon fra Helse Bergen for å arbeide som stipendiater og forskere. Disse kan bli innkalt direkte fra aktuell avdeling. I så fall må de gi beskjed til Gerd Johannessen. Ordningen gjelder IKKE leger som har hovedstilling på UiB, dvs 50% eller over. Fakultetet holder på å lage en avtale med Helse Bergen for disse legene.

Mer informasjon finner du her: Forskere og stipendiater til klinisk stilling

Reiseråd til ansatte

Nytt reiseråd er utstedt fra norske myndigheter og UiB anbefaler nå alle ansatte som er på forskningsopphold eller annet jobbrelatert opphold i utlandet om å komme hjem. Dette er i tråd med norsk UD og helsemyndigheter sin anbefaling.

UiB vil dekke utgiftene til hjemreise for deg som ansatt og for eventuell familie.

Reiser bestilles gjennom reisebyrå: https://www.uib.no/foransatte/90246/reise?step=3

Koronavirus: tiltak i ph.d.-programmet

I forbindelse med det pågående virusutbruddet, ser vi at også ph.d.-utdanningen vil bli
rammet på ulike måter. Det medisinske fakultet har mange ph.d.-kandidater som berøres
enten ved at de skal disputere i vår eller ved at de skulle reist på ulike større kurs eller
konferanser som nå avlyses eller utsettes.

K2 har satt siste frist for innlevering av disputaser til 30.mars for disputaser som ønskes gjennomført før sommeren 2020.

Har du allerede en foreløpig dato så ta kontakt med instituttet ved Irene Hjelmaas slik at instituttet er informert om at innlevering kommer.

Disputaser:
–  Skal inntil videre gå som planlagt på følgende måte:
– Gjennomføres med 1 . og 2. opponenten på skype med 3. opponent, Custos og doktorand fysisk tilstede.
– Publikum følger disputas digitalt